Oregelbundna verb

Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
ange ange anger angav angett/angivit
anse anse anser ansåg ansett
avgör avgöra avgör avgjorde avgjort
avstå avstå avstår avstod avstått
be be ber bad bett
bestå bestå består bestod bestått
- - bör borde bort
dra dra drar drog dragit
- duga duger dög/dugde dugit
dyk dyka dyker dök/dykte dykit
dör dog dött
dölj dölja döljer dolde dolt
ersätt ersätta ersätter ersatte ersatt
fortsätt fortsätta fortsätter fortsatte fortsatt
framstå framstå framstår framstod framstått
får fick fått
förstå förstå förstår förstod förstått
förutsätt förutsätta förutsätter förutsatte förutsatt
ge ge ger gav gett/givit
gläd glädja gläder gladde glatt
går gick gått
gör göra gör gjorde gjort
ha ha har hade haft
- heta heter hette hetat
- ingå ingår ingick ingått
inse inse inser insåg insett
kom komma kommer kom kommit
- kunna kan kunde kunnat
le le ler log lett
lev leva lever levde levt
ligg ligga ligger låg legat
lägg lägga lägger la lagt
missförstå missförstå missförstår missförstod missförstått
- - måste var tvungen varit tvungen
se se ser såg sett
skilj skilja skiljer skilde skilt
- - ska skulle -
smaksätt smaksätta smaksätter smaksatte smaksatt
sov sova sover sov sovit
sprid sprida sprider spred spridit
stjäl stjäla stjäl stal stulit
stå stå står stod stått
stöd stödja stöder stödde stött
svälj svälja sväljer svalde svalt
säg säga säger sa sagt
sälj sälja säljer sålde sålt
sätt sätta sätter satte satt
ta ta tar tog tagit
tillsätt tillsätta tillsätter tillsatte tillsatt
umgås umgås umgås umgicks umgåtts
uppge uppge uppger uppgav uppgivit
utgå utgå utgår utgick utgått
var vara är var varit
- veta vet visste vetat
vik vika viker vek vikt
- vilja vill ville velat
välj välja väljer valde valt
vänj vänja vänjer vande vant
väx växa växer växte växt
återge återge återger återgav återgivit
översätt översätta översätter översatte översatt

7 kommentarer:

Anonym sa...

'Måste' böjs traditionellt:
Idag måste jag gå till affären. (presens)
Igår måste jag gå till affären. (preteritum)
Tidigare har jag måst gå till affären. (supinum)

Anonym sa...

bra sidan

Anonym sa...

Fan va bra

Anonym sa...

Kewl sida. *lär dig svenska*

Unknown sa...

bra tack

Unknown sa...

Får preteritum kan man säga: igår var jag tvungen gå till affären

Stefan sa...

Saknar en del verb, t.ex. "skära, skär, skar, skurit", "bära, bär, bar, burit."

Bra annars!

Skicka en kommentar