Quiz - några svåra verb

Nedan finns en lista över några oregelbundna verb.
Fyll i rätt form av verben som saknas.


#
Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
1. bind binda binder
bundit
2.

får
fick
3. dölj dölja döljer dolt
4. hinn hinna hinner hunnit
5. skär skära skar
skurit
6. förstå förstå förstår förstod
7. håll hålla håller hållit
8. ligg ligga ligger
legat
9. tvinga tvingar tvingade tvingat
10. sätt sätta
sätter satt
11. lägg
lägga lägger
la/lade
12. var
vara var varit
13. välj välja
väljer valde
14. slåss slåss slogs slagits
15. undvik undvika
undviker
undvikit  

Checklista för språkriktighet

Ett problem som vi utlandsfödda ofta drabbas av i skrivet språk är språkriktigheten. Här kommer en lista, som kan hjälpa oss med detta!

CHECKLISTA FÖR SPRÅKRIKTIGHET   
 1. KORREKT STAVNING. Många av oss drabbas ofta av olika stavfel. Kolla gärna SAOLs ordlista (Svenska Akademien) eller använd stavningsprogram. Även Google translate kan hjälpa till! Lardigsvenska rekommenderar också bra online sidor, där man kan kolla upp stavningen, t.ex.
 2. MENINGSBYGGNAD. Vanligtvis består varje mening av en subjekt och ett predikat. Predikatet är alltid ett verb som anger vad som händer i satsen.
 3. INTERPUNKTION. Har du tänkt på att använda riktiga skiljetecken? T.ex. komma (,) sätts mellan inskjutna satser ( Min vän, som heter Markus, jobbar hela dagarna). Tänk på att apostrofen (') används inte i svenskan på samma sätt som i engelskan, alltså i genitivuttryck. Till exempel: Katarinas födelsedag, Marias väska, Larssons hus (och inte Katarina's födelsedag etc.)
 4. SYFTNING. Satser och ord måste hänga ihop på ett logiskt sätt. Om de inte gör det blir det förvirrande. Försök undvika meningar av typen: "Hunden sprang direkt till kvinnan, med långa öron". Man kan tolka de på olika sätt: Är det hunden eller kvinnan som har långa öron? Förmodligen är det hunden som har långa öron, men då borde också "med långa öron" placeras direkt efter "hunden".
 5. FORMFEL, till exempel två glad barn, dom istället för två glada barn, de/dem
 6. SÄRSKRIVNINGAR. långhårig sjuksköterska betyder något helt annat än lång hårig sjuk sköterska. Skilj på rökfritt och rök fritt och skriv inte heller lever pastejen när du menar leverpastejen.
 7. Rök fritt
  där man är fri att röka
  Rökfritt
  där man inte får röka
 8. SATSRADNINGAR. Sätt punkt istället för komma mellan meningar.
 9. STIL. Följ en stilnivå (hög stil, normal eller låg stil). Försök att vara konsekvent. Om du använder inte bör du inte blanda med ej eller icke, använder du ska bör du inte blanda med skall.
Tips! Blanda inte talspråk och skriftspråk. De två skiljer sig från varandra! Framför allt är skrivet språk mycket mer formellt. Sedan beror det på vad du vill skriva om:
 • Är det ett referat, innebär det att man återberättar något och sammanfattar det. I början av referatet bör det finnas en källhänvisning, t.ex. I Metro (11/11-2011) berättar Björn Borg om sina många flickvänner.
 • Gäller det en recension, försöker man tränga längre in i t.ex. en bok man ska skriva om, samt förklara hur boken är uppbyggd, vilket syfte författaren haft med sin bok, vad man tycker om den osv. Det är alltså inte bara ett referat av bokens handling med ett avslutande "det var en bra bok"!
 • Vill man skriva en novell, behöver man arbeta med minst sex komponenter: handling, person, miljö, synvinkel, kronologi och språk. En novell är mycket kortare än en roman och mer koncentrerad.
 • Skriver man olika texter, till exempel noveller, ingår ofta beskrivningar. De vanligaste formerna av beskrivning är person- och miljöbeskrivningar.
 • Argumenterande uppsats skriver man när man har en åsikt. finns det något du vill ändra på? Något som borde införas eller avskaffas? Om du tycker så, har du en åsikt!
 • Insändare är en typ av argumentation. Gör så här om du vill skriva en insändare.
 • I en utredning använder man objektiv stil och behandlar saker som för- och nackdelar, förr och nu, orsaker till och följder av något. Syftet med en utredande text är att klargöra och/eller analysera någonting.
 • En essä (krönika) är frittskriven och varken argumenterande eller utredande. Författaren meddelar fakta på ett personligt sätt och utgår ofta från en alldaglig händelse för att sedan uttrycka mer abstrakta funderingar.

Källan: Kort Handbok i Svenska av Ch. Bennshagen och S. Järgenstedt

Fler stående uttryck

Det finns en massa idiomatiska uttryck som är bra att använda. Här kommer även fler! Stående uttryck serier fortsätter.
Inget att invända mot
Att inte ha något emot; säga att man inte tycker samma sak som någon annan.no objection to
- Föreningen har inget att invända mot förslaget.
- Det finns naturligtvis inget att invända mot den uppfattningen.
Det bästa vore om
Det skulle vara bäst att...ideally
- Det bästa vore om du kunde jobba hemifrån.
- Det bästa vore om jag kunde hitta en bra lägenhet med solig balkong.
Utöver det vanliga
Något som är annorlunda än det vanliga t.ex. är mycket bättre.out of ordinary
- Maten var bra, men inget utöver det vanliga.
- Vi stannade på Ishotellet förra året, vilket var en upplevelse utöver det vanliga.
I värsta/bästa fall
Om det går riktigt illa/bra.the worst/best case
- I värsta fall hamnar vi i en ny finanskris.
- I bästa fall kan det bli inflyttning om 2 veckor.
Inget mindre än
Så mycket som...nothing less than
- Filmen är inget mindre än fantastisk.
- Hamlet av William Shakespeare är inget mindre än ett riktigt mästerverk.
När allt kommer omkring
Om man tänker efter.after all
- När allt kommer omkring är jag inte säker på att det är bra.
- Det var verkligen inte så svårt, när allt kommer omkring.
Inte desto mindre
Men ändå.nevertheless
- Det var ett kort möte, men inte desto mindre roligt.
- Vi vann inte. Inte desto mindre var det en rolig match.
Inte det minsta
Om det inte är eller blir så.not a bit
- Jag är inte det minsta förvånad att tåget ankommer sent igen.
- Min bror är egentligen inte det minsta intresserad av datorspel.
I stor utsträckning
Ofta eller när det gäller det mesta.to a great extent
- Eleverna är i stor utsträckning nöjda med sin undervisning.
- Turisterna i Sverige kommer i stor utsträckning från Norden.
Långt ifrån
Inte alls.far from
- Hotellet var inte värst, men mycket långt ifrån bra.
- Krisen i Grekland är långt ifrån över.
Följa länkarna för att få ännu mer uttryck: [1 | 2]

Korta muntliga presentationer

Att stå inför en grupp och tala under 5-10 minuter är en uppgift som de allra flesta människor någon gångs ställs inför. Det är vanligt på skolan och i yrkeslivet likaså. För många kan det verka stressande.

Här kommer några tips som kan hjälpa dig förbättra dina korta muntliga presentationer:

1. Anteckna allt du kommer på om ditt ämne. Använda gärna nyckelord.

2. Precisera ditt ämne. Om du till exempel ska tala om hundar gör du bäst i att avgränsa ämnet, exempelvis till hunden som husdjur, en hundras eller liknande.

3. Sätt bara upp tre-fyra punkter. Har du fler punkter, är det lätt att bli förvirrad.

4. Gör en disposition enligt följande:
 • inledning
 • avhandling
 • avslutning

Inledning (ungefär 1/6 av presentationen)
Med inledningen ska du väcka intresset för det du ska tala om. Du ska också introducera ämnet. Fångar du inte lyssnarens uppmärksamhet i inledningen, kan det bli svårt senare.

Undvik frasen: "Jag ska prata om...". Du kan till exempel istället inleda med:
 • en retorisk fråga (en fråga som talaren ställer till sig själv utan att förvänta sig ett svar från någon, t.ex. Klarar vi oss utan vatten i framtiden?)
 • ett kort citat (t.ex. "Amor vincit omnia" - Kärleken övervinner allt)
 • ett stycke musik
Genom att använda dig av en retorisk fråga, citat eller lite musik aktiverar du din publik.

Avhandling
Huvuddelen av presentationen. All information och relevant material presenteras i avhandlingen.

Avslutning
Avslutningen (samma längd som inledningen) ska sammanfatta det det talat om.
Du bör absolut inte avsluta utan att anhörarna förstår att det är slut.
Exempel på fraser som kan inleda en avslutning är:
 • Avslutningsvis...,
 • Sammanfattningsvis..
 • Så här mot slutet kan man också....
 • Till sist.. / Sist men inte minst...

5. Det är bra att öva på presentationen med hjälp av stödord.
Bra att tänka också på att ha stödorden på mindre papper. När man står inför en grupp kan kan börja bli lite nervös!

6. Ta några djupa andetag innan du börjar!

7. Tala med hög och tydlig röst och försök att hålla kontakten med hela din publik.
De som sitter längst bakom måste också kunna höra.

Lycka till!

Källan: Kort Handbok i Svenska av Ch. Bennshagen och S. Järgenstedt

Quiz - Komparativ

Denna quiz ska vara lätt för dig som har läst våra tidigare inlägg om komparativ och superlativ bestämd form. Lycka till.
 1. Vilket land är till ytan, Ryssland eller Kina?
 2. Det är att bo centralt än att bo i en förort.
 3. Sveriges är Klaraälven.
 4. Den är absolut den jag har någonsin sett!
 5. CNN har listat de tolv typerna på Facebook.
 6. December är än November.
 7. Flyget är det transportmedlet som finns.
 8. Vilken stad är i Sverige.
 9. Fasching räknas av många som den i Stockholm.
 10. Min far är än min farfar.