Uttryck för likhet - Jämförelse

När man vill jämföra olika personer eller saker med varandra finns det ett flertal olika uttryckssätt och konstruktioner att välja på.
 • Uttryck med lika + adjektiv/adverb
  För att ange att Marija liknar Karolina, använder man två konstruktioner med adjektiv eller adverb. Att t.ex Marija är 168 cm lång och Karolina är också 168 cm lång, kan uttryckas på två sätt:

  Marija och Karolina är lika långa.

 • A + verb + lika X som B, där X betecknar ett adjektiv eller adverb.

  Marija är lika lång som Karolina.

 • Uttryck med likadan, samma och sådan + substantiv.
  Med samma anges att de jämförda personer eller saker är identiska.
  Att två personer, Katarina och Anna är födda 1977, kan uttryckas på två sätt:
  Katarina är född samma år som Anna.
  Katarina och Anna är födda samma år.


  Med likadan anges att någonting är av samma sort, typ, modell.
  Att Oskar och Åsa har var sin bil av samma märke, modell och årgång, kan uttryckas på två sätt:
  Oskar har en likadan bil som Åsa.
  Oskar och Åsa har likadana bilar.


  Som bestämning till ett verb används adverben likadant och på samma sätt:

  Mats talar likadant som sin far.
  Mats talar på samma sätt som sin far.


  Även sådan används i en liknande betydelse som likadan.

  Vi kommer att skaffa ett sådant datorsystem som ni har.

 • Man kan också använda konstruktionerna A är lik B och A liknar B.
  Adam är mest lik sin mamma.
  Adam liknar mest sin mamma.


 • Liknelser med som och som om.
  Andra konstruktioner med som är uttryck - många av dem mer eller mindre fasta fraser - där en person liknas vid ett djur som anses ha en viss egenskap >> liknelser med djur.
  Jag fick slita som ett djur för att bli färdig i tid.
  Hon är flitig som en myra.Källan: Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlen & Gunlög Sundberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar