Sammansatta verb

Man kan bilda nya verb genom att sätta ett adjektiv, ett substantiv, ett adverb eller ett annat verb före ett verb så att de två orden bildar ett sammansatt ord.

1. ett adjektiv + ett verb

    stor + städa = storstäda

2. ett substantiv + ett verb
    mat + vägra = matvägra

3. ett verb + ett verb
    åter + få = återfå

4. ett adverb + ett verb
    ut + veckla = utveckla

Sammansatta verb böjs på samma sätt som det enkla verbet.
storstäda ==> storstädar, storstädade, storstädat
matvägra ==> matvägrar, matvägrade, matvägrat
återfå      ==> återfår, återfick, återfått

Ett sammansatt verb består av ett verb och en partikel som fogas till vissa verbformer som ett prefix. Vissa av dessa verb är så kallade fast sammansatta verb, vilket betyder att man inte kan ta bort prefixet från verbet utan att verbets betydelse förändras. Exempel på sådana prefix är: an-, be-, er-, för-, miss-, sam-, van-.

Exempel på fast sammansatta verb:
anställa            betala
missförstå        förklara

Löst sammansatta verb har en partikel som står som prefix i presens particip, t.ex. igenkännande och perfekt particip, t.ex. omtyckt, men som i alla andra verbformer är skild från verbet, t.ex. tycka om => omtycka. Vissa verb kan vara både fast och löst sammansatta, t.ex. känna igen, igenkänna.

Fast sammasatta verb passar bättre i skriftspråklig och mer formell stil, medan löst sammansatta verb är vanligare i talspråk och ledigare skriftspråk.

Även om en fast sammansättning inte kan ersättas av en motsvarande ordförbindelse kan det hända att en motsvarande ordförbindelse existerar med en annan betydelse.
Ibland har ett verb helt olika betydelser beroende på om det är fast eller löst sammansatt.

Exempel:

angå: vara viktig för någon.
  Frågan angår alla.
gå an: bråka och vara högljudd.
  Han skrek och gick an.
avgå: sluta ett arbete t.ex. för att man är missnöjd.
  Han avgick med pension.
gå av: bli till två delar.
  Pennan gick av.

En del sammansatta verb som är bildade av ett adverb + ett verb liknar partikelverb. Det sammansatta verbet och partikelverbet har ofta lite olika betydelse. Det sammansatta verbet brukar ha abstrakt betydelse, och partikelverbet brukar ha konkret betydelse.

Jamför:
utveckla: arbeta med något så att det blir bättre eller större.
   De vill utveckla sina talanger.   (sammansatt verb)
veckla ut:  lägga på något.
  Jag vecklade ut en duk på bordet.    (partikelverb)

understryka:  säga att något är speciellt viktigt.
  Han underströk hur viktigt det är att träna.   (sammansatt verb)
stryka under: dra ett streck under en text.
  Han strök under det viktigaste i boken.   (partikelverb)

avbryta: stoppa något innan det egentligen är färdigt eller slut.
  Domaren avbröt matchen.   (sammansatt verb)
bryta av: ta bort en del av något genom att böja det.
  Hon bröt av spetsen på sin blyertspenna.   (partikelverb)

I några fall har sammansatt verb och partikelverb helt olika betydelse.
påga = varar, håller på
gå på = fortsätter att gå

Utdrag av:

Redskap i köket

redskap i köket

rivjärn -et: ett redskap som man använder för att riva t.ex. grönsaker eller ost till mycket små bitar.
skärbräda -n, -or: en skiva som man skär t.ex. bröd och grönsaker på.
durkslag -et:  en sil som man häller t.ex. pasta i för att få bort vattnet.
hålslev -en, -ar: en stor sked med hål som man använder när man lagar mat.
visp -en, -ar: ett redskap som man vispar t.ex. ägg eller grädde med.
måttsats -en, -er:  några skedar som används i köket för att veta hur mycket man ska ha av t.ex. salt eller peppar.
kastrull -en, -er: ett kärl med handtag som man kokar vatten eller mat i.
sil -en, -ar: ett redskap med många små håk i som man använder för att ta bort t.ex. klumpar i en vätska.

Volymmåtten


Det är bra att veta vad de olika enheterna för volym heter som är viktiga när man lagar mat.
måttsats

I tabellen nedan finns de vanligaste volymmåtten.

deciliter dl 1 dl = 100 ml
milliliter ml 1 ml = 1 krm
matsked msk 1 msk = 3 tsk = 15 ml
tesked tsk 1 tsk = 5 krm = 5 ml
kryddmått krm 1 krm = 1 ml
kaffemått - 1 kaffemått = 20 ml

Vanliga telefonfraser

Telefon...
Hej! Mitt namn är...
Hej! Jag heter...
Hejsan, du talar med...
Frågor...

Jag skulle vilja fråga dig om...
Har ni möjligtvis...
Jag har en fråga angående/några frågor angående...
Har du tid en sekund? Jag skulle vilja ställa några frågor om...


Ursäktande...

Har du lust att följa med ut i kväll?
Känner du för att spela fotboll i helgen?
Minns du mig?


Sociala frågor...

Ursäkta att jag stör men...
Förlåt att jag stör dig men...
Ursäkta, ringer jag olägligt?


När du ringer någon du inte känner...

Hej, mitt namn är... Vi träffades på jobbsökarkursen förra veckan.
Hej, jag heter... Jag skulle vilja tala med den som är ansvarig för...
Hej, mitt namn är... Jag har en fråga rörande en produkt jag har köpt...
Hej, jag heter... Är det Per Olof jag talar med? Jag vet inte om du minns mig, men vi gick i samma skola för ett antal år sedan...
Hej, mitt namn är... Jag ringer angående den utannonserade tjänsten som...
Hej, mitt namn är... Jag tänkte höra om ni fått min ansökan gällande jobbet som...?


När du inte förstår...


Ursäkta, nu förstod jag inte.
Ursäkta, nu hängde jag inte med.
Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa.
Kan du upprepa det?
Kan du säga det en gång till?
Kan du förklara det tydligare?


Tacksamhet...


Tack för hjälpen!
Tack så hemskt mycket för hjälpen!
Tack det var (otroligt, väldigt) snällt/vänligt av dig!
Du hade inte behövt att köpa något/göra detta.
Åh, vad snällt av dig.
Jag är så tacksam för all hjälp!

När du inte kan svara... eller när du tvekar...

Hm...
Jaa...
Då/Nu ska vi se...
Vad heter det...
Jag tror att...
Kan du upprepa det/ta om det?
Vänta lite!
Ursäkta mig, men jag har tappar bort mig totalt.
Jag har tappat den röda tråden.
Det är intressant det du säger... det får mig att tänka på....
Det enda jag kan komma på är...
Jag förstår inte riktigt dig rätt, så menar du...
...(men) om jag förstår dig rätt, så menar du...
...så vad du menar/sägar är att...


Förvåning...

Va?!?
Vad sa du?
Menar du det?
Men du...
Oj, oj, oj, så roligt/intressant...
Jaså?
Jaha?
Nähä?
Verkligen?
Är det så?
Är det sant?


angående: när det gäller eller som handlar om någon.
ställa en fråga: fråga något.
minnas: tänka på det som har hänt eller hur det var tidigare.
störa: göra något irriterad så att det blir svårt att t.ex. sova eller arbeta.
oläglig: när det inte alls passar.
ansvarig för: som har ansvar för något.    responsible for
rörande: som har att göra med något.    regarding, concerning
hänga med: kunna följa med och förstå.
upprepa: säga eller göra något en gång till.
tydlig: lätt att t.ex. se, höra eller förstå.    clearly
otrolig: mycket stor.
tappa bort sig: glömma vad man tänkte säga.
den röda tråden: något som kommer tilllbaka ofta i t.ex. berättelse och är det viktigaste, t.ex tankar eller en handling.      the main thread, the connecting thought

Utdrag av "Språket omkring dig".

Räkneord

Grundtal och ordningstal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Noll  En/ett   Två   Tre   Fyra  Fem  Sex  Sju  Åtta Nio
- Första Andra Tredje Fjärde Femte Sjätte Sjunde Åttonde Nionde

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tio Elva Tolv Tretton Fjorton Femton Sexton Sjutton Arton Nitton
Tionde Elfte Tolfte Trettonde Fjortonde Femtonde Sextonde  Sjuttonde Artonde Nittonde

20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000
Tjugo Trettio Fyrtio Femtio Sextio Sjuttio Åttio Nittio Hundra Ettusen
Tjugonde Trettionde Fyrtionde Femtionde Sextionde Sjuttionde Åttionde Nittionde Hundrade Tusende

Personnummer

820925-7732 => 82 0 9 25 77 32 => åttiotvå noll nio tjugofem sjuttiosju trettiotvå
911211-2183 => 91 12 11 21 83  => nittioett tolv elva tjugoett åttiotre

670208-0100 => 67 0 2 0 8 0 1 0 0 => sextiosju Noll Två Noll Åtta Noll Ett Noll Noll

Telefonnummer

0758969381 => noll sju femtioåtta nittiosex nittiotre åttioett
0703443572 => noll sju noll tre fyrtiofyra trettifem sjuttiotvå

Årtal

1978 => nittonhundrasjuttioåtta
2001 => tjugohundraett / tvåtusenett
2011 => tjugohundraelva / tvåtusenelva
den fjortonde mars  tvåtusenelva
23 Februari => den tjugotredje februari
2/5 2008 => den andra maj tvåtusenåtta

Aritmetik

-14 => minus fjorton
+52 => plus femtiotvå
2*3 => två gånger tre
3/4 => tre delat med fyra
5*3=15 => fem gånger tre är lika med femton
2+6-3=5 => två plus sex minus tre är fem
25% => tjugofem procent
5,4% => fem komma fyra procent
3,50 => tre komma femtio
3.50 => tre punkt femtio

Sofies värld

Kära Sofie,
 
    Nästan alla människor har någon hobby. Några samlar gamla mynt eller frimärken, andra sysslar med handarbete och en del ägnar sin mesta tid någon idrott.
    Många tycker också om att läsa. Men vi läser olika saker. Några läser bara tidningar och tecknade serier, några tycker om att läsa romaner, medan andra föredrar böcker om olika ämnen som astronomi, djur eller olika tekniska uppfinningar. Om jag är intresserad av hästar eller ädla stenar, så kan jag inte vänta mig att alla ska vara lika intresserade av det som jag. Och även om jag själv följer varenda sportsändning i TV, så måste jag inse att det finns folk som tycker att sport är tråkigt.
    Finns det då någonting som alla borde vara intresserade av? Finns det någonting som angår alla - oavsett vilka de är och var i världen de bor?
Ja, kära Sofie, det finns faktiskt några frågor som borde intressera alla. Och den här kursen handlar just om sådana frågor.
    Vad är det viktigaste i livet?
Om vi frågar någon som lever på svältgränsen, så svarar han: mat. Om vi ställer samma fråga till en som fryser, så blir svaret: värme. Och om vi frågar en människa som känner sig ensam och övergiven, så blir nog svaret: gemenskap med andra.
    Men när sådana behov är tillgodosedda - finns det någonting som alla människor behöver?
Det anser alla filosofer. De anser inte att människorna kan leva av bröd allenast.
Alla måste förstås ha mat. Och alla behöver dessutom kärlek och omvårdnad. Men det finns någonting mer som vi människor behöver. Vi måste få reda på vilka vi är och varför vi lever.
    Att vara intresserad av varför vi lever, är inte någon tillfällig hobby som man håller på med ett litet tag, som när man samlar frimärken. Den som sysslar med sådana frågor, är upptagen av någonting som vi människor har diskuterat så länge vi har funnits till på den här planeten. Att försöka ta reda på hur rymden, jordklotet och livet har uppstått, är viktigare än att få veta vem som tog de flesta guldmedaljerna vid förra årets olympiad.
    Det bästa sättet att försöka närma sig filosofin är att ställa några filosofiska frågor:
Hur har världen kommit till?
Finns det någon vilja eller mening bakom det som händer? Finns det ett liv efter döden?
Hur ska vi kunna svara på sådana frågor? Och framför allt: Hur ska vi leva?
    Det är sådana saker som människorna alltid har frågat sig. Vi känner inte till någon kultur där människorna inte har undrat över vilka de är och hur världen har uppstått.
    Det finns egentligen inte så många filosofiska frågor att ställa, och vi har redan ställt några av de viktigaste. Men historien har många olika svar på våra frågor.
    Det är alltså lättare att ställa filosofiska frågor än att svara på dem. Och fortfarande måste var och en hitta sina egna svar på dessa frågor.
Man kan alltså inte slå i en uppslagsbok och få reda på om det finns en Gud eller ett liv efter döden. En uppslagsbok talar inte heller för oss
om hur vi bör leva. Men det kan vara en hjälp att läsa vad andra människor har tänkt, när vi ska försöka skaffa oss en egen livssyn.
    Filosofernas jakt efter sanningen påminner nästan om en deckare.
Någon tror att det är Anderseson som är mördaren, medan andra tror att det är Nilsson eller Jeppson. Är det en riktig kriminalgåta, så lyckas kanske polisen lösa den en vacker dag. Det är också möjligt att de aldrig klarar upp mysteriet. Men det mysteriet har i alla fall en lösning.
    Även om det kan vara svårt att finna svaret på en fråga, så har den kanske ett - och bara ett - riktigt svar.
Antingen finns det något slags liv efter döden - eller också finns det inte det.
    Många gamla gåtor har så småningom lösts av vetenskapsmän. En gång i tiden var månens baksida en stor gåta. Men lösningen på den gåtan kunde man inte diskutera sig fram till, den kom an på vars och ens fantasi.
I dag vet vi precis hur månens baksida ser ut, och det går inte längre an att "tro" att det bor en gubbe i månen, eller att månen är en ost.

syssla med - (sysslar, sysslade, sysslat med) ägna, avdela tid för något – (to deal with, to dedicate time)  
ägna
sin tid - (ägnar, ägnade, har ägnat) avdela tid för något, syssla med  - (dedicate, devote time for)  
tecknade serier - tecknade ritningar som ger illusion av rörelse när de visas i snabb följd, skämtteckning(cartoon) 
föredra - (föredrar, föredrog, föredragit) framföra, gilla bättre – (to prefer, to like better) 
uppfinning, -en, -ar - innovation, förnyelse, nyhet, påhit – (innovation, invention) 
vänta sig att - (väntar , väntade, har väntat sig) förvänta, räkna med – (to expect) 
inse -( inser, insåg, har insett) - förstå, fatta (to realize) 
angå - (angår, angick, har angått) - beträffa, beröra, påverka (to affect, concern) 
oavsett - utan hänsyn, det spelar ingen roll (regardless) 
leva på svältgränsen - när man inte har någon mat  (be close to starve) 
frysa - (fryser, frös, frusit) - huttra, känna extrem kyla (to freeze) 
känna sig ensam och övergiven   - känna sig lämnad och utan någon sällskap (to feel lonely and abandoned) 
gemenskap –en, -er – brödraskap (community, fellowship) 
behov är tillgodosedda – det som man behöver är tillfredsställt (the needs are fulfilled) 
allenast – exkluderande allt utom – (only, just) 
omvårdnad när man får vård av en kunnig sjuksköterska (nursing care) 
få reda på – upptäcka, efterhöra, komma på (to find out) 
tillfällig hobby – kortvarig tidsfördriv, sporadisk intresse, övergående sysselsättning 
hålla på med (håller, höll, hållit på med) – syssla med, ägna (to deal with, be doing) 
uppstå (uppstår, uppstod, uppstått)bli till, uppkomma, bildas (come into existance) 
komma till –
(kommer, kom, kommit till) –
uppkomma, uppstå (be established) 
undra över – (undrar, undrade, undrat över) – fråga, ifrågasätta, förundra (to wonder) 
var och en – alla, vartenda (each, every single one)  
slå i en uppslagsbok kolla i en lexikon/ uppslagsverk (check in a dictionary) 
skaffa sig en egen livssyn – komma med sin egen livsfilosofi (to develop own view of life) 
påminna  om (påminner, påminde, påmint om) komma ihåg, erinra (remind, put in mind) 
klara upp mysteriet – lösa en olöst gåta(to resolve a mystery) 
vetenskapsman, -nen, -män – forskare (scientist) 
en gåta –
mysterium, hemlighet (mystery) 
diskutera sig fram till 
(disscuss the way to
en gubbe – en gammal man, excentriker (geezer, old/ eccentric man)

Utdrag ur boken Sofies värld av Jostein Gaarder
.

Sammansättningar med djur

Krokodiltårar

Falska tårar från någon som bara låtsas vara ledsen.

Hon grät krokodiltårar för att övertala sina vänner.
krokodiltårar
Snigelfart

Mycket långsamt.

- Bilarna körde i snigelfart.
- Jag gillar inte mina kollegor som arbetar i snigelfart.
snigelfart
Björnkram

En stor kram som visar att man verkligen tycker
om t.ex. en vän eller släktning.

Jag skulle vilja ge en stor björnkram till alla som hjälpt mig.
björnkram
Hästsvans

Hår som man knyter ihop bak på huvudet och som
liknar en svans.


Tjejer med hästsvans ser gulliga ut.
Image courtesy of computerclipart.com
Gåshud

Knottrig hud för att man fryser, är rädd eller upphedsat.

- Denna filmen ger mig gåshud.
- Man får gåshud när det är kallt.
gåshud
Hundväder

Mycket dålig väder.

Vilket hundväder det är ute idag! Det regnar hela dagen.
hundväder
Fågelvägen

Den rakaste och kortaste vägen, t.ex på en karta.

Hur långt är det fågelvägen mellan Stockholm och Göteborg?
fågelvägen
Hönshjärna

En ointelligent person.

Vår nya praktikant är en riktig hönshjärna.
Han förstår inte någonting av vad jag pratar om.
hanshjärna