Motsatser quiz

Lärdigsvenskas populäraste inlägg - Motsatser - har utvecklats! Nedan hittar ni en quiz som hjälper er att fördjupa era kunskaper inom motsatser på ett roligt sätt. Dra och släpp och para ihop ord. När ordet blir grönt har du rätt. Har det blivit rött? Uppss... försök igen.
Fel: 0
blek
1
bullersam
2
flitig
3
vinna
4
tända
5
tryck
6
söt
7
snäll
8
skratta
9
slarvig
10
vass
11
gryning
12
drag6
stillsam2
elak8
solbränd1
förlora4
släcka5
sur7
skymning12
lat3
gråta 9
ordentligt10
slö11

Dåtid

Det finns tre olika tempus i dåtidssystemet: pluskvamperfekt, preteritum och futurum preteritum.
dåtid
Preteritum använder man som grundtempus när man beskriver eller berättar något. Ibland måste man ställa flera aktiviteter i tidsrelation till varandra. Då använder man pluskvamperfekt och futurum preteritum.

Då (Preteritum)
Preteritum anväds när man berättar om något som hände vid en bestämd tidpunkt i förr i tiden (dåtid).
 • Talar om det som var eller hände tidigare.
 • Tiden är bestämd och avslutad, t.ex. igår, i fredags, förra året, då, förut, när jag var liten...
 • Aktivitet är avslutad.
 • Ibland finns inget ord för dåtid, men man förstår ändå av meningen eller situationen vilken tid det är.
Vi spelade badminton igår.
I morse var jag trött eftersom jag inte kunde sova bra.

Före då (Pluskvamperfekt
)
Pluskvamperfekt har alltid en relation till preteritum. Det används när man berättar om något som redan hade hänt vid tidpunkten "då".
 • Om sådant som hade hänt före en bestämd tid i dåtid.
 • Avslutad aktivitet före DÅ.
 • Påbörjad men ej avslutad aktivitet före DÅ.
 • För första aktivitet om det finns två eller flera aktiviteter efter varandra.
Jag hade läst alla recensioner innan jag bokat hotellet.
I morse trodde jag att jag skulle sova länge eftersom jag hade varit trött i veckan.

Efter Då (Futurum preteriti)
 • En aktivitet efter DÅ (skulle, tänkte + infinitiv).
 • Används när man berättar om något som du planerade vid tidpunkten ”då” eller som man trodde skulle hända.
Igår åkte Niklas till stan för att han skulle skriva körkortsprovet.
Hon såg ut som om han skulle börja gråta.

Presens Dåtid
Jag ska få

Jag kommer att få Jag skulle få
Jag får

                    
Tidsadverbial för dåtid (dåtidsadverbial)
nyss, i går, i morse, i natt, i helgen, i somras, i tisdags, i går kväll, förra veckan, förr, förrut, tidigare, förförra mǻnaden...
Det här tidsadverbialen markerar en tid som inte når fram till DÅ och som är avslutad. Det kan därför kallas dåtidsadverbial.


Några exempel
dåtid
Jag träffade min flickvän 2005 och vi flyttade till Sverige 2007.
Jag hade redan träffat min flickvän några år innan vi flyttade till Sverige.
När vi flyttade till Sverige, hade vi bestämt oss att vi skulle gifta oss om 3 år.
När vi gifte oss, hade vi bott i Sverige.
Om jag inte hade träffat henne, skulle jag inte flytta till Sverige.


dåtid
När vi hade tittat på filmen trodde jag att hon skulle gråta.
Åsa hade lämnat innan filmen var slut.
Åsa hade väntat ut tills filmen skulle sluta.
Hon sa att filmen var chockerande.

Källor
 1. Form och funktion - verb
 2. Grammatikövningar för sfi. D. 2

Quiz - några svåra verb

Nedan finns en lista över några oregelbundna verb.
Fyll i rätt form av verben som saknas.


#
Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
1. bind binda binder
bundit
2.

får
fick
3. dölj dölja döljer dolt
4. hinn hinna hinner hunnit
5. skär skära skar
skurit
6. förstå förstå förstår förstod
7. håll hålla håller hållit
8. ligg ligga ligger
legat
9. tvinga tvingar tvingade tvingat
10. sätt sätta
sätter satt
11. lägg
lägga lägger
la/lade
12. var
vara var varit
13. välj välja
väljer valde
14. slåss slåss slogs slagits
15. undvik undvika
undviker
undvikit  

Checklista för språkriktighet

Ett problem som vi utlandsfödda ofta drabbas av i skrivet språk är språkriktigheten. Här kommer en lista, som kan hjälpa oss med detta!

CHECKLISTA FÖR SPRÅKRIKTIGHET   
 1. KORREKT STAVNING. Många av oss drabbas ofta av olika stavfel. Kolla gärna SAOLs ordlista (Svenska Akademien) eller använd stavningsprogram. Även Google translate kan hjälpa till! Lardigsvenska rekommenderar också bra online sidor, där man kan kolla upp stavningen, t.ex.
 2. MENINGSBYGGNAD. Vanligtvis består varje mening av en subjekt och ett predikat. Predikatet är alltid ett verb som anger vad som händer i satsen.
 3. INTERPUNKTION. Har du tänkt på att använda riktiga skiljetecken? T.ex. komma (,) sätts mellan inskjutna satser ( Min vän, som heter Markus, jobbar hela dagarna). Tänk på att apostrofen (') används inte i svenskan på samma sätt som i engelskan, alltså i genitivuttryck. Till exempel: Katarinas födelsedag, Marias väska, Larssons hus (och inte Katarina's födelsedag etc.)
 4. SYFTNING. Satser och ord måste hänga ihop på ett logiskt sätt. Om de inte gör det blir det förvirrande. Försök undvika meningar av typen: "Hunden sprang direkt till kvinnan, med långa öron". Man kan tolka de på olika sätt: Är det hunden eller kvinnan som har långa öron? Förmodligen är det hunden som har långa öron, men då borde också "med långa öron" placeras direkt efter "hunden".
 5. FORMFEL, till exempel två glad barn, dom istället för två glada barn, de/dem
 6. SÄRSKRIVNINGAR. långhårig sjuksköterska betyder något helt annat än lång hårig sjuk sköterska. Skilj på rökfritt och rök fritt och skriv inte heller lever pastejen när du menar leverpastejen.
 7. Rök fritt
  där man är fri att röka
  Rökfritt
  där man inte får röka
 8. SATSRADNINGAR. Sätt punkt istället för komma mellan meningar.
 9. STIL. Följ en stilnivå (hög stil, normal eller låg stil). Försök att vara konsekvent. Om du använder inte bör du inte blanda med ej eller icke, använder du ska bör du inte blanda med skall.
Tips! Blanda inte talspråk och skriftspråk. De två skiljer sig från varandra! Framför allt är skrivet språk mycket mer formellt. Sedan beror det på vad du vill skriva om:
 • Är det ett referat, innebär det att man återberättar något och sammanfattar det. I början av referatet bör det finnas en källhänvisning, t.ex. I Metro (11/11-2011) berättar Björn Borg om sina många flickvänner.
 • Gäller det en recension, försöker man tränga längre in i t.ex. en bok man ska skriva om, samt förklara hur boken är uppbyggd, vilket syfte författaren haft med sin bok, vad man tycker om den osv. Det är alltså inte bara ett referat av bokens handling med ett avslutande "det var en bra bok"!
 • Vill man skriva en novell, behöver man arbeta med minst sex komponenter: handling, person, miljö, synvinkel, kronologi och språk. En novell är mycket kortare än en roman och mer koncentrerad.
 • Skriver man olika texter, till exempel noveller, ingår ofta beskrivningar. De vanligaste formerna av beskrivning är person- och miljöbeskrivningar.
 • Argumenterande uppsats skriver man när man har en åsikt. finns det något du vill ändra på? Något som borde införas eller avskaffas? Om du tycker så, har du en åsikt!
 • Insändare är en typ av argumentation. Gör så här om du vill skriva en insändare.
 • I en utredning använder man objektiv stil och behandlar saker som för- och nackdelar, förr och nu, orsaker till och följder av något. Syftet med en utredande text är att klargöra och/eller analysera någonting.
 • En essä (krönika) är frittskriven och varken argumenterande eller utredande. Författaren meddelar fakta på ett personligt sätt och utgår ofta från en alldaglig händelse för att sedan uttrycka mer abstrakta funderingar.

Källan: Kort Handbok i Svenska av Ch. Bennshagen och S. Järgenstedt

Fler stående uttryck

Det finns en massa idiomatiska uttryck som är bra att använda. Här kommer även fler! Stående uttryck serier fortsätter.
Inget att invända mot
Att inte ha något emot; säga att man inte tycker samma sak som någon annan.no objection to
- Föreningen har inget att invända mot förslaget.
- Det finns naturligtvis inget att invända mot den uppfattningen.
Det bästa vore om
Det skulle vara bäst att...ideally
- Det bästa vore om du kunde jobba hemifrån.
- Det bästa vore om jag kunde hitta en bra lägenhet med solig balkong.
Utöver det vanliga
Något som är annorlunda än det vanliga t.ex. är mycket bättre.out of ordinary
- Maten var bra, men inget utöver det vanliga.
- Vi stannade på Ishotellet förra året, vilket var en upplevelse utöver det vanliga.
I värsta/bästa fall
Om det går riktigt illa/bra.the worst/best case
- I värsta fall hamnar vi i en ny finanskris.
- I bästa fall kan det bli inflyttning om 2 veckor.
Inget mindre än
Så mycket som...nothing less than
- Filmen är inget mindre än fantastisk.
- Hamlet av William Shakespeare är inget mindre än ett riktigt mästerverk.
När allt kommer omkring
Om man tänker efter.after all
- När allt kommer omkring är jag inte säker på att det är bra.
- Det var verkligen inte så svårt, när allt kommer omkring.
Inte desto mindre
Men ändå.nevertheless
- Det var ett kort möte, men inte desto mindre roligt.
- Vi vann inte. Inte desto mindre var det en rolig match.
Inte det minsta
Om det inte är eller blir så.not a bit
- Jag är inte det minsta förvånad att tåget ankommer sent igen.
- Min bror är egentligen inte det minsta intresserad av datorspel.
I stor utsträckning
Ofta eller när det gäller det mesta.to a great extent
- Eleverna är i stor utsträckning nöjda med sin undervisning.
- Turisterna i Sverige kommer i stor utsträckning från Norden.
Långt ifrån
Inte alls.far from
- Hotellet var inte värst, men mycket långt ifrån bra.
- Krisen i Grekland är långt ifrån över.
Följa länkarna för att få ännu mer uttryck: [1 | 2]

Korta muntliga presentationer

Att stå inför en grupp och tala under 5-10 minuter är en uppgift som de allra flesta människor någon gångs ställs inför. Det är vanligt på skolan och i yrkeslivet likaså. För många kan det verka stressande.

Här kommer några tips som kan hjälpa dig förbättra dina korta muntliga presentationer:

1. Anteckna allt du kommer på om ditt ämne. Använda gärna nyckelord.

2. Precisera ditt ämne. Om du till exempel ska tala om hundar gör du bäst i att avgränsa ämnet, exempelvis till hunden som husdjur, en hundras eller liknande.

3. Sätt bara upp tre-fyra punkter. Har du fler punkter, är det lätt att bli förvirrad.

4. Gör en disposition enligt följande:
 • inledning
 • avhandling
 • avslutning

Inledning (ungefär 1/6 av presentationen)
Med inledningen ska du väcka intresset för det du ska tala om. Du ska också introducera ämnet. Fångar du inte lyssnarens uppmärksamhet i inledningen, kan det bli svårt senare.

Undvik frasen: "Jag ska prata om...". Du kan till exempel istället inleda med:
 • en retorisk fråga (en fråga som talaren ställer till sig själv utan att förvänta sig ett svar från någon, t.ex. Klarar vi oss utan vatten i framtiden?)
 • ett kort citat (t.ex. "Amor vincit omnia" - Kärleken övervinner allt)
 • ett stycke musik
Genom att använda dig av en retorisk fråga, citat eller lite musik aktiverar du din publik.

Avhandling
Huvuddelen av presentationen. All information och relevant material presenteras i avhandlingen.

Avslutning
Avslutningen (samma längd som inledningen) ska sammanfatta det det talat om.
Du bör absolut inte avsluta utan att anhörarna förstår att det är slut.
Exempel på fraser som kan inleda en avslutning är:
 • Avslutningsvis...,
 • Sammanfattningsvis..
 • Så här mot slutet kan man också....
 • Till sist.. / Sist men inte minst...

5. Det är bra att öva på presentationen med hjälp av stödord.
Bra att tänka också på att ha stödorden på mindre papper. När man står inför en grupp kan kan börja bli lite nervös!

6. Ta några djupa andetag innan du börjar!

7. Tala med hög och tydlig röst och försök att hålla kontakten med hela din publik.
De som sitter längst bakom måste också kunna höra.

Lycka till!

Källan: Kort Handbok i Svenska av Ch. Bennshagen och S. Järgenstedt

Quiz - Komparativ

Denna quiz ska vara lätt för dig som har läst våra tidigare inlägg om komparativ och superlativ bestämd form. Lycka till.
 1. Vilket land är till ytan, Ryssland eller Kina?
 2. Det är att bo centralt än att bo i en förort.
 3. Sveriges är Klaraälven.
 4. Den är absolut den jag har någonsin sett!
 5. CNN har listat de tolv typerna på Facebook.
 6. December är än November.
 7. Flyget är det transportmedlet som finns.
 8. Vilken stad är i Sverige.
 9. Fasching räknas av många som den i Stockholm.
 10. Min far är än min farfar.

Sjung och träna svenska

Jag råkade på en bok i helgen som heter Sjung och träna svenska. Boken hjälper nybörjarna lära sig grunderna i svenskan. Visst låter det intressant att lära sig ett nytt språk genom att sjunga. Undrar du om det verkligen hjälper? Nu kan du prova och se om det kan vara ett bra sätt att lägga olika former av nya ord på minnet. Nedan hittar du en sång om oregelbundna adjektiv. Spela låten och sjunga sången stor, större, störst tillsammans.


Lyssna: Oh My Darling Clementine

Stor, större, störst

1.
Du är stor men jag är större
men min brorsa, han är störst.
Du är liten, jag är mindre
men min syster, hon är minst.

2.
Jag är ung men du är yngre
men min dotter, hon är yngst.
Du är gammal, jag är äldre
men min mamma, hon är äldst.

3.
Jag är lång men du är längre
men din kompis, han är längst.
Du är tung men jag är tyngre
men min morfar, han är tyngst.

stor

Om boken:
Sjung och träna svenska är ett ovanligt och roligt träningsmaterial för vuxna SFI-elever som befinner sig i början av sin språkinlärning.

Superlativ bestämd form

Superlativ bestämd form
 • Regelbundna adjektiv som slutar på -ast i superlativ obestämd tar -e på slutet.
 • Vilken är den godaste ölen?
  Geparden är det snabbaste däggdjuret i världen.

 • Oregelbundna adjektiv som slutar på -st i superlativ obestämd tar -a på slutet.
 • Jupiter är den största planeten i hela solsystemet.
  Sigtuna är den äldsta staden i Sverige.

 • Perfekt particip: 'mest' + bestämd form av participet.
 • Google är den mest besökta sidan i världen.
  Änglagård har blivit en av de mest sedda svenska filmerna genom tiderna.

 • Presens particip: 'mest' + participet
 • Österrikarna är ett av de mest rökande folken i världen.
  Jag tror att det ska bli den mest spännande resan i mitt liv.

 • Långa adjektiv och adjektiv som slutar på -isk: 'mest' + bestämd form av adjektivet.
 • Det här hotellet erbjuder den mest fantastiska utsikten över havet.
  BMW är en av de mest pålitliga bilarna i Europa.

OBS! Superlativ bestämd form slutar på -a när adjektivet är oregelbundet och slutar på -e när det är regelbundet.

OBS! Obestämd form används efter genitiv-s.
Sigtuna är Sveriges äldsta stad.
Geparden är världens snabbaste däggdjur.


Källan: Rivstart B1 + B2

Komparativ och superlativ

De flesta adjektiv kan kompareras. Komparationen kan vara regelbunden eller oregelbunden och det finns tre komparationsformer:
Positiv: billig
Komparativ: billigare
Superlativ: billigast

T.ex. CD - 150 kr, DVD - 200 kr, Blue-ray - 300 kr
DVD är billigare än Blue-ray.
CD är billigare än både DVD och Blue-ray, så CD är billigast.


Regler

1. Regelbundna adjektiv

Positiv
Komparativ
Superlativ 
Obestämd Bestämd  
billig billigare billigast billigaste
dyr dyrare dyrast dyraste
god godare godast godaste
fin finare finast finaste
söt sötare sötast sötaste
ren renare renast renaste
kall kallare kallast kallaste
varm varmare varmast varmaste
ful
fulare
fulast
fulaste

Bulgarien är det billigaste semesterlandet i Europa.
Turkiet har blivit 15 procent dyrare än förra året.
Vilket land är kallast, Island eller Sverige?


OBS! Superlativ används när man jämför bara två saker. Det är dock annorlunda på engelska där man använder komparativ.

Vilket språk är svåraste att lära sig, kinesiska eller arabiska? (Which language is more difficult)

2. Oregelbundet adjektiv

Positiv Komparativ
Superlativ
Obestämd Bestämd      
låg lägre lägst lägsta
dålig sämre sämst sämsta
hög högre högst högsta
stor större störst största
lång längre längst längsta
liten/små mindre minst minsta
ung yngre yngst yngsta
bra/god bättre bäst bästa
gammal äldre äldst äldsta
nära närmare närmast närmaste
tung tyngre tyngst tyngsta
lång längre längst längsta
mycket mer mest mesta
många fler flest flesta
färre -
-

Vättern är större än Mälaren men mindre än Vänern.
Vänern är den största sjön i Sverige.
Min bror är 4 år äldre och min syster är 2 år yngre än jag.


3. Med tillägg av orden mer/mest.
 • Långa adjektiv och adjektiv som slutar på -isk.
  Vilket är det mest romantiska resmålet?
  Jag tror att jag är mer musikalisk än de flesta personer.

 • Perfekt particip
  Änglagård är en av de mest sedda svenska filmerna någonsin.
  Henning Mankell är Sveriges internationellt mest läste författare.

 • Presens particip
  York är den mest fascinerande staden i England att besöka.
  Hon är den mest leende människan jag har mött.

Adverb Komparation

En del adverb kompareras på samma sätt som adjektiv.

Positiv Komparativ
Superlativ
flitigt
flitigare
flitigast
ofta
oftare
oftast
dåligt
sämre
sämst
gärna hellre helst


Uttryck för likhet - Jämförelse

När man vill jämföra olika personer eller saker med varandra finns det ett flertal olika uttryckssätt och konstruktioner att välja på.
 • Uttryck med lika + adjektiv/adverb
  För att ange att Marija liknar Karolina, använder man två konstruktioner med adjektiv eller adverb. Att t.ex Marija är 168 cm lång och Karolina är också 168 cm lång, kan uttryckas på två sätt:

  Marija och Karolina är lika långa.

 • A + verb + lika X som B, där X betecknar ett adjektiv eller adverb.

  Marija är lika lång som Karolina.

 • Uttryck med likadan, samma och sådan + substantiv.
  Med samma anges att de jämförda personer eller saker är identiska.
  Att två personer, Katarina och Anna är födda 1977, kan uttryckas på två sätt:
  Katarina är född samma år som Anna.
  Katarina och Anna är födda samma år.


  Med likadan anges att någonting är av samma sort, typ, modell.
  Att Oskar och Åsa har var sin bil av samma märke, modell och årgång, kan uttryckas på två sätt:
  Oskar har en likadan bil som Åsa.
  Oskar och Åsa har likadana bilar.


  Som bestämning till ett verb används adverben likadant och på samma sätt:

  Mats talar likadant som sin far.
  Mats talar på samma sätt som sin far.


  Även sådan används i en liknande betydelse som likadan.

  Vi kommer att skaffa ett sådant datorsystem som ni har.

 • Man kan också använda konstruktionerna A är lik B och A liknar B.
  Adam är mest lik sin mamma.
  Adam liknar mest sin mamma.


 • Liknelser med som och som om.
  Andra konstruktioner med som är uttryck - många av dem mer eller mindre fasta fraser - där en person liknas vid ett djur som anses ha en viss egenskap >> liknelser med djur.
  Jag fick slita som ett djur för att bli färdig i tid.
  Hon är flitig som en myra.Källan: Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlen & Gunlög Sundberg.

