Dagens ord: påskägg

Ett påskägg är ett färgat ägg  ofta försett med olika dekorativa element som kallas ornament.
Papp
ägg som kan fyllas med godis eller alternativa överraskningar kallas också för påskägg.

Ägg symboliserar återfödelse och fruktbarket.
I västvärlden tillhör 
ägg traditionell påskmat men ägg skänks också som gåvor eller används som dekoration under påsken.
Att måla ägg har blivit en stor konstform i Ukraina och delar av Central- och Östeuropa.
Ägg som dekoreras i enlighet med ukrainska folkliga traditioner kallas pysanka och t.ex. i Polen pisanka.

Dagens fråga: Alla eller hela?


Alla använder man vid ord i plural, om det man kan och brukar räkna. Det stora eller totala antalet.

Hela använder man vid ord i både singular och plural när man tänker på helheten och sådant man inte räknar eller delar. Allt av något.

Exempel:

Det är svårt att komma ihåg alla nya ord som man läser i skolan hela dagarna.

Man har redovisat resultaten för de elever som lämnade skolan i juni och tyvärr har inte alla fått fullständiga betyg och uppnår därmed inte kunskapskraven. Vi vill att alla elever i hela landet ska nå målen i grundskolan!

"Måndag hela veckan" är en amerikansk komedifilm, där huvudkaraktären blir dömd att uppleva samma dag om och om igen. Alla människor han möter hela tiden är samma, dag in och dag ut, alltid.

Lila älskar att resa. Hela förra sommaren var hon i Italien och till hösten planerar hon att resa till Indien. Hon tänker vara borta hela september månad och har precis lånat alla böcker om Indien som fanns på biblioteket i Uppsala.


Olika roller av "som"


Som
När som är ett relativt pronomen inleder det en bisats.
Som syftar då tillbaka på ordet närmast före bisatsen!
Som kan vara subjekt eller objekt i bisatsen.
Ibland sjuts som-satsen in i huvudsatsen och då måste man använda kommatecken för att markera som-satsens början och slut.

Om vi kollar på följande text, blir det säkert lättare att förstå :)


(1) Carola har hyrt Ingmar Bergmans film som heter "Fanny och Alexander". (2) Hon och Emma tittar på filmen som de båda gillar. (3) Carola och Emma, som inte alltid förstår språket, stoppar filmen ibland. Filmen, som de ser två gånger, rekommenderar de sedan till sina kollegor.


Exempel 1 (som är subjekt)
Carola har hyrt Ingmar Bergmans film som heter "Fanny och Alexander".
(Som är både subjekt och bisatsinledare.)


Exempel 2 (som är objekt)
Hon och Emma tittar på filmen som de båda gillar.
(Som är bisatsinledare och de är subjekt)


Exempel 3 (som-satsen skjuts in i huvudsatsen)
Carola och Emma, som inte alltid förstår språket, stoppar filmen ibland.
Filmen, som de ser två gånger, rekommenderar de sedan till sina kollegor.

OBS! När som syftar på ett ord för plats kan man ersätta som med där eller dit.


Källan: Grammatikövningar för SFI, Bonniers


Sveriges grundlagar


Sveriges grundlagar


Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Grundlagarna ska skydda Sveriges demokrati och innehåller regler för Sveriges statsskick och människans fri- och rättigheter.

Grundlagarna står över alla andra lagar i Sverige.

Regeringsformen, RF - Lagen har bland annat regler för hur valen ska gå till.
Successionsordningen, SO - Lagen bestämmer vem som får bli kung eller drottning.
Tryckfrihetsförordningen, TF - Lagen säger balnd annat att alla får skriva vad de tycker i tidningar och böcker.
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL - Lagen har regler för vad man får säga till exempel på teve, på film, i radio och på internet.

Källan: Rivstart B1 B2