Verb - bestämma & ta på sig

bestämma: - avgöra, övernskomma - determine, decide

Presens  bestämmer    Imperfekt bestämde
Supinum bestämt
   Imperativ bestäm!  

- Vi bestämde oss för den dyrare mattan
- Har du bestämt dig [för] vad du ska bli?

bestämma sig - veta vad man vill och välja något när det finns olika alternativ - decide,  make up one's mind.

- Han bestämmer sig för att köpa tröjan.

 

ta på [sig] t.ex. byxor, skor, glasögon - to put on

- Jag har inget att ta på mig.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar