Quiz - känna och komma

 1. I många äktenskap kan kvinnan och mannen inte                        .  
 2. komma igenom komma överenskomma upp
 3. Jag                     mig att den här veckan vinner jag på Lotto. 
 4. känner igenkänner tillkänner på
 5. Har han            chocken?
 6. kommit över kommit bortkommit med
 7. Alexandra            sig när hon sjöng nationalsången.
 8. kom till kom påkom av
 9. Annica sökte till en datakurs och hon             utan problem. 
 10. kom inkom överkom an
 11. Eva hade svårt att            sin bror när han hade skaffat skägg.
 12. känna efterkänna igenkänna till
 13. De            om att träffas direkt efter jobbet.
 14. kom till kom överenskommit över
 15. Halsduken är fantastisk!            kvalitén! 
 16. Känn på Känn efterKänn till
 17. Finns det någon som            någon bank här i närheten?
 18. känner av känner tillkänner på
 19. Mina betyg hade            när vi bytte lägenhet.
 20. kommit bort kommit överkommit av
 21. Ulrike kan inte             vad filmen hette hon såg förra veckan.
 22. komma igenkomma med komma på
 23. Det är lätt att gå vilse i skogen och svårt att            sig. 
 24. känna igenkänna påkänna av