Kontakt

Tveka inte att fråga oss!
Vi tror att dela med sig av sina kunskaper är ett bra sätt att lära sig. Man lär sig mer genom att posta nya inlägg eller följa andra.
Om du skulle vilja bidra till bloggen och dela med dig av dina kunskaper i svenska, kan du också ansöka om att bli en författare genom att skicka ett mail till oss.
Ha kul när du lär dig!Please feel free to ask any question you want.
We believe that sharing knowledge is a good way of learning. You learn more as you post and follow the other posts.
If you would like to contribute to this blog and share your Swedish knowledge as you learn, you can request to be an author by sending a mail to us.
Have fun as you learn!

Skicka en kommentar