Substantiv - Deklinationen

1:a DEKLINATIONEN
-or
REGEL:           en-ord som slutar på -a hör hit.
Ex.:                 en blomma     >>        två blommor
OBS!               en ros            >>        två rosor  ( latin: rosa)
  
2:a  DEKLINATIONEN
-ar
REGEL:         en-ord som slutar på -e hör hit, oftast inhemska ord
Ex.:               en pojke             >>       två pojkar
OBS!             en våg  (wave)     >>        två vågor       
                     en våg  (scale)    >>        två vågar   
             men att väga (the action in order to determine the weight of smth)
3:e DEKLINATIONEN
-er
REGEL:    Hit hör både en-ord och ett-ord. De flesta utländska ord som har betoningen på sista stavelsen hör hit.
Ex.:              en telefon            >>         två telefoner 
                    ett kafé               >>         två kaféer
OBS!        Det finns ett kafé (café) och ett kaffe (coffee). Man kan sitta i kaféet och dricka kaffe(t).
OBS!        Kaffe är oräknebar (uncountable), dvs. har ingen plural form. 

OBS!        Omljud (umlaut*) är vanligt i denna deklination.
Ex.:            en hand                >>         två händer
                  ett land                >>          två länder
                  en stad                >>          två städer

* Umlaut is a diacritical mark (two dots) placed over a vowel in German and Swedish to indicate a change in sound. 

                  en kö                   >>          två köer 
OBS!          en kö (queue). Man står i kön men det finns också ett kön (gender). Mitt kön är kvinna/man
 4:e DEKLINATIONEN
-n
REGEL:    Hit hör ett-ord som slutar på vokal.
Ex.:            ett äpple            >>        två äpplen
5:e DEKLINATIONEN
_ _
  
REGEL:    hit hör:
  •  ett-ord som slutar på konsonant:
           Ex.:            ett bord            >>        två bord
  • en-ord som slutar på -are, -and, -ende
           Ex.:            en lärare          >>        två lärare
  •  yrkes- eller nationalitetsbeteckningar som slutar på -er.
           Ex.:             en mekaniker   >>     två mekaniker
6:e DEKLINATIONEN
-r
  
REGEL:  Hit hör ett antal -en ord som slutar på vokal.
Ex.:        en sko                  >>        två skor
              en bestämmelse    >>        två bestämmelser


Now that you have mastered substantives you can take Substantiv Quiz.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar