Adjektivprefix och adjektivsuffix

Adjektivprefix

ett prefix + ett adjektiv

Betydelse Prefix Exempel Betonade
inte o- olycklig       =   inte lycklig X
miss- missmodig   =   inte modig X
il- illegitim       =   inte legitim
im- impopulär   =   inte populär
in- intolerant    =   inte tolerant
ir- irrelevant     =   inte relevant
tycker
illa eller bra
om något
anti- antibiotisk   =  emot biotisk X
pro- probiotisk   =  för biotisk X
mycket eller
alltför
hyper- hyperaktiv  = mycket aktiv X
ultra- ultrakonservativ X
över- övermäktig  = alltför mäktig X
I tålspråk jätte-
hel-
super-
ur-
jättestor
heldum
superbra
urgammal
X


Adjektivsuffix

1. Bildade av verb. Suffixen kan ange möjlighet eller vana.
ett verb + ett suffix

Betydelse Prefix Exempel Betonade
som man kan + verb -bar bärbar   =   som man kan bära X
-lig begriplig   =  som man kan begripa
-abel diskutabel   =   som man kan diskutera X
-ibel disponibel   =   som man kan disponera X
som ofta/ som gärna + verb -aktig slösaktig    =   som ofta/gärna slösar X
-ig krånglig   =  som ofta ¨krånglar
-sam sparsam   =   som ofta/gärna sparar X
-(at)iv explosiv   =   som ofta exploderar X


2. Bildade av andra adjektiv eller av substantiv som betecknar karaktär.
ett adjektiv + ett suffix
ett substantiv + ett suffix

Betydelse Prefix Exempel Betonade
som har eller
som är + adjektiv /
substantiv
-aktig pojkaktig   =   som är en pojke X
-artad likartad   =  som är likadan X
-enlig sanningsenlig   =   som är som sanningen X
-ig skäggig   =   som har skägg
-lig barnslig    =   som är som ett barn
-mässig planmässig   =  som är som en plan X
-al katastrofal   =   som är en katastrof X
-ell sensationell   =   som är en sensation X
-ös muskulös   =   som har muskler X


3. Adjektiv som bildade av substantiv och betecknar de klass eller grupp.
ett substantiv + ett suffix

Betydelse Prefix Exempel Betonade
som tillhör /
kommer från +
substantiv
-lig facklig   =   som tillhör facket
-sk svensk   =  som kommer från Sverige
-ell kulturell   =   som  tillhör kulturen X
-(ist)isk politisk    =   som tillhör politiken

Utdrag av: Svensk grammatik och ordbildning

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra listor men många stavfel och annat som måste korrigeras! Snälla, redigera innan publicera!

Rebjörn sa...

Det finns en fel i Adjektivsuffix / 1. Bildade av verb / som ofta/ som gärna + verb
-sam diskutabel = som ofta/gärna sperar

Skicka en kommentar