Stående uttryck del 2

Följa länken för att få ännu mer uttryck: stående uttryck del 1.

Bortsett från
apart from
Om man inte tänker på det.
- Bilen är lite rostig men bortsett från det är den mycket bra.
- Vädret var ganska fint bortsett från vinden.
Löpa risk
run the risk of
Kanske råka ut för något otrevligt eller farligt.
- Du löper ingen risk att bli skadad om du är försiktig.
- Unga rökare löper risk att bli feta.
Av en slump
by coincidence
Utan att man har planerat det eller räknat ut det i förväg.
- Vi träffades av en slump på gatan.
- Av en ren slump hittade jag denna underbara sidan.
Uppenbart
obvious
Tydlig och som man direkt kan se eller förstå.
- Det är uppenbart att sommaren är slut.
- Det är alltför uppenbart att det blir en svår match för Federer.
Skäl
reason
En förklaring till att man gör något eller varför något är på ett visst sätt.
- Det finns skäl att anta att kvinnor lever friskare liv.
- Finns det något skäl till att vi skulle flytta?
Till att börja med
to start with; at first
Först och främst; för det första.
- Till att börja med skulle jag vilja tala om budgeten.
- Till att börja med var det svårt att förstå svensk grammatik.
På kort sikt/på lång sikt
in the short/long term
Under den närmaste tiden/inte nu men längre fram i tiden.
- Jag har mina planer på vad jag vill bli på långt sikt.
- På kort sikt vill jag lära mig så mycket som möjligt.
Det visar sig
it turned out that
Det får vi veta senare.
- Det visar sig nog snart om han klarar av jobbet.
- Det visade sig att Magnus var väldigt bra på badminton.
Det är ingen idé att
there is no point
Det hjälper inte att...
- Det är ingen idé att fråga honom.
- Det finns många goda och billiga viner. Det är ingen idé att betala för mycket.
Stämma inte med
not consistent with
Gå inte ihop.
- Statistiken stämmer inte med verkligheten.
- Priser i butiken stämmer inte med de i kassan.
På motsvarande sätt
similarly
Samma eller nästan samma sätt.
- På motsvarande sätt kan man lösa några större problem.
- Gör på motsvarande sätt på den andra sidan.
Över huvud taget eller överhuvudtaget
at all
Det är verkligen så.
- Jag sa över huvud taget ingenting (=absolut ingenting).
- Finns det någon chans överhuvudtaget att få högre lön?
Till råga på allt
on top of all
Förutom alla andra problem som man har.
- Till råga på allt kom jag för sent.
- Det var som vanligt trångt och till råga på allt en extra lång kö.
I motsats till
in contrast to
Något som är helt olikt något annat och som man inte kan vara samtidigt.
- I motsats till dig tycker jag att det är en dålig idé.
- Öl är väldigt billigt i Tyskland i motsats till Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar