Stående uttryck

Det är viktigt att lära sig nya uttryck när man läser nytt språk. Nu börjar vi skriva om nyttiga och användbara uttryck som kan användas i både skrift och tal. På detta sätt kommer vårt redskap för att kunna kommunicera med andra utvecklas och att prata svenska blir ett riktigt nöje!

English

Tyda på att
to indicate
Få någon att tro något.
- Alla tecken tyder på att hösten är här.
- Ingenting tyder på att priset kommer att sjunka.
Bevis för att
evidence
Något som visar att något är sant.
Australiska forskare har hittat bevis för att stress gör dig sjuk.
Bevis på
proof
Ett tecken eller ett exempel på något.
Certifikatet är ett bevis på dina aktuella och relevanta kunskaper.
I brist på
lack of
Eftersom man har lite av något.
- Jag spelade spel på min dator i brist på annat att göra.
- Kvinnan gick fri i brist på bevis.
Göra något med flit
on purpose
Göra något därför att man verkligen vill det och inte av misstag.
- Alla vet att hon inte skulle göra det med flit.
- Hon trampade mig på foten med flit.
Grundar sig på något
based on
Beror på något
- Antagandet grundar sig på tidigare bevis från bland annat.
- Vår verksamhet grundar sig på det faktum att vi alla är olika som människor.
Vid behov
if required
När det behövs
Vid behov kan man köpa en extra påse.
Efter behov
as the need arises
Så mycket som behövs.
Maskinerna kommer att bytas ut efter behov.
Vara av stor vikt
importance
Vara mycket viktig.
- Det är största vikt att samtliga medlemmar kommenterar ofta.
- Det är ytterst viktigt att läsa fler svenska böcker varje månad.
- Viktigast av allt är säkerheten.
- Kampen mot rasism är ännu viktigare nu
Anta/förmoda
assume
Tro eller gissa något som troligen är sant.
- Det kan antas/förmodas att läraren är olämpligt.
- Jag förmodar att Barcelona vinner matchen mot Real Madrid.
- Vi antar att det låter lite löjligt, men möjligt.
Tänkbar
possible
Som man kan tänka sig och som är möjlig.
Det är tänkbart att det finns en annan lösning.
På gränsen till något
on the verge of
Nästan vara något.
Sara var på gränsen till nervsammanbrott.
Med tanke på att
considering
Eftersom det är så.
Han gjorde ett bra jobb med tanke på att han är så ung.
Enligt min åsikt
in my opinion
Jag tycker att...
Enligt min åsikt är Lionel Messi utan tvekan världens bästa fotbollsspelare just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar