Böcker / Books

Grammatik / Grammar
The Essential Swedish Grammar book is quite a compact and useful book. It covers almost all aspects of Swedish grammar briefly with clear examples.  Due to its small size, it can be carried in a bag and can be used as a quick reference guide at all times. It is really a tiny book, so do not expect too much, would be more useful if used as a reference book to remember those parts that you forget. Review a chapter here.

Designed for those with limited learning time, this book is not a condensed outline of all aspects of Swedish grammar. Rather, it focuses on simple, everyday communication, helping students use previously learned phrases and vocabulary more effectively and with greater versatility. 
Grammatikövningar för sfi har en enkel uppläggning med korta grammatikregler och varierande övningar. De flesta avsnitt avslutas med ett självtest.
- Långsam progression.
- Enkelt ordförråd.
- Tränar mer språkets funktion än reglerna.
- Innehåller självtest.

Del 1 går igenom och tränar basgrammatik för nybörjare. Den tar upp ordföljd, verb, substantiv, adjektiv, pronomen och prepositioner. Verblista ingår.

Ordböcker / Dictionaries
Rekommenderas varmt om du letar efter svensk-svensk ordbok!
Om du har Natur och Kulturs stora svenska ordbok, förmodligen behöver du inte någon annan ordbok
.

Ett kraftigt utökad version av Natur och Kulturs Svenska Ordbok, som snabbt blev mycket uppskattad tack vare de tydliga och lättbegripliga ordförklaringarna.

Här finner du mycket av det vardagliga talspråket (t ex "kontrollfreak", "mellis", "coola ner sig"), men även åtskilliga fackord och nya begrepp inom en rad olika områden. Totalt definieras ca 37 000 ord och 13 000 idiom och uttryck. Dessutom finns över 31 000 språkexempel som visar hur orden används och hur de konstrueras. Ordboken innehåller även 1 225 etymologier med notiser om ordens ursprung. Böjningsformer och betoning (även grav accent) anges för samtliga ord. Uttal redovisas om ordet inte uttalas enligt huvudreglerna.
Lättläst / Easy-reading

Kort och lätt - läsförståelse, SFI och SVA


Kort och lätt är ett läromedel för träning i läsförståelse. Boken vänder sig främst till vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och relativt lätta texter. Nivån motsvarar A1-B1 i den europeiska språkskalan.
Kort och lätt är tänkt att användas som självstudiematerial såväl i klassrummet som hemma.Bokens tre inledande avsnitt innehåller svenskt vardagsspråk i form av minidialoger och brev/mejl. Därefter följer ett omfattande avsnitt med tidningstexter och boken avslutas med mer temabaserade texter inom områden som fakta om Sverige, litteratur, reklam, kläder och mode samt affärssvenska.

Dialoger med tryck

Prepositioner, partikelverb och uttal i svenskan.

I Dialoger med tryck finns vardagliga dialoger som tränar partikelverb och prepositioner. I en stor del av boken tränas även betoning och uttal som är inspelade på den medföljande cd:n. Materialet kan med fördel användas för självstudier.

Skicka en kommentar