Många olyckor på hala vägar

Många olyckor hala vägar
Snön forsätter att ställa till problem på vägarna i Sverige.
På måndagen snöade det mest i de östra delarna av landet, från Stockholm och
uppåt.
Det hände många olyckor
på grund av snö och halka. Vägen E4 stängdes av norrut sedan en lastsbil kört av vägen.
Norr om Umeå
var sju bilar inblandade i en olycka.
Tio personer
skadades och fick åka till sjukhus.

Vägen E18 stängdes av helt i en timme sedan det hänt fyra olyckor
på kort tid.
Olyckorna hände vid Lekhyttan mellan Örebro och Karlskoga.


en olycka, -or - olyckhändelse, olycksfall, undergång (accident)
hal - (hal - halare - halast) - slipprig (slippery, slick) 
ställa till - (ställde till - ställt till) - förorsaka (to cause) 
uppåt - mot en plats högre upp eller norrut.  (upwards, up)
på grund av (p.g.a.) - härigenom, darför, eftersom (due to, because of) 
halka, -n - när det är halt på väggerna (slipperiness)
norrut - en plats som ligger åt samma håll som nordpolen (up north, northwards)
köra av vägen - lämna vägen.  (drive out of the road) 
vara inblandad i - vara involverad, intrasslad, indragen, insyltad (to be involved in ) 
skadas - (skadade - skadat) - såra, förstöra (to damage, harm, hurt, wound) 
stänga av helt - (stängde av, stängt av) - förbjuda någon att vara med. tillstoppa, relegera, lägga ner (to block, cut, shut down totally) 
på kort tid - in short space of time

Ett mejl till idrottsklubb

Hej Olof,

Jag är en kille på 30 år som arbetar på Ericsson som mjukvaruingenjör. Jag sitter vid datorn hela arbetsdagen och på min fritid också. Jag har ont i nacken och ryggen för att jag inte nog rör på mig. Ibland spelar jag badminton och promenerar också men jag tycker att det inte är tillräckligt för att få friskare liv. Min läkare talade för mig att jag borde träna mer. Darför vill jag komma igång att träna så snart som möjligt.

Jag skulle vilja förbättra min hållning också, därför har jag börjat träna enkel yoga hemma. Däremot vet jag inte om jag tränar korrekt. Följaktligen letar jag efter professionell rådgivning.

Jag har hört talas om er klubb genom en annons på tidningen och ert träningsprogram intresserar verkligen mig.
Jag vore tacksam om du kan ge mig ett förslag på vad jag kan göra.

Vänliga hälsningar!

röra på sig: motionera.
tillräcklig: så mycket som behövs.
tala för något: säga att något är bra.
komma igång: börja.
hållning -en, -ar: ett sätt att hålla kroppen. "ha dålig hållning".
däremot: å andra sidan.
följaktligen: alltså, därför.
rådgivning -en, -ar: hjälp och upplysning.
hör talas om någon/något: få veta något
vore: konjunktivform av verbet vara.
tacksam: som känner att han/hon har orsak att tacka och vara nöjd.
förslag -et: en idé om vad man kan välja eller göra.

Stockholm

Stockholm har varit Sveriges huvudstad i många hundra år och är mindre men också äldre än många andra huvudstäder. Gamla Stan är äldst av stadsdelarna.

Om man är turist brukar man vara mest intresserad av Gamla Stan. Där ligger Kungliga slottet, som är mycket stort, större än alla andra byggnader. Tidigare bodde den svenske kungen och hans familj där. Det var när han var yngre och hans barn var mindre. Nu har den kungliga familjen flyttat ut till Drottningsholm slott, eftersom luften är bättre där än i centrum. Särskilt på vintern är luften sämre inne i Stockholm. Då är det ofta lite högre temperatur där än utanför stan. Ibland snöar det i förorterna, när det regnar i innerstan.

Den allra längsta gatan i Stockholm är Sveavägen. Den är mest trafikerad av stans gator. Det var Gustav III som en gång i tiden började planera Sveavägen. Han tänkte att den skulle bli en paradgata, som skulle börja vid slottet och sluta ute vid Haga slott i Solna. Haga slott är mycket mindre än slottet i Gamla Stan. Många svenska kungar har tyckt att det varit trevligare och lugnare därute på landet.

Sveavägen har aldrig blivit någon paradgata. Nu går Sveavägen från Sergels torg till Sveaplan. Där ligger ett hus, som är högre än de flesta andra byggnader i Stockholm. Det är Wenner-Gren Center. En annan byggnad, som är högre och också vackrare än många andra är Stadhuset.

Djurgården är ett stort parkområde öster om centrum. Mest spännande därute kanske Vasamuseet.

Särskilt: när man talar om flera saker och vill lyfta fram någon av dem.   (especially)
Paradgata:
den finaste gatan av en stad.
Parkområde:
område som utgöres av en park.     (park area)
Därute: ute på det stället, det landet.           (out there)

Komparativ


adjektiv komparativ superlativ
gammal äldre äldst
liten mindre minst
ung yngre yngst
bra bättre bäst
lång längre längst
hög högre högst
dålig sämre sämst
stor större störst
lugn lugnare lugnast
trevlig trevligare trevligast
vacker vackrare vackrast

Komparation med mer och mest

spännande - mer spännande - mest spännande
intresserad - mer intresserad - mest intresserad

Från: Fokus på Sverige

Adjektiv + substantiv

Adjektiv Substantiv
Regular Obestämd
1   en/någon/ingen/vilken/annan/all
     ett/något/inget/vilket/annat/all
     många/några/inga/vilka/andra
grön
grönt
gröna
halsduk
hus
halsdukar/hus
A-form Bestämd
2    den
      det                 (här/där)
      de
gröna halsduken
huset
halsdukarna/husen
A-form Obestämd
3   min/denna
     mitt/detta
     mina/dessa
     kungens/samma/nästa/följande
gröna halsduk
hus
halsdukar/hus


Adjektivet har grundform
när substantivet presenteras med all, en, ingen, någon eller vilken.
En röd tröja.
Ingen ledig plats.
Vilken härlig dag.

Adjektivet har t-form
när substantivet presenteras med allt, ett, inget, något, annat eller vilket.
Inget grönt te.
Ett klokt barn.
Vilket fint hus.

Adjektivet har a-form
 1. När substantivet har pluralform.
 2. Vilka fina hus.
  Många röda tröjor.
  Vilka härliga dagar.
 3. När det finns ett adjektiv före ett substantiv i bestämd form måste man oftast ha adjektivartikeln den, det eller de före adjektivet. Adjektivet måste alltid sluta på a eller e.
 4. Det lyxiga huset.
  Den bästa metoden.
  De fina blommorna.
 5. När substantivet presenteras med substantiv eller pronomen i genitivform eller med denna/detta, följande, föregående, nästa eller samma.
 6. Mitt snygga hus.
  Detta vackra väder.
  Dessa röda skjortor.
  Samma svåra fråga.
Källan: Rivstart B1+B2

Adjektivprefix och adjektivsuffix

Adjektivprefix

ett prefix + ett adjektiv

Betydelse Prefix Exempel Betonade
inte o- olycklig       =   inte lycklig X
miss- missmodig   =   inte modig X
il- illegitim       =   inte legitim
im- impopulär   =   inte populär
in- intolerant    =   inte tolerant
ir- irrelevant     =   inte relevant
tycker
illa eller bra
om något
anti- antibiotisk   =  emot biotisk X
pro- probiotisk   =  för biotisk X
mycket eller
alltför
hyper- hyperaktiv  = mycket aktiv X
ultra- ultrakonservativ X
över- övermäktig  = alltför mäktig X
I tålspråk jätte-
hel-
super-
ur-
jättestor
heldum
superbra
urgammal
X


Adjektivsuffix

1. Bildade av verb. Suffixen kan ange möjlighet eller vana.
ett verb + ett suffix

Betydelse Prefix Exempel Betonade
som man kan + verb -bar bärbar   =   som man kan bära X
-lig begriplig   =  som man kan begripa
-abel diskutabel   =   som man kan diskutera X
-ibel disponibel   =   som man kan disponera X
som ofta/ som gärna + verb -aktig slösaktig    =   som ofta/gärna slösar X
-ig krånglig   =  som ofta ¨krånglar
-sam sparsam   =   som ofta/gärna sparar X
-(at)iv explosiv   =   som ofta exploderar X


2. Bildade av andra adjektiv eller av substantiv som betecknar karaktär.
ett adjektiv + ett suffix
ett substantiv + ett suffix

Betydelse Prefix Exempel Betonade
som har eller
som är + adjektiv /
substantiv
-aktig pojkaktig   =   som är en pojke X
-artad likartad   =  som är likadan X
-enlig sanningsenlig   =   som är som sanningen X
-ig skäggig   =   som har skägg
-lig barnslig    =   som är som ett barn
-mässig planmässig   =  som är som en plan X
-al katastrofal   =   som är en katastrof X
-ell sensationell   =   som är en sensation X
-ös muskulös   =   som har muskler X


3. Adjektiv som bildade av substantiv och betecknar de klass eller grupp.
ett substantiv + ett suffix

Betydelse Prefix Exempel Betonade
som tillhör /
kommer från +
substantiv
-lig facklig   =   som tillhör facket
-sk svensk   =  som kommer från Sverige
-ell kulturell   =   som  tillhör kulturen X
-(ist)isk politisk    =   som tillhör politiken

Utdrag av: Svensk grammatik och ordbildning

Några konjunktioner

1. Varken...eller
Står före två alternativ när det inte är något av alternativen som gäller. Varken står före det första alternativet och eller står före det andra.
Iblands används inte vare sig...eller istället för varken...eller.

inte + inte = varken...eller = inte...heller = inte vare sig
Han gillar varken kaffe eller te.
Han gillar inte kaffe och inte vin.
Han gillar inte kaffe och inte vin heller.
Han gillar inte vare sig kaffe eller te.

2. Antingen...eller

Står före två alternativ när det bara är ett alternativ som gäller. Antingen står före det första alternativ och eller står före det andra.
Jag vill åka antingen till Australia eller Egypten.
Hon ska spela antingen badminton eller basket imorgon.

3. Både...och
Står före två alternative när båda alternativen gäller.
Hon kan tala både svenska och engelska.

4. Inte...utan
Står före två alternative när bara det andra gäller.
Han är inte sjuk, utan bara trött.

OBS! Man behöver inte upprepa satsdelar som är desamma i flera huvudsatser om satserna binds ihop med och, eller, men eller utan. Om man ska stryka subjekt eller verb tar man bort dem i den sista satsen.
Han är inte sjuk, utan (han är) bara trött.

Sammandrag:
A och B både A och B
inte A men B inte A utan B
A eller B antingen A eller B
inte A inte B varken A eller B