Valborg

Valborg är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den Heliga Valborgs kult, mot häxor och onda
andar, som uppstod speciellt efter hennes död 779.
valborg På många platser i Finland och Sverige firas helgen genom att bränna bål och på vissa platser med fyrverkerier och smällare. På hednisk tid firade man i Norden en äldre högtid som var kopplad till de döda. Gränsen mellan de levande och de döda ansågs vara svagast under just denna natt. De flesta svenskar firar inte heliga Valborg, utan våren och firandet går längre tillbaka i tiden än kristendomen. Eldar tändes inte mot häxor utan för att bränna det gamla och ge plats för det nya. När Sverige blev kristet på 1000-talet byggde de kristna kyrkor på den gamla religionens högtidsplatser och gjorde om våra högtider till kristna. Vårdagjämningen faller in på en annan dag. Antagligen är dagen flyttad av de kristna för att stämma med Valborgs historia.

Vårens dag
stortorget Förr i världen räknade man att vintern slutade och våren började just på valborgsmässoafton. Dagen efter 1:a maj skulle man släppa ut djuren på bete. Så nu gällde det att skrämma bort allt farligt som häxor, spöken, troll och rovdjur. Därför tände man stora eldar på valborgsmässoafton. Man passade också att dansa runt elden och ha roligt. När vi idag firar valborgsmässoafton är det vårens ankomst vi hälsar med eldar, sång, tal och dans. Många har nu "vår städat" i sina trädgårdar och gjort det fint i rabatten, det överflödiga eldas nu upp. Det råder en speciell stämning runt elden den här kvällen.

I universitetsstäderna Uppsala och Lund, firar man extra mycket, studenterna har sina vita mössor på sig. Staden är full med människor som vill titta på studenternas firande.  Många som 100,000 personer rör sig så på gatorna i Uppsala vilket gör Valborg till den största studenthändelsen i Europa och ett av de största evenemangen i Norden. Att fira in våren med champagnefrukost, körsång och bal är en populär tradition sedan hundra år tillbaka. Idag engagerar evenemanget båda stora och små med olika aktiviteter under hela dagen.


högtid -en: en fest då man firar något allvarligt och viktigt, t.ex. jul, påsk.    (festival)
fira -r, -de, -t: ha fest för att något trevligt har hänt eller för att något fyller år.    (celebrate)
grunda sig på -r, -de, -t: bero på något.    (based on)
häxa -n, -or, -orna: en elak kvinna som kan trolla.    (witch)
ond (ont, onda): elak och som vill att andra människor ska lida.  (bad)
anda -n, -or: en känsla eller stämning.  (spirit)
uppstå -r, uppstod, uppstått: plöstligt komma eller börja.    (start)
bränna -er, brände, bränt: skada något med eld eller för stark värme.  ( burn)
bål -et: en stor eld.   (bonfire)
fyrverkeri -et, -er, -erna:  raketer som exploderar och bildar vackra, lysande mönster på himlen.   (fireworks)
smällare -n: ett litet rör med krut som smäller högt när man tänder det.   (firecracker)
hednisk tid: tiden före kristendomen.    (pagan times)
vara kopplad till:  höra ihop med det andra.   (connected with)
anse -r, ansåg, ansett: tycka något.
vårdagjämning -en, -ar: det dygn på våren då dagen och natten är lika långa.  (spring equinox)
stämma -er, -de, -t: passa ihop.  (reconcile)
räkna -r, -de, -t:  tycka att någon är något.    (reckon)
valborgsmässoafton -en: kvällen den 30 april då man firar att vintern är slut.   (walpurgis)
släppa ut -er, -te, -t: låta något komma ut.   (let out)
passa på -r, -de, -t:  ta chansen när det finns.
gälla -er, -de, -t: vara något som man kan använda.   (intended for)
skrämma bort -er, -de, -t: göra någon rädd.   (frighten away)
spöke -t, (några spöken, spökena): en död människas ande som man kan se.   (ghost)
rovdjur -et: ett djur som dödar och äter andra djur.    (predatory animal)
överflödig: som inte alls behövs.    (unnecessary)
råda -er, -de, rått: vara eller finnas.   (det råder = there is)
stämning -er: en känsla som finns bland en grupp manniskör.   (mood, atmosphere)
mössa -n, -or: ett klädesplagg av t.ex. tyg som man har på huvudet.    (cap)
evenemang -et: en stor händelse.    (event)

Utdrag av denna artikeln.
Bilder
, 2010 ©erhan

Lite mer om Perfekt particip...

Vi har redan skrivit om det, att perfekt particip används oftast som ett adjektiv.
Det står alltså predikativt efter t.ex. verben vara, bli, se ut, känna sig, verka, låta eller attributivt som bestämning före ett substantiv.

Den bestämda formen av perfekt particip = pluralformen.
Min lägenhet har inte blivit städad på länge.
Det är inte roligt att komma hem till en ostädad lägenhet.
Jag trivs inte i den här ostädade lägenheten.

Våra biljetter är redan beställda.
- Jag skulle hämta tre beställda biljetter. Går det bra här?
- Nej tyvärr. De beställda biljetterna måste hämtas i nästa kassa.

Bildörren var låst, och jag hade ingen nyckel.
Det är inga problem för en tjuv att öppna en låst bildörr.
Jag kunde inte öppna den låsta dörren.

På min semester såg jag många kvinnor som var klädda i svarta kläder.
- I en del länder ser man ofta äldre svartklädda kvinnor.
- De svartklädda kvinnorna, som jag pratade med på min semester, var dock mycket unga.

Olas vänstra ben var brutet på två ställen.
När doktor Kaiser hade tittat på Olas brutna ben bestämde han att
det brutna benet omedelbart skulle opereras.

OBS! Vill du även veta mer om hur bildas perfekt particip, kolla gärna vårt tidigare inlägg om perfekt particip.

Vad har hänt?

Man kan ofta "översätta" en mening med är/var + perfekt particip till en mening med perfekt eller pluskvamperfekt:

Bilen är reparerad. = De har reparerat bilen.

TV-licensen är höjd. = Man har höjt TV-licensen.

Pengarna var stulna. = Någon hade stulit pengarna.

Quiz - till eller för

På sista tiden var det var mycket om prepositioner. Nu är det dags att öva lite när användar vi dem. Då kör vi: till eller för?
 
 1. Vad roligt  dig att du kom in på kursen!        

 2. Finns det någon post  mig i dag?          

 3. Telefon  herr Svensson!        

 4. Finns det någon speciell meny  vegetarianer?        

 5. Det här är för svårt  mig.        

 6. Det är omöjligt  mig att ta ledig.        

 7. Är det här presenten  Maria?    

 8. Avstigning  resanden till Hagsätra!        

 9. Förr fanns det särskilda skolor  flickor.        

 10. Har ni saxar  vänsterhänta?        

 11. Det här måste vara den perfekta semesteranläggningen  par utan barn.        

 12. Här har jag paketet  dig.         

 13. Finns det någon riktigt bra tidning  modeintresserade?        

 14. Vi har ett meddelande  samtliga resande på norrgående tåg.     

 15. Den här filmen är inte lämplig  barn.        

 16. Jag har en tips  alla som vill fjällvandra i sommar.        

 17. Det är skönt  barnen att få vara på landet.        

 18. Jag har en bok  dig!        

 19. Är det här ett program enbart  jazzfans?        

 20. Har ni några fler frågor  stadsministern?        

 21. Den här kursen är inte avsett  nybörjare.        

 22. Finns det omklädningsrum bara  tjejer?        

 23.  mig är det en gåta att hon står ut med honom.        

 24. Det finns ett speciellt kafferum  rökare.        

Presposition åt

Behöver du hjälp? Skulle någon göra dig en tjänst?
Så kanske behöver du använda preposition "åt".

1. Hjälp, tjänster åt någon.  
- Skulle du kunna hjälpa till med att skriva ett brev åt mig - på engelska?
- Ja, men först ska jag ut och tvätta bilen åt min morfar.
- Skulle du också kunna köpa en CD-skiva åt mig? Jag ska ge den till Oskar.

2. Svära, skrika åt någon
- Skrik inte åt mig!

svära (curse) skrika (scream)        ryta  (shout) vråla (scream, yell) => åt
grimasera (grimace) göra miner (make faces) grina (sneer, make faces)


* ÄVEN      skratta (laugh), le (smile)  åt någon
   OBS        le (vanligt) mot någon


3. Göra tecken åt någon att göra något.
- Polisen gjorde tecken åt oss att stanna.
- Sedan nickade han åt oss att förtsätta.

4. Paroller utan verb: åt                       
- Arbete åt alla! 
- All makt åt folket!

- Frihet åt fångarna!  
- Straff åt förrädarna!

Adressat - ändamål? Prepositioner till och för

Adressat - ändamål?

Något ska ges till en bestämd person = adressaten.
Det här är brevet till dig.                                       

Något är avsett för en grupp människor.
Den här parkeringsplatsen är för handikappade.


TILL

1. Ge, säga något till någon - 
- Vad skulle du ge till Pelle, när han fyller år?
- Jag har köpt en skiva till honom, men du får inte säga det till någon!
skänka       skriva        lämna        skicka      sända         sälja          kasta     >>  till

låna ut        hyra ut        köpa        skaffa            ropa            skrika              >>  till *

* Ibland åt istället av till -
Jag har köpt en skiva åt Pelle.
(som tjänst, hjälp, dvs. Pelle frågade mig att köpa skivan åt honom)


2. Vända sig till någon -
Glöm inte att ringa till Pelle och gratulera honom.

vända sig      rikta sig        tala        ringa        >>  till

höra av sig    hälsa          vinka          fria       >>   till **

** Även utan preposition: ringa/hälsa någon, t.ex. Glöm inte ringa Pelle!


3. Något som man ger, skickar, säger till någon.
-  Det finns en present till dig här.
 - Vad?! Är den verkligen till mig?
                                                                                

FÖR

1. Berätta, förklara något för någon.
 - Tala om för oss hur du gör! Ja, berätta  för oss hut det går till!
 - Tyvärr, jag kan inte trolla* för er mer just nu.     (*bring up)

berätta      tala om      förklara      visa      presentera      nämna      läsa         >>  för

rapportera      avslöja      påpeka      erkänna      spela      sjunga   dansa      >>  för

ljuga         >
tjalla*       >>  om något
för någon            (tjalla & skvallra - to gossip)
skvallra*   >


2. i stället för 
- Jag är sjuk. Kan du gå i stället för mig?

OBS. vikariera för, betala för