Quiz - perfekt particip

Vi har redan skrivit om perfekt particip. Nu är det dags att prova och see hur mycket ni har förstått.
 1. Igår blev min kompis            av polisen för fortkörning.
 2. stopped
  stoppad stoppat stoppade
 3. Den här väskan är            av ett kraftigt bomullstyg.
 4. sewed
  sydd sytt sydda
 5. Misstankar finns att elden i det            huset var anlagd.
 6. unoccupied
  obebodd obebott obebodda
 7. Du kommer att bli            hur snabbt jag springer.
 8. surprised
  förvånad förvånatförvånade
 9. Två tonåringar blev            av en säljare.
 10. fooled
  lurad luratlurade
 11. Finns det något bättre än doften av            kaffe på morgonen?
 12. freshly brewed
  nybryggd nybryggt nybryggda
 13. Patienter blir inte            när de berättar om sin smärta.
 14. believed
  trodd trott trodda
 15. När Åsa var liten blev hon            av hundar.
 16. scared
  skrämdskrämtskrämda
 17. De            tågen ersätts med buss på sträckan Stockholm C–Märsta.
 18. cancelled
  inställdinställtinställda
 19. Jag brukar ha svullen mage när jag äter starkt            mat.
 20. seasoned
  kryddad kryddat kryddade
 21. I morse hälsade en fin           kvinna på mig som om hon kände mig.
 22. dressed
  klädd klätt klädda
 23. Svenskar får skatta för            pengar.
 24. hidden
  gömd gömtgömda
 25. Jag hoppas att alla            gäster kan komma.
 26. invited
  bjuden bjudetbjudna
 27. Jag blev            för en tjej igår.
 28. introduced
  presenterad presenterat presenterade
 29. Vilken är den mest            filmen i Sverige på bio just nu.
 30. seen
  sedd sett sedda
 31. Att tala svenska och bli            är viktigare än att tala korrekt.
 32. understood
  förståddförståttförståddaUtom och utan

Utom kan vara preposition eller konjunktion.

Som preposition (utom = med undantag av) följs utom vanligen av objektsform
(mig, dig, honom, henne, oss, er, dem).

De bjöd in alla utom oss till festen på lördag.

Som konjunktion (utom = men inte, exklusive) följs utom normalt av subjektsform
av personliga pronomen (jag, du, han, hon, vi, ni, de).

Alla utom han tyckte att filmen var rolig.

Ordet utan (inte med, i avsaknad av) är en preposition.

Det går inte en timme utan att jag tänker på henne.
Utan mina föräldrar hade jag aldrig klarat det.
Gå inte ut i regn utan paraply.

Stående uttryck del 2

Följa länken för att få ännu mer uttryck: stående uttryck del 1.

Bortsett från
apart from
Om man inte tänker på det.
- Bilen är lite rostig men bortsett från det är den mycket bra.
- Vädret var ganska fint bortsett från vinden.
Löpa risk
run the risk of
Kanske råka ut för något otrevligt eller farligt.
- Du löper ingen risk att bli skadad om du är försiktig.
- Unga rökare löper risk att bli feta.
Av en slump
by coincidence
Utan att man har planerat det eller räknat ut det i förväg.
- Vi träffades av en slump på gatan.
- Av en ren slump hittade jag denna underbara sidan.
Uppenbart
obvious
Tydlig och som man direkt kan se eller förstå.
- Det är uppenbart att sommaren är slut.
- Det är alltför uppenbart att det blir en svår match för Federer.
Skäl
reason
En förklaring till att man gör något eller varför något är på ett visst sätt.
- Det finns skäl att anta att kvinnor lever friskare liv.
- Finns det något skäl till att vi skulle flytta?
Till att börja med
to start with; at first
Först och främst; för det första.
- Till att börja med skulle jag vilja tala om budgeten.
- Till att börja med var det svårt att förstå svensk grammatik.
På kort sikt/på lång sikt
in the short/long term
Under den närmaste tiden/inte nu men längre fram i tiden.
- Jag har mina planer på vad jag vill bli på långt sikt.
- På kort sikt vill jag lära mig så mycket som möjligt.
Det visar sig
it turned out that
Det får vi veta senare.
- Det visar sig nog snart om han klarar av jobbet.
- Det visade sig att Magnus var väldigt bra på badminton.
Det är ingen idé att
there is no point
Det hjälper inte att...
- Det är ingen idé att fråga honom.
- Det finns många goda och billiga viner. Det är ingen idé att betala för mycket.
Stämma inte med
not consistent with
Gå inte ihop.
- Statistiken stämmer inte med verkligheten.
- Priser i butiken stämmer inte med de i kassan.
På motsvarande sätt
similarly
Samma eller nästan samma sätt.
- På motsvarande sätt kan man lösa några större problem.
- Gör på motsvarande sätt på den andra sidan.
Över huvud taget eller överhuvudtaget
at all
Det är verkligen så.
- Jag sa över huvud taget ingenting (=absolut ingenting).
- Finns det någon chans överhuvudtaget att få högre lön?
Till råga på allt
on top of all
Förutom alla andra problem som man har.
- Till råga på allt kom jag för sent.
- Det var som vanligt trångt och till råga på allt en extra lång kö.
I motsats till
in contrast to
Något som är helt olikt något annat och som man inte kan vara samtidigt.
- I motsats till dig tycker jag att det är en dålig idé.
- Öl är väldigt billigt i Tyskland i motsats till Sverige.

En eller någon

Det kan vara förvirrande att veta när man använder en/ett + ett substantiv (en idé, ett förslag) respektive någon/något + ett substantiv (någon idé, något förslag).

 • Med någon idé och något förslag anger talaren att han inte vet eller inte vill säga exakt vilken idé och vilket förslag han menar.
 • Innan vi pratar med chefen behöver vi ha något förslag.
 • Med en idé och ett förslag anger talaren att han själv vet vilken idé och vilket förslag det är fråga om, men det är möjligt att lyssnaren inte vet det.
 • - Jag har en idé som vi kanske kan berätta om för chefen.
  - Jaså? Vilken idé menar du?
 • Frasen: någon skidort i fjällen anger att talaren inte känner till eller inte vill uppge namnet på skidorten.
 • Utflykten går först till Stockholm och Uppsala. Sedan åker vi även till någon skidort i fjällen.
 • Frasen en skidort i fjällen anger istället att det är fråga om en speciell skidort som talaren - men inte lyssnaren - känner till.
 • Utflykten går först till Stockholm och Uppsala. Sedan åker vi även till Idre, en skidort i fjällen.
 • I frågor används i regel någon, eftersom talaren inte vet svaret.
 • Känner du till något bra ställe att gå ut på kvällen?
  Finns det någon bra restaurang i stan?

OBS! Med någon/något kan talaren också nämna en mängd som varken han själv eller lyssnaren känner till. - Är du sugen på att ta någon öl eller ett glas vin ikväll med mig?
- Jättegärna! Men jag känner mig mer för något whisky istället.

Källan: Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlen & Gunlög Sundberg
Fraser utarbetade av Lardigsvenska.

Stående uttryck

Det är viktigt att lära sig nya uttryck när man läser nytt språk. Nu börjar vi skriva om nyttiga och användbara uttryck som kan användas i både skrift och tal. På detta sätt kommer vårt redskap för att kunna kommunicera med andra utvecklas och att prata svenska blir ett riktigt nöje!

English

Tyda på att
to indicate
Få någon att tro något.
- Alla tecken tyder på att hösten är här.
- Ingenting tyder på att priset kommer att sjunka.
Bevis för att
evidence
Något som visar att något är sant.
Australiska forskare har hittat bevis för att stress gör dig sjuk.
Bevis på
proof
Ett tecken eller ett exempel på något.
Certifikatet är ett bevis på dina aktuella och relevanta kunskaper.
I brist på
lack of
Eftersom man har lite av något.
- Jag spelade spel på min dator i brist på annat att göra.
- Kvinnan gick fri i brist på bevis.
Göra något med flit
on purpose
Göra något därför att man verkligen vill det och inte av misstag.
- Alla vet att hon inte skulle göra det med flit.
- Hon trampade mig på foten med flit.
Grundar sig på något
based on
Beror på något
- Antagandet grundar sig på tidigare bevis från bland annat.
- Vår verksamhet grundar sig på det faktum att vi alla är olika som människor.
Vid behov
if required
När det behövs
Vid behov kan man köpa en extra påse.
Efter behov
as the need arises
Så mycket som behövs.
Maskinerna kommer att bytas ut efter behov.
Vara av stor vikt
importance
Vara mycket viktig.
- Det är största vikt att samtliga medlemmar kommenterar ofta.
- Det är ytterst viktigt att läsa fler svenska böcker varje månad.
- Viktigast av allt är säkerheten.
- Kampen mot rasism är ännu viktigare nu
Anta/förmoda
assume
Tro eller gissa något som troligen är sant.
- Det kan antas/förmodas att läraren är olämpligt.
- Jag förmodar att Barcelona vinner matchen mot Real Madrid.
- Vi antar att det låter lite löjligt, men möjligt.
Tänkbar
possible
Som man kan tänka sig och som är möjlig.
Det är tänkbart att det finns en annan lösning.
På gränsen till något
on the verge of
Nästan vara något.
Sara var på gränsen till nervsammanbrott.
Med tanke på att
considering
Eftersom det är så.
Han gjorde ett bra jobb med tanke på att han är så ung.
Enligt min åsikt
in my opinion
Jag tycker att...
Enligt min åsikt är Lionel Messi utan tvekan världens bästa fotbollsspelare just nu.

Be om ursäkt: ursäkta och förlåt

Orden ursäkta och förlåt används för att be om ursäkt.
Ordet ursäkta används ofta innan man besvärar någon, medan förlåt oftare används när man har redan gjort något fel som man är ledsen för.
Ofta kan orden bytas mot varandra.
Man kan också behöva lägga till en förklaring, t.ex. förlåt att jag är sen men tåget kom inte.

 • Både ursäkta och förlåt används för att få uppmärksamhet, t.ex. när man behöver störa eller besvära någon. Ibland behöver man t.ex. avbryta andra.

På tåget - Ursäkta, är det ledigt här? 
- Ursäkta mig. Kan jag komma förbi?
-  Visst. Varsågod.
-  Javisst
A behöver störa B - Jag är ledsen att jag stör / Ursäkta, stör jag?
- Förlåt att jag stör.
- Ursäkta, får jag störa ett ögonblick?
- Ursäkta, jag skulle behöva lite hjälp.
- Förlåt att jag besvärar. Har du tid?
- Kan du vänta en sekund bara?
- Det gör inget.
- Det går bra.
- Inga problem.
- Ett ögonblick, jag ska bara avsluta det här.
A behöver något - Ursäkta, kan jag låna telefonen?
- Ursäkta, var ligger toaletten?
- Visst.
- Där borta till höger.
A vill säga till B - Ursäkta, kan ni vara lite tystare?
Vi försöker sova.
- Okej, det var inte meningen att störa.
A avbryter B - Förlåt, vad sa du?
- Ursäkta att jag avbryter, men kan ni tala lite lägre?
- Ursäkta mig några minuter. Jag är strax tillbaka.
- Jag undrade bara om ....
- Ursäkta oss. Vi ska dämpa oss lite.
- Ingen brådska. Vi har gott om tid.


 • Be om ursäkt när man har begått ett misstag
Ordet förlåt, och även ursäkta eller jag är ledsen att används om man är ledsen för något fel
som man har gjort och vill gottgöra det, t.ex. om man har blivit försenat, har råkat stöta till någon på bussen eller om man behöver låta någon vänta länge.

A nyser - Förlåt - Ingen fara
A råkar stöta till B - Förlåt mig! Det var inte meningen. - Det är okej.
A ringer fel - Förlåt, jag har ringt fel. - För all del.
A kommer för sent - Ursäkta att jag är sen.
- Jag ber om ursäkt att jag är sen.
- Förlåt att du har fått/fick vänta.
- Ursäkta att det dröjde. Jag fick ett samtal.
- Sånt kan hända.
- Ja, vi har redan börjat.
- Det gör/gjorde inget.
- Inga problem.
A har glömt något - Jag är ledsen att jag glömde ringa tillbaka.
- Ledsen att jag stör igen men jag glömde mina nycklar.
- Det är sånt som händer.
- Låna mina.
A skäms över något - Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. - För all del

 • Om man vill ursäkta sig i skrift kan man skriva så här:
Förlåt att jag inte har svarat på ditt mejl.
Jag är ledsen att du har fått vänta på svar.
Förlåt att jag inte har hört av mig på länge.
OBS! I ett affärsbrev kan man använda ordet beklaga när man ber om ursäkt, t.ex.:
Vi vill först beklaga att kundtjänsten gav fel besked.
Ursäkta dröjsmålet. Vi har haft semester och har inte kunnat svara på din fråga tidigare.

Ordlista:

besvära  (besvärar, besvärade, besvärat) - plåga (to bother)
ingen brådska - ingen bråttom (no hurry)
avbryta  (avbryter, avbröt, avbrutit) - störa, hindra (interrupt)
råka stöta till någon (råkade stöta till, råkat stöta till) - törna emot- (accidently bump into someone) (med väskan, i kön på ICA..)
    Någon
som har råkat ut för samma sak?    Somebody came accross something like this?
beklaga  (beklagar, beklagade, beklagat) - ångra, vara ledsen     (be sorry of, regret)
ge besked  (ger, gav, gett besked) svara         (give notice)
dröja  (dröjer, dröjde, dröjt) - vänta, avvakta, vara sen (hold on, wait)
dröjsmål -et - fördröjning, försening  (holdback, delay)

Källan: Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlen & Gunlög Sundberg