Några Svåra Substantiv

2:a  DEKLINATIONEN

  
REGEL: Substantiv som slutar på obetonat -e, -el, -en, -er förlorar detta -e i plural 
  
/ Nouns ending in short - e, el, -en, er will lose this -e i plural /
 
Ex.:         Singular                                    Plural
   
                en pojke                                   pojkar
                en nyckel                                 nycklar
                en fröken                                  fröknar
                en syster                                  systrar       
 
         
Obs!         en morgon                                morgnar
                en sommar                               somrar
 
                                    med omljud
 
                en dotter                                  döttrar
                en moder                                 mödrar
  
  
3:e  DEKLINATIONEN
  
REGEL: Substantiv som slutar på obetonat -e, -el, -en, -er förlorar detta -e i plural.
 
/ Nouns ending in short - e, el, -en, er will lose this -e i plural /
 
Ex.:         Singular                                    Plural
 
                en regel                                   regler
                en sägen  (sägnen)                   sägner        (story, legend, tale)
 
                Följande substantiv får omljud:
 
                    a         >>         ä
  
                en and                                    änder
                en brand                                 bränder
                en hand                                  händer
                en rand                                   ränder
                en strand                                stränder
                en tand                                   tänder
                en bokstav                              bokstäver
                en stad                                   städer
                en natt                                    nätter
                ett land                                   länder
 
                    o            >>        ö
   
                en son                                    söner
                en bok                                    böcker
                en fot                                      fötter
                en rot                                      rötter
                en nöt                                     nötter
 
Obs!        Detta substantiv får både omljud och förlänger sin konsonant
 
                / The noun gets an umlaut and prolongs its consonant /
  
Ex.:         Singular                                    Plural
 
                en bror                                    bröder
                en far                                      fäder
 
REGEL: Ord som slutar på -eum, -ium förlorar -um före pluraländelsen.
 
            / Words ending in -eum, -ium, will loses -um before then plural suffix /
 
 
Ex.:        ett museum                               museer
              ett observatorium                       observatorier
 
 
Obs!     Oregelbunden plural har:
 
            / Irregular plural /
 
              ett öga        >>       två ögon
              ett öra         >>       två öron
              ett huvud     >>       två huvuden
              en man       >>       två män

You can take Substantiv Quiz now, if you haven't tried yet.

4 kommentarer:

www.Aram-iBg.com sa...

tack

Unknown sa...

tack så mycket

Unknown sa...

tack så mycket

Unknown sa...

Tack så jätte mycket

Skicka en kommentar