Nyheter på lätt svenska - Danska klagomål på svensk demokrati

Sverigedemokraterna har gjort en reklamfilm som fått mycket skäll.
Filmen visar en pensionär med rullator som tävlar med en grupp muslimska kvinnor i svarta burkor.
De tävlar om vem som ska få hjälp. Sveriges pengar räcker inte åt alla, menar Sverigedemokraterna.

Många tycker att filmen är rasistisk. TV4 vägrar att visa filmen.
Beslutet har fått danska politiker att ilskna till. Partierna i Danmarks regering tycker att Sverige är odemokratiskt.
– Någon måste säga till svenskarna att det här handlar om censur, säger Naser Khader i det konservativa partiet till tidningen Jyllands-Posten.
– Europarådet måste se till att valet i Sverige kontrolleras så att vi är säkra på att det är demokratiskt.

Från: 8sidor
 • ett klagomål - klagan, klander (complaint)
 • ett skäll - överhalning, tillrättavisning, anmärkning (huff, reprimand,annoyance)
 • en rollator - walking frame (on wheels)
 • tävla med någon (tävlade, tävlat) här: konkurrera - (to race, compete against/with someone)
 • en burka - heltäckande kvinnoplagg, särskilt i Afghanistan - (dressed all over garment for women, especially in Afghanistan)
 • räcka (räckte, räckt) - bestå, pågå, sitta i, (to last, to be enough/sufficient (här: räcker inte åt alla - it is not enough for everyone)
 • vägra (vägrade, vägrat) - neka, (to refuse, deny)
 • få någon att ilskna till - manage to make somobody angry  (OBS! usually used in written language. In spoken language we use rather: att göra någon upprörd/sur)
 • se till att - säkerstella, förvissa sig om (make sure that, make sure to)
 • vara säker på att - vara övertygad att - (be sure/certain that (OBS! in plural we say vara säkra på att... we use säker på when we speak of a single person)


Lätta Fakta

Kanin, Bokar, Book
If you are in Sweden, you should register with the library and make use of books to improve your Swedish. You can find many books that you can understand, even though it takes time to find something readable. Nowadays, I like reading "lätta fakta" series, which aim to teach children some facts about the world. I scanned a page from a book named "Kaninkul med Vatten", where two cousins talk about water.
Vad upptäcker du?
- Ska vi smaka nu? Det friska vattnet vid ytan kan vi dricka lite av.
- Mm, vad gott det är! Vi kan väl ta med oss lite pä vägen?
upptäcka: to find out, discover
friska: fresh
vid ytan: on the surface
lite av: a little bit of
ta med: to bring with
Categories of books for Swedish students: Lättlästa, barnböcker, lätta fakta

Dagens Ord - Halsduk

learn swedish svenska ord en ko

En halsduk - halsduken - halsdukar - halsdukarna

Exempel

Halsduk är ett klädesplagg som bärs om halsen.

Jag håller på att sticka en halsduk.

Halsdukarna är tillverkade av mjuk ull och håller väldigt hög kvalitet.

 

Bära: Ha på sig (wear)

Håller på: be doing, busy with

Tillverkad av: made of

Några Svåra Substantiv

2:a  DEKLINATIONEN

  
REGEL: Substantiv som slutar på obetonat -e, -el, -en, -er förlorar detta -e i plural 
  
/ Nouns ending in short - e, el, -en, er will lose this -e i plural /
 
Ex.:         Singular                                    Plural
   
                en pojke                                   pojkar
                en nyckel                                 nycklar
                en fröken                                  fröknar
                en syster                                  systrar       
 
         
Obs!         en morgon                                morgnar
                en sommar                               somrar
 
                                    med omljud
 
                en dotter                                  döttrar
                en moder                                 mödrar
  
  
3:e  DEKLINATIONEN
  
REGEL: Substantiv som slutar på obetonat -e, -el, -en, -er förlorar detta -e i plural.
 
/ Nouns ending in short - e, el, -en, er will lose this -e i plural /
 
Ex.:         Singular                                    Plural
 
                en regel                                   regler
                en sägen  (sägnen)                   sägner        (story, legend, tale)
 
                Följande substantiv får omljud:
 
                    a         >>         ä
  
                en and                                    änder
                en brand                                 bränder
                en hand                                  händer
                en rand                                   ränder
                en strand                                stränder
                en tand                                   tänder
                en bokstav                              bokstäver
                en stad                                   städer
                en natt                                    nätter
                ett land                                   länder
 
                    o            >>        ö
   
                en son                                    söner
                en bok                                    böcker
                en fot                                      fötter
                en rot                                      rötter
                en nöt                                     nötter
 
Obs!        Detta substantiv får både omljud och förlänger sin konsonant
 
                / The noun gets an umlaut and prolongs its consonant /
  
Ex.:         Singular                                    Plural
 
                en bror                                    bröder
                en far                                      fäder
 
REGEL: Ord som slutar på -eum, -ium förlorar -um före pluraländelsen.
 
            / Words ending in -eum, -ium, will loses -um before then plural suffix /
 
 
Ex.:        ett museum                               museer
              ett observatorium                       observatorier
 
 
Obs!     Oregelbunden plural har:
 
            / Irregular plural /
 
              ett öga        >>       två ögon
              ett öra         >>       två öron
              ett huvud     >>       två huvuden
              en man       >>       två män

You can take Substantiv Quiz now, if you haven't tried yet.

Uttryck Från Tidningen

 • Du är den bästa vän jag har någonsin haft i mitt liv.
 • Är du ärlig mot dig själv?
ärligt mot ngn: to be honest with someone
 • Jag har varit olycklig ända sedan den dagen då du försvann ur mitt liv.

ända sedan: ever since

olycklig: unhappy

försvinna: disappear 

 • Sverige är ett land med de kortaste köerna.
 • Man kan sluta hoppas på 25-30 grader.
 • Är du bra på att förklara saker?

Substantiv - Deklinationen

1:a DEKLINATIONEN
-or
REGEL:           en-ord som slutar på -a hör hit.
Ex.:                 en blomma     >>        två blommor
OBS!               en ros            >>        två rosor  ( latin: rosa)
  
2:a  DEKLINATIONEN
-ar
REGEL:         en-ord som slutar på -e hör hit, oftast inhemska ord
Ex.:               en pojke             >>       två pojkar
OBS!             en våg  (wave)     >>        två vågor       
                     en våg  (scale)    >>        två vågar   
             men att väga (the action in order to determine the weight of smth)
3:e DEKLINATIONEN
-er
REGEL:    Hit hör både en-ord och ett-ord. De flesta utländska ord som har betoningen på sista stavelsen hör hit.
Ex.:              en telefon            >>         två telefoner 
                    ett kafé               >>         två kaféer
OBS!        Det finns ett kafé (café) och ett kaffe (coffee). Man kan sitta i kaféet och dricka kaffe(t).
OBS!        Kaffe är oräknebar (uncountable), dvs. har ingen plural form. 

OBS!        Omljud (umlaut*) är vanligt i denna deklination.
Ex.:            en hand                >>         två händer
                  ett land                >>          två länder
                  en stad                >>          två städer

* Umlaut is a diacritical mark (two dots) placed over a vowel in German and Swedish to indicate a change in sound. 

                  en kö                   >>          två köer 
OBS!          en kö (queue). Man står i kön men det finns också ett kön (gender). Mitt kön är kvinna/man
 4:e DEKLINATIONEN
-n
REGEL:    Hit hör ett-ord som slutar på vokal.
Ex.:            ett äpple            >>        två äpplen
5:e DEKLINATIONEN
_ _
  
REGEL:    hit hör:
 •  ett-ord som slutar på konsonant:
           Ex.:            ett bord            >>        två bord
 • en-ord som slutar på -are, -and, -ende
           Ex.:            en lärare          >>        två lärare
 •  yrkes- eller nationalitetsbeteckningar som slutar på -er.
           Ex.:             en mekaniker   >>     två mekaniker
6:e DEKLINATIONEN
-r
  
REGEL:  Hit hör ett antal -en ord som slutar på vokal.
Ex.:        en sko                  >>        två skor
              en bestämmelse    >>        två bestämmelser


Now that you have mastered substantives you can take Substantiv Quiz.

Dagens Ord - Örn

Örnar

en örn - örnen - örnar - örnarna

Örnar tillhör världens största fåglar. De finns överallt förutom på Antarktis. De tillhör en djurgrupp som kallas rovfåglar. Örnar är duktiga på att flyga, har perfekt syn och gripande klor som gör dem till duktiga jägare.

Vitt Huvud
Den vithövdade havsörnen kan man hitta i Nordanerika. De är stora fåglar med vita huvuden och vita stjärtfjädrar.

Dagens Ord - Ko

learn swedish svenska ord en ko
Två nya ord:  ko och sin kalv


en ko - kon - kor - korna
en kalv - kalven - kalvar - kalvarna


Ko avses vanligen en hona av arten nötkrateur.

 

Ko utan kalv kallas kviga.

Kvigan är dräktig i cirka nio månader innan hon får sin kalv och därmed blir en ko.

For those, who want to learn about all the family, some extract from swedish wiki below:

 • En kalv är ett ungdjur av nötkreatur. Kalvar av honkön kallas kvigkalvar och kalvar av hankön tjurkalvar.
 • En kviga är ett nötkreatur av honkön som ännu inte fött någon kalv.
 • En ko är ett nötkreatur av honkön som fött minst en kalv.
 • En tjur är ett nötkreatur av hankön.
 • En oxe är ett kastrerat nötkreatur av hankön som är över två år.
 • En stut är en kastrerad tjur som är yngre än två år.
 • När en ko föder en kalv kallas det kalvning.

Substantiv Del 2 - En-Ord

The most common confusion with substantives is the -en suffix. Lets start with a question.

Which of the following words is en-ord?

a) äpplen

b) husen

c) hunden

The correct answer is 'en hund' of course.

ett äpple => äpplen (plural obestämd)

ett hus    => husen (plural bestämd)

en hund  => hunden (singular)

It is difficult to guess whether a word is an "ett-ord" or "en-ord" without seeing the context it is used in. That is why it is important to digest ett-words first so that you don't get confused quickly.

Even though there are some exceptions, the rules to pluralize en words can be classified in three groups:

 1. Words ending with -a gets -or suffix.
 2. Till exempel

  en gurka => två gurkor

  en flicka => två flickor

  en krona => fem kronor

 3. Swedish en words get -ar suffix
 4. Till exempel

  en övning => två övningar

  en kompis => två kompisar

  en tidning => två tidningar

 5. International en words get -er suffix
 6. Till exempel

  en banan => två bananer

  en restaurang => fyra restauranger

  en person => tre personer

The first rule is straightforward, when use see a word ending in a, just use -or suffix to pluralize. However, second and third rules might be confusing because it is easy to mix some Swedish words with international words and use the incorrect plural. Therefore, it is good to know basic international-looking Swedish words.

en buss => två bussar

If I follow the rules above, as an english speaking man, I would probably pick the third rule and use busser instead.

As a rule of thumb, the fruits and vegetables which do not grow in Sweden are international words.

 • banan => bananer
 • apelsin => apelsiner
 • tomat => tomater
 • citron => citroner

I will continue with plural bestämd forms, exceptions and summarize the substantives in my next post.

Dagens Ord - Finger

ett finger, dagens ord
ett finger - fingret - fingrar - fingrarna

Tummen är det kortaste och tjockaste fingret och räknas som det första fingret.

Pekfingret används till att peka på saker.

Långfingret är det mellersta fingret.

Ringfingret är normalt lika långt som pekfingret men ringfingrets leder sitter ofta längre upp.

Lillfingret är det femte och sista fingret. Det är också det kortaste.

räknas som: counted as

används till: used for

mellersta: middle

peka: point, indicate

leder: top, head

Dagens Ord - Eld

swedish svenska ord en eld
en eld - elden - eldar - eldarna


Fraser
Ingen rök utan eld no smoke without fire
Elden spred sig snabbt spread rapidly
Eld utgörs av lågor och avger rök.

Dagens Ord - Bläckfisk

During the worldcup, this word became so popular due to Paul the octopus. It is necessary to know this word after all.

swedish svenska ord en bläckfisk
en bläckfisk - bläckfisken - bläckfiskar - bläckfiskarna


Exempel
 • Bläckfisken Paul fick rätt igen. Vad fantastisk!
 • Bläckfiskar kan ha över 10 meter långa armar.
 • Bläckfiskar kan väga upp till 2 ton och de största har 40 cm stora ögon.


Substantiv Del 1 - Ett Ord

Swedish names has either n-gender or t-gender, which should be learnt together with the word itself. Using incorrect gender makes adjectives incorrect as well.That is why it is very important to know gender of a word by heart. When learning a new word, it is important to know its definitive and indefinitive forms, which vary according to gender. As a beginner, the most difficult part of Swedish is to learn different forms of genders. I'll try to provide an easy way to memorize them.
Learn ett words first. If you try to get all at once, it is possible that you get confused with plural forms. Some basic ett words:

ett hus, ett äpple, ett barn, ett frimärke, ett piano, ett bord, ett kök, ett land, ett rum, ett år, ett problem

 

There are two different groups. 

 1. Ett words that end with a consonant. Plural form is the word itself.
  • ett barn => tre barn
  • ett hus => två hus
  • ett bord => två bord
  • ett kök => fem kök
  • ett land => två länder
  • ett rum => sex rum
 2. Ett words that end with a vocal. Plural form gets the suffix -n.
  • ett äpple => fyra äpplen
  • ett frimärke => två frimärken
  • ett piano => tre pianon

It is time to learn a few more sentences:

Äpple i plural heter äpplen.

Huset är bestämd singular av hus.

Det är inget problem.  (singular bestämd)

Inga problem. (plural obestämd)

I början av året ... early in the year

Lets have a complete picture of ett words including definitive forms:


Obestämd Form Bestämd Form
Singular Plural Singular Plural
ett hus hus huset husen
ett äpple äpplen äpplet äpplena
ett barn barn barnet barnen
ett frimärke frimärken frimärket frimärkena
ett piano pianon pianot pianona
ett bord bord bordet borden
ett kök kök köket köken
ett land länder landet länderna
ett rum rum rummet rummen
ett problem problem problemet problemen
ett år år året åren

I'll cover en words in my next posts.

Dagens Ord - Ben

swedish svenska ord ett ben
Bilder från "Norstedts Ordbok För De Minsta". 
ett ben - benet - ben - benen

Exempel

Det smärtar i benet på mig. my leg aches

Jag är trött i benen.

Hunden bet mig i benet. the dog bit my leg

Dagens Ord - Byxor

swedish svenska ord byxor
en byxa - byxan - byxor - byxorna
Exempel
 • Det finns väldigt många olika typer av byxor i världen. 
 • Långbyxor är en finare typ av byxa som bärs ihop med kavaj.

Fraser

 • knäppa ned byxorna på sig take down one's trousers

Verb - bestämma & ta på sig

bestämma: - avgöra, övernskomma - determine, decide

Presens  bestämmer    Imperfekt bestämde
Supinum bestämt
   Imperativ bestäm!  

- Vi bestämde oss för den dyrare mattan
- Har du bestämt dig [för] vad du ska bli?

bestämma sig - veta vad man vill och välja något när det finns olika alternativ - decide,  make up one's mind.

- Han bestämmer sig för att köpa tröjan.

 

ta på [sig] t.ex. byxor, skor, glasögon - to put on

- Jag har inget att ta på mig.