Sjung och träna svenska

Jag råkade på en bok i helgen som heter Sjung och träna svenska. Boken hjälper nybörjarna lära sig grunderna i svenskan. Visst låter det intressant att lära sig ett nytt språk genom att sjunga. Undrar du om det verkligen hjälper? Nu kan du prova och se om det kan vara ett bra sätt att lägga olika former av nya ord på minnet. Nedan hittar du en sång om oregelbundna adjektiv. Spela låten och sjunga sången stor, större, störst tillsammans.


Lyssna: Oh My Darling Clementine

Stor, större, störst

1.
Du är stor men jag är större
men min brorsa, han är störst.
Du är liten, jag är mindre
men min syster, hon är minst.

2.
Jag är ung men du är yngre
men min dotter, hon är yngst.
Du är gammal, jag är äldre
men min mamma, hon är äldst.

3.
Jag är lång men du är längre
men din kompis, han är längst.
Du är tung men jag är tyngre
men min morfar, han är tyngst.

stor

Om boken:
Sjung och träna svenska är ett ovanligt och roligt träningsmaterial för vuxna SFI-elever som befinner sig i början av sin språkinlärning.

Superlativ bestämd form

Superlativ bestämd form
 • Regelbundna adjektiv som slutar på -ast i superlativ obestämd tar -e på slutet.
 • Vilken är den godaste ölen?
  Geparden är det snabbaste däggdjuret i världen.

 • Oregelbundna adjektiv som slutar på -st i superlativ obestämd tar -a på slutet.
 • Jupiter är den största planeten i hela solsystemet.
  Sigtuna är den äldsta staden i Sverige.

 • Perfekt particip: 'mest' + bestämd form av participet.
 • Google är den mest besökta sidan i världen.
  Änglagård har blivit en av de mest sedda svenska filmerna genom tiderna.

 • Presens particip: 'mest' + participet
 • Österrikarna är ett av de mest rökande folken i världen.
  Jag tror att det ska bli den mest spännande resan i mitt liv.

 • Långa adjektiv och adjektiv som slutar på -isk: 'mest' + bestämd form av adjektivet.
 • Det här hotellet erbjuder den mest fantastiska utsikten över havet.
  BMW är en av de mest pålitliga bilarna i Europa.

OBS! Superlativ bestämd form slutar på -a när adjektivet är oregelbundet och slutar på -e när det är regelbundet.

OBS! Obestämd form används efter genitiv-s.
Sigtuna är Sveriges äldsta stad.
Geparden är världens snabbaste däggdjur.


Källan: Rivstart B1 + B2

Komparativ och superlativ

De flesta adjektiv kan kompareras. Komparationen kan vara regelbunden eller oregelbunden och det finns tre komparationsformer:
Positiv: billig
Komparativ: billigare
Superlativ: billigast

T.ex. CD - 150 kr, DVD - 200 kr, Blue-ray - 300 kr
DVD är billigare än Blue-ray.
CD är billigare än både DVD och Blue-ray, så CD är billigast.


Regler

1. Regelbundna adjektiv

Positiv
Komparativ
Superlativ 
Obestämd Bestämd  
billig billigare billigast billigaste
dyr dyrare dyrast dyraste
god godare godast godaste
fin finare finast finaste
söt sötare sötast sötaste
ren renare renast renaste
kall kallare kallast kallaste
varm varmare varmast varmaste
ful
fulare
fulast
fulaste

Bulgarien är det billigaste semesterlandet i Europa.
Turkiet har blivit 15 procent dyrare än förra året.
Vilket land är kallast, Island eller Sverige?


OBS! Superlativ används när man jämför bara två saker. Det är dock annorlunda på engelska där man använder komparativ.

Vilket språk är svåraste att lära sig, kinesiska eller arabiska? (Which language is more difficult)

2. Oregelbundet adjektiv

Positiv Komparativ
Superlativ
Obestämd Bestämd      
låg lägre lägst lägsta
dålig sämre sämst sämsta
hög högre högst högsta
stor större störst största
lång längre längst längsta
liten/små mindre minst minsta
ung yngre yngst yngsta
bra/god bättre bäst bästa
gammal äldre äldst äldsta
nära närmare närmast närmaste
tung tyngre tyngst tyngsta
lång längre längst längsta
mycket mer mest mesta
många fler flest flesta
färre -
-

Vättern är större än Mälaren men mindre än Vänern.
Vänern är den största sjön i Sverige.
Min bror är 4 år äldre och min syster är 2 år yngre än jag.


3. Med tillägg av orden mer/mest.
 • Långa adjektiv och adjektiv som slutar på -isk.
  Vilket är det mest romantiska resmålet?
  Jag tror att jag är mer musikalisk än de flesta personer.

 • Perfekt particip
  Änglagård är en av de mest sedda svenska filmerna någonsin.
  Henning Mankell är Sveriges internationellt mest läste författare.

 • Presens particip
  York är den mest fascinerande staden i England att besöka.
  Hon är den mest leende människan jag har mött.

Adverb Komparation

En del adverb kompareras på samma sätt som adjektiv.

Positiv Komparativ
Superlativ
flitigt
flitigare
flitigast
ofta
oftare
oftast
dåligt
sämre
sämst
gärna hellre helst