Partikelverb - Göra

göra / gjorde / gjort
Partikelverb
 • göra av med         betala, förbruka (run through, spend)
  John gör av med 1000,- per månad på tabak.
 • göra bort sig      skämma ut sig (screw up, fool)
  Han gjorde bort sig när han sa "du" till kungen.
 • göra sig till        låtsas                        (1. show off;  2. pretend)
 • Du är inte sjuk. Du gör dig bara till!
 • göra upp        ordna en betalning, bestämma    (pay, lay out, square)
 • Vi måste göra upp om notan nu.
 • göra åt           laga, rätta till            (fix, repair)
 • Hon tar dåliga tänder men gör inget åt dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar