Olika roller av "som"


Som
När som är ett relativt pronomen inleder det en bisats.
Som syftar då tillbaka på ordet närmast före bisatsen!
Som kan vara subjekt eller objekt i bisatsen.
Ibland sjuts som-satsen in i huvudsatsen och då måste man använda kommatecken för att markera som-satsens början och slut.

Om vi kollar på följande text, blir det säkert lättare att förstå :)


(1) Carola har hyrt Ingmar Bergmans film som heter "Fanny och Alexander". (2) Hon och Emma tittar på filmen som de båda gillar. (3) Carola och Emma, som inte alltid förstår språket, stoppar filmen ibland. Filmen, som de ser två gånger, rekommenderar de sedan till sina kollegor.


Exempel 1 (som är subjekt)
Carola har hyrt Ingmar Bergmans film som heter "Fanny och Alexander".
(Som är både subjekt och bisatsinledare.)


Exempel 2 (som är objekt)
Hon och Emma tittar på filmen som de båda gillar.
(Som är bisatsinledare och de är subjekt)


Exempel 3 (som-satsen skjuts in i huvudsatsen)
Carola och Emma, som inte alltid förstår språket, stoppar filmen ibland.
Filmen, som de ser två gånger, rekommenderar de sedan till sina kollegor.

OBS! När som syftar på ett ord för plats kan man ersätta som med där eller dit.


Källan: Grammatikövningar för SFI, Bonniers


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar