Uttryck Från Tidningen

  • Du är den bästa vän jag har någonsin haft i mitt liv.
  • Är du ärlig mot dig själv?
ärligt mot ngn: to be honest with someone
  • Jag har varit olycklig ända sedan den dagen då du försvann ur mitt liv.

ända sedan: ever since

olycklig: unhappy

försvinna: disappear 

  • Sverige är ett land med de kortaste köerna.
  • Man kan sluta hoppas på 25-30 grader.
  • Är du bra på att förklara saker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar