Oregelbundna Adjektiv

EN-ORD ETT-ORD PLURAL ENGLISH REGLER
vacker vackert vackra beautiful Adjektiv som slutar på -er, -el, -en tappar ett -e i plural (eller i bestämd form).
enkel enkelt enkla easy
vaken vaket vakna awake
ny nytt nya new Adjektiv som slutar på vokal får -tt vid ett-ord.
blå blått blå/blåa blue
god gott goda good Adjektiv som slutar på -d får -tt vid ett-ord.
hård hårt hårda hard Adjektiv som slutar på -rd får -rt vid ett-ord.
känd känt kända famous Adjektiv som slutar på -nd får -nt vid ett-ord.
gammal gammalt gamla old Bokstaven -m  dubbeltecknas inte framför konsonant.
liten litet små small I bestämd form singular: lilla
bra bra bra good Bara en form.

1 kommentar:

Anonym sa...

gör förslag om oregelbunda adjektiv!!

Skicka en kommentar