Dagens Ord - Finger

ett finger, dagens ord
ett finger - fingret - fingrar - fingrarna

Tummen är det kortaste och tjockaste fingret och räknas som det första fingret.

Pekfingret används till att peka på saker.

Långfingret är det mellersta fingret.

Ringfingret är normalt lika långt som pekfingret men ringfingrets leder sitter ofta längre upp.

Lillfingret är det femte och sista fingret. Det är också det kortaste.

räknas som: counted as

används till: used for

mellersta: middle

peka: point, indicate

leder: top, head

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar