Sofies värld

Kära Sofie,
 
    Nästan alla människor har någon hobby. Några samlar gamla mynt eller frimärken, andra sysslar med handarbete och en del ägnar sin mesta tid någon idrott.
    Många tycker också om att läsa. Men vi läser olika saker. Några läser bara tidningar och tecknade serier, några tycker om att läsa romaner, medan andra föredrar böcker om olika ämnen som astronomi, djur eller olika tekniska uppfinningar. Om jag är intresserad av hästar eller ädla stenar, så kan jag inte vänta mig att alla ska vara lika intresserade av det som jag. Och även om jag själv följer varenda sportsändning i TV, så måste jag inse att det finns folk som tycker att sport är tråkigt.
    Finns det då någonting som alla borde vara intresserade av? Finns det någonting som angår alla - oavsett vilka de är och var i världen de bor?
Ja, kära Sofie, det finns faktiskt några frågor som borde intressera alla. Och den här kursen handlar just om sådana frågor.
    Vad är det viktigaste i livet?
Om vi frågar någon som lever på svältgränsen, så svarar han: mat. Om vi ställer samma fråga till en som fryser, så blir svaret: värme. Och om vi frågar en människa som känner sig ensam och övergiven, så blir nog svaret: gemenskap med andra.
    Men när sådana behov är tillgodosedda - finns det någonting som alla människor behöver?
Det anser alla filosofer. De anser inte att människorna kan leva av bröd allenast.
Alla måste förstås ha mat. Och alla behöver dessutom kärlek och omvårdnad. Men det finns någonting mer som vi människor behöver. Vi måste få reda på vilka vi är och varför vi lever.
    Att vara intresserad av varför vi lever, är inte någon tillfällig hobby som man håller på med ett litet tag, som när man samlar frimärken. Den som sysslar med sådana frågor, är upptagen av någonting som vi människor har diskuterat så länge vi har funnits till på den här planeten. Att försöka ta reda på hur rymden, jordklotet och livet har uppstått, är viktigare än att få veta vem som tog de flesta guldmedaljerna vid förra årets olympiad.
    Det bästa sättet att försöka närma sig filosofin är att ställa några filosofiska frågor:
Hur har världen kommit till?
Finns det någon vilja eller mening bakom det som händer? Finns det ett liv efter döden?
Hur ska vi kunna svara på sådana frågor? Och framför allt: Hur ska vi leva?
    Det är sådana saker som människorna alltid har frågat sig. Vi känner inte till någon kultur där människorna inte har undrat över vilka de är och hur världen har uppstått.
    Det finns egentligen inte så många filosofiska frågor att ställa, och vi har redan ställt några av de viktigaste. Men historien har många olika svar på våra frågor.
    Det är alltså lättare att ställa filosofiska frågor än att svara på dem. Och fortfarande måste var och en hitta sina egna svar på dessa frågor.
Man kan alltså inte slå i en uppslagsbok och få reda på om det finns en Gud eller ett liv efter döden. En uppslagsbok talar inte heller för oss
om hur vi bör leva. Men det kan vara en hjälp att läsa vad andra människor har tänkt, när vi ska försöka skaffa oss en egen livssyn.
    Filosofernas jakt efter sanningen påminner nästan om en deckare.
Någon tror att det är Anderseson som är mördaren, medan andra tror att det är Nilsson eller Jeppson. Är det en riktig kriminalgåta, så lyckas kanske polisen lösa den en vacker dag. Det är också möjligt att de aldrig klarar upp mysteriet. Men det mysteriet har i alla fall en lösning.
    Även om det kan vara svårt att finna svaret på en fråga, så har den kanske ett - och bara ett - riktigt svar.
Antingen finns det något slags liv efter döden - eller också finns det inte det.
    Många gamla gåtor har så småningom lösts av vetenskapsmän. En gång i tiden var månens baksida en stor gåta. Men lösningen på den gåtan kunde man inte diskutera sig fram till, den kom an på vars och ens fantasi.
I dag vet vi precis hur månens baksida ser ut, och det går inte längre an att "tro" att det bor en gubbe i månen, eller att månen är en ost.

syssla med - (sysslar, sysslade, sysslat med) ägna, avdela tid för något – (to deal with, to dedicate time)  
ägna
sin tid - (ägnar, ägnade, har ägnat) avdela tid för något, syssla med  - (dedicate, devote time for)  
tecknade serier - tecknade ritningar som ger illusion av rörelse när de visas i snabb följd, skämtteckning(cartoon) 
föredra - (föredrar, föredrog, föredragit) framföra, gilla bättre – (to prefer, to like better) 
uppfinning, -en, -ar - innovation, förnyelse, nyhet, påhit – (innovation, invention) 
vänta sig att - (väntar , väntade, har väntat sig) förvänta, räkna med – (to expect) 
inse -( inser, insåg, har insett) - förstå, fatta (to realize) 
angå - (angår, angick, har angått) - beträffa, beröra, påverka (to affect, concern) 
oavsett - utan hänsyn, det spelar ingen roll (regardless) 
leva på svältgränsen - när man inte har någon mat  (be close to starve) 
frysa - (fryser, frös, frusit) - huttra, känna extrem kyla (to freeze) 
känna sig ensam och övergiven   - känna sig lämnad och utan någon sällskap (to feel lonely and abandoned) 
gemenskap –en, -er – brödraskap (community, fellowship) 
behov är tillgodosedda – det som man behöver är tillfredsställt (the needs are fulfilled) 
allenast – exkluderande allt utom – (only, just) 
omvårdnad när man får vård av en kunnig sjuksköterska (nursing care) 
få reda på – upptäcka, efterhöra, komma på (to find out) 
tillfällig hobby – kortvarig tidsfördriv, sporadisk intresse, övergående sysselsättning 
hålla på med (håller, höll, hållit på med) – syssla med, ägna (to deal with, be doing) 
uppstå (uppstår, uppstod, uppstått)bli till, uppkomma, bildas (come into existance) 
komma till –
(kommer, kom, kommit till) –
uppkomma, uppstå (be established) 
undra över – (undrar, undrade, undrat över) – fråga, ifrågasätta, förundra (to wonder) 
var och en – alla, vartenda (each, every single one)  
slå i en uppslagsbok kolla i en lexikon/ uppslagsverk (check in a dictionary) 
skaffa sig en egen livssyn – komma med sin egen livsfilosofi (to develop own view of life) 
påminna  om (påminner, påminde, påmint om) komma ihåg, erinra (remind, put in mind) 
klara upp mysteriet – lösa en olöst gåta(to resolve a mystery) 
vetenskapsman, -nen, -män – forskare (scientist) 
en gåta –
mysterium, hemlighet (mystery) 
diskutera sig fram till 
(disscuss the way to
en gubbe – en gammal man, excentriker (geezer, old/ eccentric man)

Utdrag ur boken Sofies värld av Jostein Gaarder
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar