Quiz - några svåra verb

Nedan finns en lista över några oregelbundna verb.
Fyll i rätt form av verben som saknas.


#
Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
1. bind binda binder
bundit
2.

får
fick
3. dölj dölja döljer dolt
4. hinn hinna hinner hunnit
5. skär skära skar
skurit
6. förstå förstå förstår förstod
7. håll hålla håller hållit
8. ligg ligga ligger
legat
9. tvinga tvingar tvingade tvingat
10. sätt sätta
sätter satt
11. lägg
lägga lägger
la/lade
12. var
vara var varit
13. välj välja
väljer valde
14. slåss slåss slogs slagits
15. undvik undvika
undviker
undvikit  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar