Stående uttryck

Det är viktigt att lära sig nya uttryck när man läser nytt språk. Nu börjar vi skriva om nyttiga och användbara uttryck som kan användas i både skrift och tal. På detta sätt kommer vårt redskap för att kunna kommunicera med andra utvecklas och att prata svenska blir ett riktigt nöje!

English

Tyda på att
to indicate
Få någon att tro något.
- Alla tecken tyder på att hösten är här.
- Ingenting tyder på att priset kommer att sjunka.
Bevis för att
evidence
Något som visar att något är sant.
Australiska forskare har hittat bevis för att stress gör dig sjuk.
Bevis på
proof
Ett tecken eller ett exempel på något.
Certifikatet är ett bevis på dina aktuella och relevanta kunskaper.
I brist på
lack of
Eftersom man har lite av något.
- Jag spelade spel på min dator i brist på annat att göra.
- Kvinnan gick fri i brist på bevis.
Göra något med flit
on purpose
Göra något därför att man verkligen vill det och inte av misstag.
- Alla vet att hon inte skulle göra det med flit.
- Hon trampade mig på foten med flit.
Grundar sig på något
based on
Beror på något
- Antagandet grundar sig på tidigare bevis från bland annat.
- Vår verksamhet grundar sig på det faktum att vi alla är olika som människor.
Vid behov
if required
När det behövs
Vid behov kan man köpa en extra påse.
Efter behov
as the need arises
Så mycket som behövs.
Maskinerna kommer att bytas ut efter behov.
Vara av stor vikt
importance
Vara mycket viktig.
- Det är största vikt att samtliga medlemmar kommenterar ofta.
- Det är ytterst viktigt att läsa fler svenska böcker varje månad.
- Viktigast av allt är säkerheten.
- Kampen mot rasism är ännu viktigare nu
Anta/förmoda
assume
Tro eller gissa något som troligen är sant.
- Det kan antas/förmodas att läraren är olämpligt.
- Jag förmodar att Barcelona vinner matchen mot Real Madrid.
- Vi antar att det låter lite löjligt, men möjligt.
Tänkbar
possible
Som man kan tänka sig och som är möjlig.
Det är tänkbart att det finns en annan lösning.
På gränsen till något
on the verge of
Nästan vara något.
Sara var på gränsen till nervsammanbrott.
Med tanke på att
considering
Eftersom det är så.
Han gjorde ett bra jobb med tanke på att han är så ung.
Enligt min åsikt
in my opinion
Jag tycker att...
Enligt min åsikt är Lionel Messi utan tvekan världens bästa fotbollsspelare just nu.

Be om ursäkt: ursäkta och förlåt

Orden ursäkta och förlåt används för att be om ursäkt.
Ordet ursäkta används ofta innan man besvärar någon, medan förlåt oftare används när man har redan gjort något fel som man är ledsen för.
Ofta kan orden bytas mot varandra.
Man kan också behöva lägga till en förklaring, t.ex. förlåt att jag är sen men tåget kom inte.

  • Både ursäkta och förlåt används för att få uppmärksamhet, t.ex. när man behöver störa eller besvära någon. Ibland behöver man t.ex. avbryta andra.

På tåget - Ursäkta, är det ledigt här? 
- Ursäkta mig. Kan jag komma förbi?
-  Visst. Varsågod.
-  Javisst
A behöver störa B - Jag är ledsen att jag stör / Ursäkta, stör jag?
- Förlåt att jag stör.
- Ursäkta, får jag störa ett ögonblick?
- Ursäkta, jag skulle behöva lite hjälp.
- Förlåt att jag besvärar. Har du tid?
- Kan du vänta en sekund bara?
- Det gör inget.
- Det går bra.
- Inga problem.
- Ett ögonblick, jag ska bara avsluta det här.
A behöver något - Ursäkta, kan jag låna telefonen?
- Ursäkta, var ligger toaletten?
- Visst.
- Där borta till höger.
A vill säga till B - Ursäkta, kan ni vara lite tystare?
Vi försöker sova.
- Okej, det var inte meningen att störa.
A avbryter B - Förlåt, vad sa du?
- Ursäkta att jag avbryter, men kan ni tala lite lägre?
- Ursäkta mig några minuter. Jag är strax tillbaka.
- Jag undrade bara om ....
- Ursäkta oss. Vi ska dämpa oss lite.
- Ingen brådska. Vi har gott om tid.


  • Be om ursäkt när man har begått ett misstag
Ordet förlåt, och även ursäkta eller jag är ledsen att används om man är ledsen för något fel
som man har gjort och vill gottgöra det, t.ex. om man har blivit försenat, har råkat stöta till någon på bussen eller om man behöver låta någon vänta länge.

A nyser - Förlåt - Ingen fara
A råkar stöta till B - Förlåt mig! Det var inte meningen. - Det är okej.
A ringer fel - Förlåt, jag har ringt fel. - För all del.
A kommer för sent - Ursäkta att jag är sen.
- Jag ber om ursäkt att jag är sen.
- Förlåt att du har fått/fick vänta.
- Ursäkta att det dröjde. Jag fick ett samtal.
- Sånt kan hända.
- Ja, vi har redan börjat.
- Det gör/gjorde inget.
- Inga problem.
A har glömt något - Jag är ledsen att jag glömde ringa tillbaka.
- Ledsen att jag stör igen men jag glömde mina nycklar.
- Det är sånt som händer.
- Låna mina.
A skäms över något - Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. - För all del

  • Om man vill ursäkta sig i skrift kan man skriva så här:
Förlåt att jag inte har svarat på ditt mejl.
Jag är ledsen att du har fått vänta på svar.
Förlåt att jag inte har hört av mig på länge.
OBS! I ett affärsbrev kan man använda ordet beklaga när man ber om ursäkt, t.ex.:
Vi vill först beklaga att kundtjänsten gav fel besked.
Ursäkta dröjsmålet. Vi har haft semester och har inte kunnat svara på din fråga tidigare.

Ordlista:

besvära  (besvärar, besvärade, besvärat) - plåga (to bother)
ingen brådska - ingen bråttom (no hurry)
avbryta  (avbryter, avbröt, avbrutit) - störa, hindra (interrupt)
råka stöta till någon (råkade stöta till, råkat stöta till) - törna emot- (accidently bump into someone) (med väskan, i kön på ICA..)
    Någon
som har råkat ut för samma sak?    Somebody came accross something like this?
beklaga  (beklagar, beklagade, beklagat) - ångra, vara ledsen     (be sorry of, regret)
ge besked  (ger, gav, gett besked) svara         (give notice)
dröja  (dröjer, dröjde, dröjt) - vänta, avvakta, vara sen (hold on, wait)
dröjsmål -et - fördröjning, försening  (holdback, delay)

Källan: Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlen & Gunlög Sundberg