Dagens ord - löv

Löv
ett löv - lövet - några löv - löven
ett blad - bladet - några blad - bladen

En oftast grön och tunn del på träd och andra växter.

På hösten tappar träden sina löv.

Ordet löv är synonymt med blad och används om blad på vissa träd och buskar.

blad
1. En grön och tunn liten del på ett träd eller t.ex. en blomma.
2. Ett papper som man kan skriva på.

Perfekt particip

Perfekt particip används som ett adjektiv och böjs nästan som ett adjektiv.

Perfekt particip har samma stam som supinum.

Perfekt particip kan fungera också som pasiv

/ Perfekt particip is used as adjective and declines almost the same way as adjectiv. Perfekt particip has the same root (primary lexical unit of the word) as supinum. It can be used as passiv as well. /

Grupp Supinum  Obestämd Form Ändelse Bestämd form Ändelse

1

Jag har tvättat kläderna.

tvätta – to wash

Tröjan är tvättad.

Linnet är tvättat.

Strumporna är tvättade.

-d

-t

-de

Den tvättade tröjan är våt.

-de

2a

Jag har hängt upp tvätten.

hänga upp – to hang (up)

Tröjan är upphängd.

Linnet är upphängt.

Strumporna är upphängda.

-d

-t

-da

De upphängda byxorna torkar till i morgon.

-da

2b

Jag har köpt mat till helgen

köpa – to buy

Maten är köpt.

Vinet är köpt.

Blommorna är köpta.

-t

-t

-ta

Den köpta maten ligger i kylskåpet.

-ta

3

Jag har sytt färdigt jackan.

sy/sydde/sytt – to sew

Kragen är sydd.

Skärpet är sytt.

Ärmarna är sydda.

-dd

-tt

-dda

Den färdigsydda jackan är för liten.

-dda

4

oregelb.

verb

Jag har strukit kläderna.

stryka/strök/strukit – to iron

Blusen är struken.

Hårbandet är struket.

Byxorna är strukna.

-en

-et

-na

Det strukna hårbandet hänger på stolen.

-na

 

Obs1! Perfekt particip av partikelverb

Sonia åt upp alla kakor      >>  Alla kakor är uppätna.

Hunden har sprungit bort   >>  Hunden är bortsprungen.

 

Obs2! Om verbets stam slutar på en av tonlosa konsonanter, dvs. ”s”, ”p”, ”t”, ”k”, ”x”, får perfekt particip en ”t” – ändelse.

k/a - Tycker du om rökt kött?

gift/a – Anna är gift med Oskar.

Verbgrupperna
Verbgrupp 1-3
Verbgrupp 4

Motsatser

Tom / Full
Lycklig / Ledsen
Tung / Lätt
Ny / Gammal
Upptagen / Ledig
Snabb / Långsam
Avlägsen / Nära
Glad / Arg
Frisk / Sjuk
Dyr / Billig
Kall / Het
Mörk / Ljus
Ren / Smutsig
Vaken / Sovande
Gammal / Ung
Mjuk / Hård

En Saga - Rävhonan

Det var en gång rävhona. Hon hade fem ungar. Hon tyckte att hennes ungar var vackra, snälla och underbara. Ingenting som ungarna gjorde var fel. Rävhonan tyckte att de var bäst i världen. Om de bråkade med andra ungar, sa hon:

- Mina barn är snälla. Det är de andra, som är dumma.

Om någon annan hona talade om sina ungar, sa hon:

- Ja, ja, men de är inte alls så snälla och vackra som mina.

Rävhonan var fattig. Hon hade inte tid att jaga. Hon måste ta hand om sina bortskämda ungar.

- Vad ska jag göra? tänkte hon. Jag har ingen mat. Jag har inget arbete. jag har inga pengar.

Rävhonan var mycket orolig. Hon och ungarna måste ha mat.

- Jag går ut i världen. Jag kanske kan hitta ett arbete, tänkte hon.

Rävhonan tog med sig sina fem ungar och gick. När de hade gått en stund, mötte de en kanin.

- Hej, hej, kära vän! Hur är det med dig? Du ser inte glad ut, sa kaninen.

- Jag har ingen mat och inga pengar. Mina ungar är hungriga, sa rävhonan.

- Du måste arbeta. Det gör jag. Jag är ute hela dagarna och skaffar mat till mina ungar, sa kaninen.

- Det är lätt för dig. Du kan lämna dina ungar ensamma.

- Det kan väl du också göra?

- Nej, mina barn är vackrast i skogen. Jag måste passa dem, så att ingen tar dem.

- Oj, det var synd om dig. Nu måste jag skutta iväg. Hej då och lycka till!

Kaninen skuttade iväg till en trädgård, där det fanns morötter.

Efter en stund upptäckte rävhonan att den minsta ungen hade försvunnit. Hon blev mycket rädd. Hon började gråta.

En hund kom förbi.

- Hej, kära vän! Hur är det med dig? Varför gråter du? Kan jag hjälpa dig? frågade hunden.

- Det är inte bra. Min minsta unge har försvunnit.

- Stackars dig. Hur sen den ut?

- Det är den vackraste ungen i skogen?

- Om jag ser den, så ska jag säga till dig. Nu måste jag iväg. Jag har ungar hemma. Jag ska skaffa mat till dem.

En lejonhona var ute och gick i skogen. Hon var hungrig. Hon letade efter något att äta till sig och sina ungar.

Bakom en sten hittade hon rävungen.

- Usch, en sådan ful unge. Pälsen är inte fin och gul, som mina ungars. Nosen är lång och smal. Det är inte vackert. Den här en konstig svans. Och den är alldeles för mager! Den kan man inte äta.

Lejonet gick vidare. Snart mötte hon rävhonan.

- Hej, hej, kära vän. Varför är du ledsen?

- Min minsta unge har försvunnit.

- Hur ser det ut?

- Det är den vackraste ungen i skogen. Den har vacker, tjock päls. Den har en underbar nos. Svansen är röd och lurvig. Ögonen är som diamanter.

- Den har jag inte sett. Jag såg en unge bakom stenen, men det kan inte vara din. Den ungen som jag såg var mycket ful. Den hade röd päls och lång nos. Ögonen var inte som diamanter. Mina ungar är mycket vackare.

Rävhonan tittade bakom stenen. Där låg hennes unge. Nu såg hon att den var mager. Hon förstod att hon måste lämna sina ungar som andra mammor. Hon måste gå och skaffa mat till dem.

Från den dagen slutade hon att skryta över sin ungar. Hon förstod att alla mammor tycker att deras barn är de vackraste som finns.

från "Sagor från andra länder", Birgitta Öbo Andreasson

 • bråkade med: argue, rag
 • jaga: hunt
 • ta hand om: to take care of
 • bortskämd: spoilt
 • tog med sig: to take, to bring with
 • en stund: while, time
 • lämna ngn ensam: to leave somebody alone
 • passa: to look after
 • skutta iväg: to jump away
 • upptäckte: to find out
 • försvunnit (försvinna): disappear, get lost
 • kom förbi: come by, drop by
 • stackars dig: poor you!
 • skaffa: provide, obtain
 • leta efter: to look for
 • sådan: such
 • päls -en: fur
 • lurvig: rough, shaggy
 • sten -en: rock, stone
 • diamant -en: diamond
 • skryta över: to boast, exaggerate about oneself

Oregelbundna verb

Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
ange ange anger angav angett/angivit
anse anse anser ansåg ansett
avgör avgöra avgör avgjorde avgjort
avstå avstå avstår avstod avstått
be be ber bad bett
bestå bestå består bestod bestått
- - bör borde bort
dra dra drar drog dragit
- duga duger dög/dugde dugit
dyk dyka dyker dök/dykte dykit
dör dog dött
dölj dölja döljer dolde dolt
ersätt ersätta ersätter ersatte ersatt
fortsätt fortsätta fortsätter fortsatte fortsatt
framstå framstå framstår framstod framstått
får fick fått
förstå förstå förstår förstod förstått
förutsätt förutsätta förutsätter förutsatte förutsatt
ge ge ger gav gett/givit
gläd glädja gläder gladde glatt
går gick gått
gör göra gör gjorde gjort
ha ha har hade haft
- heta heter hette hetat
- ingå ingår ingick ingått
inse inse inser insåg insett
kom komma kommer kom kommit
- kunna kan kunde kunnat
le le ler log lett
lev leva lever levde levt
ligg ligga ligger låg legat
lägg lägga lägger la lagt
missförstå missförstå missförstår missförstod missförstått
- - måste var tvungen varit tvungen
se se ser såg sett
skilj skilja skiljer skilde skilt
- - ska skulle -
smaksätt smaksätta smaksätter smaksatte smaksatt
sov sova sover sov sovit
sprid sprida sprider spred spridit
stjäl stjäla stjäl stal stulit
stå stå står stod stått
stöd stödja stöder stödde stött
svälj svälja sväljer svalde svalt
säg säga säger sa sagt
sälj sälja säljer sålde sålt
sätt sätta sätter satte satt
ta ta tar tog tagit
tillsätt tillsätta tillsätter tillsatte tillsatt
umgås umgås umgås umgicks umgåtts
uppge uppge uppger uppgav uppgivit
utgå utgå utgår utgick utgått
var vara är var varit
- veta vet visste vetat
vik vika viker vek vikt
- vilja vill ville velat
välj välja väljer valde valt
vänj vänja vänjer vande vant
väx växa växer växte växt
återge återge återger återgav återgivit
översätt översätta översätter översatte översatt

Verb Grupp 4

Grupp 4

imperativ Ex. skriv, drick, flyg
imperativ     +     er =     presens Ex.skriver, dricker, flyger
imperativ med  ny vocal    =       preteritum     Ex. skrev, drack, flög
imperativ + it (+ ny vocal) =     supinum Ex. skrivit, druckit, flugit
imperativ + a =     infinitiv Ex. skriva, dricka, flyga
 1. Imperativ- presens och infinitivformen har alltid samma vokal.
 2. Preteritum har alltid en egen vokal.
 3. Supinum kan ha samma vokal som imperativ, presens och infinitiv (Ex. skrivit) eller en egen vokal (Ex. druckit).
 4. Om imperativformen slutar på lång vokal + r eller l är presens = imperativ (Ex. bär).
 5. Grupp 4 -verb med långt i i imperativ, presens och infinitiv får långt e i preteritum och långt i i supinum.
  Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  bit biter bet bitit bita
  driv driver drev drivit driva
  glid glider gled glidit glida
  gnid gnider gned gnidit gnida
  grip griper grep gripit gripa
  kliv kliver klev klivit kliva
  (lid) lider led lidit lida
  rid rider red ridit rida
  riv river rev rivit riva
  (skin) skiner sken skinit skina
  skrid skrider skred skridit skrida
  skrik skriker skrek skrikit skrika
  skriv skriver skrev skrivit skriva
  slit sliter slet slitit slita
  stig stiger steg stigit stiga
  strid strider stred stridit strida
  (svid) svider sved svidit svida
  svik sviker svek svikit svika
  tig tiger teg tigit tiga
  (vin) viner ven vinit vina
  vrid vrider vred vridit vrida

Verbgrupperna

 1. Om man kan imperativ- och preteritumformen av ett regelbundet verb kan man bilda alla former av verbet. Man kan också bilda adjektiv av verbet. Ibland kan man bilda alla andra verbformer och adjektiv om man bara kan en enda verbform. Sådana kunskaper får man om man lär sig verbens konjugationer, eller grupper.
 2. Verben delas in i fyra grupper:
  • tre "svaga" grupper (grupp 1-3), där preteritumformen har en ändelse som slutar på e.
  • en start grupp (grupp 4) utan preteritumändelse.
  Dessutom finns det oregelbundna verb.
 3. Schema över verbgrupperna:
 4. Grupp Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  1 arbeta arbetar arbetade arbetat arbeta
  2 ring ringer ringde ringt ringa
  3 tro tror trodde trott tro
  4 skriv skriver skrev skrivit skriva
 5. Imperativformen slutar på vokal i grupp 1 (a) och grupp 3 (inte a). Då är presensändelsen -r.
 6. Imperativformen slutar på konsonant i grupperna 2 och 4. Då är presensändelse -er.
 7. Supinumformen slutar alltid på -t.
 8. Infinitivformen slutar på -a i alla grupper utom grupp 3.

Grupp 1

imperativ Ex. arbeta
imperativ     +      r = presens Ex. arbetar
imperativ +   de      =    preteritum       Ex. arbetade
imperativ +  t = supinum Ex. arbetat
imperativ infinitiv Ex. arbeta
 1. Imperativformen slutar på a i grupp 1. Därför finns det ett a före ändelsen i alla former.
 2. De flesta svenska verben tillhör grupp 1, t.ex. alla verb som slutar på -era och -na och alla nya verb.
 3. I tal uttalar man inte alltid preteritum- och supinimendelserna på verb som tillhör grupp 1, men man måste alltid skriva ut ändelserna.

Presens Futurum - Framtid

Det finns tre olika sätt att tala om framtiden.
 1. Presens tilsammans med framtidsadverb.
 2. Jag går på bio i morgon.
  Hon reser bort nästa vecka.
  Hans är färdig med sin utbildning om två år.

 3. Ska + infinitiv användas när man bestämmer, vill eller planerar att göra något. 
 4. Jag och min bästa vän ska flytta tillsammans.
  Ska vi prata om din sambo?
  Mia ska köpa en mössa till vintern.

 5. Kommer att + infinitiv användas när man talar om händelser i framtiden som man inte kan bestämma över. Det kan vara en prognos eller naturlig process när subjektet inte planerar.
 6. Det kommer att bli tufft att springa 5 km.
  I framtiden kommer robotar att spela musik.
  Jag kommer att sakna att spela fotboll.
  Det kommer att regna på kvällen.
OBS! Ibland kan man också använda blir i stället för kommer att.
Jag tror att det blir kallt i morgon.
Det blir roligt när vi åker till Turkiet på sommaren.

OBS! Ibland kan man också använda tänker i stället för ska.
Hon tänker köpa löparskor.
Brian tänker åka till Stockholm på semester.

Tidspreposition
Man använder om när man talar om framtiden.
De ska flytta utomlands om två år.
Tåget mot Ropsten ankommer om tre minuter.

Passiv Form

AKTIV SATS:     Michael tänder cigarretten.
 
Här är subjektet (Michael) aktivt, det gör någonting, det utför handlingen, det tänder (en cigarrett)
 
PASSIV SATS:    Cigarretten tänds av Michael.
                       Cigarretten blir tänd av Michael.
 
Här är subjektet (cigarretten) passivt, det gör ingenting, det är agent (Michael) som utför handlingen.
 
 
Passiva satser kan bildas på två sätt:
 
 1. genom att läga -s till huvudverbet (s - passiv)
 2. Ex. Boken läses av mig.
       Brevet har skrivits av honom.
   
 3. genom verben vara eller bli + perfekt particip av huvudverbet.
 4. Ex. Boken är läst av mig.
 
OBS!     
Brevet har blivit skrivet av mig. (* ett brev)
Boken har blivit skriven av mig. (* en bok)
Jag har skrivit brevet / boken.

För att transformera en aktiv sats till en passiv sats gör man lämpligen så här:
  
                                Michael tänder cigarretten.
                               subj.                     obj.
 
                          Cigarretten tänds av Michael.
                                    subj.                             obj. (agent)
  
Objektet i den aktiva satsen skall bli subjekt i den passiva.
Sedan följer verbet. Den gör man passiv genom tillägg av ändelsen - s.
Subjektet i den aktiva satsen skall bli objekt i den passiva.
Här måste man då sätta in prepositionen av.
Prepositionen av + objektet kallas med ett gemensamt ord för agent.
 
 

Presens och Infinitiv

Presens: det händer nu eller ofta

Verb i presens talar om att någon gör något nu eller att något händer nu. Ibland änvands presens tillsammans med nutidsuttryck, t.ex. nu, idag, i kväll, den här veckan. Verb i presens talar också om att något alltid gäller eller är vanligt.

Present tense is used to express events happening now or something that occurs frequently. It could be used with present tense phrases such as nu (now), idag (today), i kväll (tonight), den här veckan (this week). Swedish present tense covers both present simple and present continuous tenses in English. Consequently, it is easier to learn.

Exempel:
Idag kommer inte Martin. Har han semester den här veckan.
Sverige ligger i norra Europa. Det är kallt på vintern.

Verb i presens slutar ofta på -ar, -er eller -r. En del verb slutar på -s.
Verbs in this tense usually ends with -ar, -er or -r. It is possible to see verbs that end with -s.

-ar -er -r -s
tittar look kommer come går go hoppas hope
talar talk ringer ring har have trivs be happy
jobbar work läser read förstår understand finns find, be

Infinitiv - en verbform utan tid

Verbets infinitivform berättar ingenting om tiden. I många lexikon står infinitiv som verbets första form. Ibland står "att" före infinitivformen. Det uttalas ofta "å".