Quiz - perfekt particip

Vi har redan skrivit om perfekt particip. Nu är det dags att prova och see hur mycket ni har förstått.
 1. Igår blev min kompis            av polisen för fortkörning.
 2. stopped
  stoppad stoppat stoppade
 3. Den här väskan är            av ett kraftigt bomullstyg.
 4. sewed
  sydd sytt sydda
 5. Misstankar finns att elden i det            huset var anlagd.
 6. unoccupied
  obebodd obebott obebodda
 7. Du kommer att bli            hur snabbt jag springer.
 8. surprised
  förvånad förvånatförvånade
 9. Två tonåringar blev            av en säljare.
 10. fooled
  lurad luratlurade
 11. Finns det något bättre än doften av            kaffe på morgonen?
 12. freshly brewed
  nybryggd nybryggt nybryggda
 13. Patienter blir inte            när de berättar om sin smärta.
 14. believed
  trodd trott trodda
 15. När Åsa var liten blev hon            av hundar.
 16. scared
  skrämdskrämtskrämda
 17. De            tågen ersätts med buss på sträckan Stockholm C–Märsta.
 18. cancelled
  inställdinställtinställda
 19. Jag brukar ha svullen mage när jag äter starkt            mat.
 20. seasoned
  kryddad kryddat kryddade
 21. I morse hälsade en fin           kvinna på mig som om hon kände mig.
 22. dressed
  klädd klätt klädda
 23. Svenskar får skatta för            pengar.
 24. hidden
  gömd gömtgömda
 25. Jag hoppas att alla            gäster kan komma.
 26. invited
  bjuden bjudetbjudna
 27. Jag blev            för en tjej igår.
 28. introduced
  presenterad presenterat presenterade
 29. Vilken är den mest            filmen i Sverige på bio just nu.
 30. seen
  sedd sett sedda
 31. Att tala svenska och bli            är viktigare än att tala korrekt.
 32. understood
  förståddförståttförståddaInga kommentarer:

Skicka en kommentar