Om Oss

Om bloggen
Denna sida vill visa ett alternativt sätt att lära sig svenska. Istället för att presentera konkreta grammatiska föreläsningar och övningar, har vi använt en informell och rolig strategi, där dagens inlägg skapas med hjälp av utdrag från böcker, tidningar, annonser och vardagliga samtal.  

Om 
författarna
Vi har studerat svenska ett tag och vi har beslutat oss för att dela med oss av våra kunskaper.
Obs! Vi lär oss svenska fortfarande och är inte några lärare, så ibland kan det bli lite fel... Visst rättar vi till det så snart som möjligt och hoppas samtidigt på förståelse och förlåtelse.

För närvarande finns det två författare:

Erhan
Har läst svenska sedan oktober 2009. 

Karolina
Har läst svenska sedan oktober 2009.

Om du är intresserad av att bidra till sajten, skriv till oss! Du kan bli författare om du vill lära dig mer och dela med dig av detta. Det krävs bara lite tid och läsning. 

KontaktformulärAbout the Blog
This site aims at providing an alternative way of learning Swedish. Instead of presenting concrete grammar lectures, an informal and funny approach is followed, where daily posts are created by using excerpts from library books, newspapers, street advertisements and daily conversations.

The examples in this blog might not be correct 100% since we are still studying Swedish as well. That is why it would be interesting to see the improvements in the content over time as we learn better Swedish. Should there be something which seems wrong or confusing, please let us know so we can look into this and change it ASAP, hoping at the same time for your understanding.

About the Authors
We have been studying Swedish for a while and we have decided to share our knowledge as we learn more and more. At the moment, there are two authors:

Erhan
Have been studying Swedish since October 2009.

Karolina
Have been studying Swedish since October 2009. 

If you are interested in contributing to this site, please write to us about your opinions. You can become an author if you are willing to learn more and share. It only requires a bit time and reading.

Contact Form


Skicka en kommentar