Uttryck för likhet - Jämförelse

När man vill jämföra olika personer eller saker med varandra finns det ett flertal olika uttryckssätt och konstruktioner att välja på.
 • Uttryck med lika + adjektiv/adverb
  För att ange att Marija liknar Karolina, använder man två konstruktioner med adjektiv eller adverb. Att t.ex Marija är 168 cm lång och Karolina är också 168 cm lång, kan uttryckas på två sätt:

  Marija och Karolina är lika långa.

 • A + verb + lika X som B, där X betecknar ett adjektiv eller adverb.

  Marija är lika lång som Karolina.

 • Uttryck med likadan, samma och sådan + substantiv.
  Med samma anges att de jämförda personer eller saker är identiska.
  Att två personer, Katarina och Anna är födda 1977, kan uttryckas på två sätt:
  Katarina är född samma år som Anna.
  Katarina och Anna är födda samma år.


  Med likadan anges att någonting är av samma sort, typ, modell.
  Att Oskar och Åsa har var sin bil av samma märke, modell och årgång, kan uttryckas på två sätt:
  Oskar har en likadan bil som Åsa.
  Oskar och Åsa har likadana bilar.


  Som bestämning till ett verb används adverben likadant och på samma sätt:

  Mats talar likadant som sin far.
  Mats talar på samma sätt som sin far.


  Även sådan används i en liknande betydelse som likadan.

  Vi kommer att skaffa ett sådant datorsystem som ni har.

 • Man kan också använda konstruktionerna A är lik B och A liknar B.
  Adam är mest lik sin mamma.
  Adam liknar mest sin mamma.


 • Liknelser med som och som om.
  Andra konstruktioner med som är uttryck - många av dem mer eller mindre fasta fraser - där en person liknas vid ett djur som anses ha en viss egenskap >> liknelser med djur.
  Jag fick slita som ett djur för att bli färdig i tid.
  Hon är flitig som en myra.Källan: Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlen & Gunlög Sundberg.

Quiz - perfekt particip

Vi har redan skrivit om perfekt particip. Nu är det dags att prova och see hur mycket ni har förstått.
 1. Igår blev min kompis            av polisen för fortkörning.
 2. stopped
  stoppad stoppat stoppade
 3. Den här väskan är            av ett kraftigt bomullstyg.
 4. sewed
  sydd sytt sydda
 5. Misstankar finns att elden i det            huset var anlagd.
 6. unoccupied
  obebodd obebott obebodda
 7. Du kommer att bli            hur snabbt jag springer.
 8. surprised
  förvånad förvånatförvånade
 9. Två tonåringar blev            av en säljare.
 10. fooled
  lurad luratlurade
 11. Finns det något bättre än doften av            kaffe på morgonen?
 12. freshly brewed
  nybryggd nybryggt nybryggda
 13. Patienter blir inte            när de berättar om sin smärta.
 14. believed
  trodd trott trodda
 15. När Åsa var liten blev hon            av hundar.
 16. scared
  skrämdskrämtskrämda
 17. De            tågen ersätts med buss på sträckan Stockholm C–Märsta.
 18. cancelled
  inställdinställtinställda
 19. Jag brukar ha svullen mage när jag äter starkt            mat.
 20. seasoned
  kryddad kryddat kryddade
 21. I morse hälsade en fin           kvinna på mig som om hon kände mig.
 22. dressed
  klädd klätt klädda
 23. Svenskar får skatta för            pengar.
 24. hidden
  gömd gömtgömda
 25. Jag hoppas att alla            gäster kan komma.
 26. invited
  bjuden bjudetbjudna
 27. Jag blev            för en tjej igår.
 28. introduced
  presenterad presenterat presenterade
 29. Vilken är den mest            filmen i Sverige på bio just nu.
 30. seen
  sedd sett sedda
 31. Att tala svenska och bli            är viktigare än att tala korrekt.
 32. understood
  förståddförståttförståddaUtom och utan

Utom kan vara preposition eller konjunktion.

Som preposition (utom = med undantag av) följs utom vanligen av objektsform
(mig, dig, honom, henne, oss, er, dem).

De bjöd in alla utom oss till festen på lördag.

Som konjunktion (utom = men inte, exklusive) följs utom normalt av subjektsform
av personliga pronomen (jag, du, han, hon, vi, ni, de).

Alla utom han tyckte att filmen var rolig.

Ordet utan (inte med, i avsaknad av) är en preposition.

Det går inte en timme utan att jag tänker på henne.
Utan mina föräldrar hade jag aldrig klarat det.
Gå inte ut i regn utan paraply.

Stående uttryck del 2

Följa länken för att få ännu mer uttryck: stående uttryck del 1.

Bortsett från
apart from
Om man inte tänker på det.
- Bilen är lite rostig men bortsett från det är den mycket bra.
- Vädret var ganska fint bortsett från vinden.
Löpa risk
run the risk of
Kanske råka ut för något otrevligt eller farligt.
- Du löper ingen risk att bli skadad om du är försiktig.
- Unga rökare löper risk att bli feta.
Av en slump
by coincidence
Utan att man har planerat det eller räknat ut det i förväg.
- Vi träffades av en slump på gatan.
- Av en ren slump hittade jag denna underbara sidan.
Uppenbart
obvious
Tydlig och som man direkt kan se eller förstå.
- Det är uppenbart att sommaren är slut.
- Det är alltför uppenbart att det blir en svår match för Federer.
Skäl
reason
En förklaring till att man gör något eller varför något är på ett visst sätt.
- Det finns skäl att anta att kvinnor lever friskare liv.
- Finns det något skäl till att vi skulle flytta?
Till att börja med
to start with; at first
Först och främst; för det första.
- Till att börja med skulle jag vilja tala om budgeten.
- Till att börja med var det svårt att förstå svensk grammatik.
På kort sikt/på lång sikt
in the short/long term
Under den närmaste tiden/inte nu men längre fram i tiden.
- Jag har mina planer på vad jag vill bli på långt sikt.
- På kort sikt vill jag lära mig så mycket som möjligt.
Det visar sig
it turned out that
Det får vi veta senare.
- Det visar sig nog snart om han klarar av jobbet.
- Det visade sig att Magnus var väldigt bra på badminton.
Det är ingen idé att
there is no point
Det hjälper inte att...
- Det är ingen idé att fråga honom.
- Det finns många goda och billiga viner. Det är ingen idé att betala för mycket.
Stämma inte med
not consistent with
Gå inte ihop.
- Statistiken stämmer inte med verkligheten.
- Priser i butiken stämmer inte med de i kassan.
På motsvarande sätt
similarly
Samma eller nästan samma sätt.
- På motsvarande sätt kan man lösa några större problem.
- Gör på motsvarande sätt på den andra sidan.
Över huvud taget eller överhuvudtaget
at all
Det är verkligen så.
- Jag sa över huvud taget ingenting (=absolut ingenting).
- Finns det någon chans överhuvudtaget att få högre lön?
Till råga på allt
on top of all
Förutom alla andra problem som man har.
- Till råga på allt kom jag för sent.
- Det var som vanligt trångt och till råga på allt en extra lång kö.
I motsats till
in contrast to
Något som är helt olikt något annat och som man inte kan vara samtidigt.
- I motsats till dig tycker jag att det är en dålig idé.
- Öl är väldigt billigt i Tyskland i motsats till Sverige.

En eller någon

Det kan vara förvirrande att veta när man använder en/ett + ett substantiv (en idé, ett förslag) respektive någon/något + ett substantiv (någon idé, något förslag).

 • Med någon idé och något förslag anger talaren att han inte vet eller inte vill säga exakt vilken idé och vilket förslag han menar.
 • Innan vi pratar med chefen behöver vi ha något förslag.
 • Med en idé och ett förslag anger talaren att han själv vet vilken idé och vilket förslag det är fråga om, men det är möjligt att lyssnaren inte vet det.
 • - Jag har en idé som vi kanske kan berätta om för chefen.
  - Jaså? Vilken idé menar du?
 • Frasen: någon skidort i fjällen anger att talaren inte känner till eller inte vill uppge namnet på skidorten.
 • Utflykten går först till Stockholm och Uppsala. Sedan åker vi även till någon skidort i fjällen.
 • Frasen en skidort i fjällen anger istället att det är fråga om en speciell skidort som talaren - men inte lyssnaren - känner till.
 • Utflykten går först till Stockholm och Uppsala. Sedan åker vi även till Idre, en skidort i fjällen.
 • I frågor används i regel någon, eftersom talaren inte vet svaret.
 • Känner du till något bra ställe att gå ut på kvällen?
  Finns det någon bra restaurang i stan?

OBS! Med någon/något kan talaren också nämna en mängd som varken han själv eller lyssnaren känner till. - Är du sugen på att ta någon öl eller ett glas vin ikväll med mig?
- Jättegärna! Men jag känner mig mer för något whisky istället.

Källan: Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlen & Gunlög Sundberg
Fraser utarbetade av Lardigsvenska.