Korta muntliga presentationer

Att stå inför en grupp och tala under 5-10 minuter är en uppgift som de allra flesta människor någon gångs ställs inför. Det är vanligt på skolan och i yrkeslivet likaså. För många kan det verka stressande.

Här kommer några tips som kan hjälpa dig förbättra dina korta muntliga presentationer:

1. Anteckna allt du kommer på om ditt ämne. Använda gärna nyckelord.

2. Precisera ditt ämne. Om du till exempel ska tala om hundar gör du bäst i att avgränsa ämnet, exempelvis till hunden som husdjur, en hundras eller liknande.

3. Sätt bara upp tre-fyra punkter. Har du fler punkter, är det lätt att bli förvirrad.

4. Gör en disposition enligt följande:
  • inledning
  • avhandling
  • avslutning

Inledning (ungefär 1/6 av presentationen)
Med inledningen ska du väcka intresset för det du ska tala om. Du ska också introducera ämnet. Fångar du inte lyssnarens uppmärksamhet i inledningen, kan det bli svårt senare.

Undvik frasen: "Jag ska prata om...". Du kan till exempel istället inleda med:
  • en retorisk fråga (en fråga som talaren ställer till sig själv utan att förvänta sig ett svar från någon, t.ex. Klarar vi oss utan vatten i framtiden?)
  • ett kort citat (t.ex. "Amor vincit omnia" - Kärleken övervinner allt)
  • ett stycke musik
Genom att använda dig av en retorisk fråga, citat eller lite musik aktiverar du din publik.

Avhandling
Huvuddelen av presentationen. All information och relevant material presenteras i avhandlingen.

Avslutning
Avslutningen (samma längd som inledningen) ska sammanfatta det det talat om.
Du bör absolut inte avsluta utan att anhörarna förstår att det är slut.
Exempel på fraser som kan inleda en avslutning är:
  • Avslutningsvis...,
  • Sammanfattningsvis..
  • Så här mot slutet kan man också....
  • Till sist.. / Sist men inte minst...

5. Det är bra att öva på presentationen med hjälp av stödord.
Bra att tänka också på att ha stödorden på mindre papper. När man står inför en grupp kan kan börja bli lite nervös!

6. Ta några djupa andetag innan du börjar!

7. Tala med hög och tydlig röst och försök att hålla kontakten med hela din publik.
De som sitter längst bakom måste också kunna höra.

Lycka till!

Källan: Kort Handbok i Svenska av Ch. Bennshagen och S. Järgenstedt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar