Nyheter på lätt svenska - Danska klagomål på svensk demokrati

Sverigedemokraterna har gjort en reklamfilm som fått mycket skäll.
Filmen visar en pensionär med rullator som tävlar med en grupp muslimska kvinnor i svarta burkor.
De tävlar om vem som ska få hjälp. Sveriges pengar räcker inte åt alla, menar Sverigedemokraterna.

Många tycker att filmen är rasistisk. TV4 vägrar att visa filmen.
Beslutet har fått danska politiker att ilskna till. Partierna i Danmarks regering tycker att Sverige är odemokratiskt.
– Någon måste säga till svenskarna att det här handlar om censur, säger Naser Khader i det konservativa partiet till tidningen Jyllands-Posten.
– Europarådet måste se till att valet i Sverige kontrolleras så att vi är säkra på att det är demokratiskt.

Från: 8sidor
  • ett klagomål - klagan, klander (complaint)
  • ett skäll - överhalning, tillrättavisning, anmärkning (huff, reprimand,annoyance)
  • en rollator - walking frame (on wheels)
  • tävla med någon (tävlade, tävlat) här: konkurrera - (to race, compete against/with someone)
  • en burka - heltäckande kvinnoplagg, särskilt i Afghanistan - (dressed all over garment for women, especially in Afghanistan)
  • räcka (räckte, räckt) - bestå, pågå, sitta i, (to last, to be enough/sufficient (här: räcker inte åt alla - it is not enough for everyone)
  • vägra (vägrade, vägrat) - neka, (to refuse, deny)
  • få någon att ilskna till - manage to make somobody angry  (OBS! usually used in written language. In spoken language we use rather: att göra någon upprörd/sur)
  • se till att - säkerstella, förvissa sig om (make sure that, make sure to)
  • vara säker på att - vara övertygad att - (be sure/certain that (OBS! in plural we say vara säkra på att... we use säker på when we speak of a single person)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar