Passiv Form

AKTIV SATS:     Michael tänder cigarretten.
 
Här är subjektet (Michael) aktivt, det gör någonting, det utför handlingen, det tänder (en cigarrett)
 
PASSIV SATS:    Cigarretten tänds av Michael.
                       Cigarretten blir tänd av Michael.
 
Här är subjektet (cigarretten) passivt, det gör ingenting, det är agent (Michael) som utför handlingen.
 
 
Passiva satser kan bildas på två sätt:
 
  1. genom att läga -s till huvudverbet (s - passiv)
  2. Ex. Boken läses av mig.
         Brevet har skrivits av honom.
     
  3. genom verben vara eller bli + perfekt particip av huvudverbet.
  4. Ex. Boken är läst av mig.
 
OBS!     
Brevet har blivit skrivet av mig. (* ett brev)
Boken har blivit skriven av mig. (* en bok)
Jag har skrivit brevet / boken.

För att transformera en aktiv sats till en passiv sats gör man lämpligen så här:
  
                                Michael tänder cigarretten.
                               subj.                     obj.
 
                          Cigarretten tänds av Michael.
                                    subj.                             obj. (agent)
  
Objektet i den aktiva satsen skall bli subjekt i den passiva.
Sedan följer verbet. Den gör man passiv genom tillägg av ändelsen - s.
Subjektet i den aktiva satsen skall bli objekt i den passiva.
Här måste man då sätta in prepositionen av.
Prepositionen av + objektet kallas med ett gemensamt ord för agent.
 
 
                                 SCHEMA
 
AKTIV SATS                                                   PASSIV SATS
 
objekt               <<------>>                    subjekt
verb                      <<------>>                    verb + s
subjekt                 <<------>>                   av + objekt (agent)
 
 
  • Vill man använda en passiv konstruktion med verben vara eller bli gör man på samma sätt.
Skillnaden är bara att i stället  för att läga till -s på verbet skriver man om det
med någon form av verben vara eller bli + perfekt particip av huvudverbet:
 
                        Michael tänder cigarretten.
                               subj.                             obj.
 
                            Cigarretten är tänd av Michael.
                                                      obj. (agent)
 
 
                        Michael tände cigarretten.
                                                    obj.
 
                        Cigarretten blev tänd av Michael.
                                                                                   obj. (agent)
 
 
OBS!  
Om subjektet i den passiva satsen är det opersonliga pronomenet "man"
utelämnas detta i den passiva satsen.
 
Ex.:    Man tittar ofta på TV i Sverige.
         I Sverige tittas ofta på TV.
 
OBS!  
Om objektet i den passiva satsen saknas måsta man i den aktiva införa ett subjekt.
Den vanligaste är då pronomenet "man"
 
Ex.:   På disco spelas modern musik.
        På disco spelar man modern musik. 
 
OBS!  Verbform: tända : tänder / tände / tänt / tänd!

5 kommentarer:

Unknown sa...

Jag behöver mera detaljer..

Unknown sa...

Det mycket svårt språket

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

tack så mycket för hjälpen:)))))))))))))))

Unknown sa...

Hur man förändra följande mening från passiv form till aktiv?
Personen har polisanmälts.

Skicka en kommentar