Sveriges grundlagar


Sveriges grundlagar


Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Grundlagarna ska skydda Sveriges demokrati och innehåller regler för Sveriges statsskick och människans fri- och rättigheter.

Grundlagarna står över alla andra lagar i Sverige.

Regeringsformen, RF - Lagen har bland annat regler för hur valen ska gå till.
Successionsordningen, SO - Lagen bestämmer vem som får bli kung eller drottning.
Tryckfrihetsförordningen, TF - Lagen säger balnd annat att alla får skriva vad de tycker i tidningar och böcker.
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL - Lagen har regler för vad man får säga till exempel på teve, på film, i radio och på internet.

Källan: Rivstart B1 B2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar