Ett mejl till idrottsklubb

Hej Olof,

Jag är en kille på 30 år som arbetar på Ericsson som mjukvaruingenjör. Jag sitter vid datorn hela arbetsdagen och på min fritid också. Jag har ont i nacken och ryggen för att jag inte nog rör på mig. Ibland spelar jag badminton och promenerar också men jag tycker att det inte är tillräckligt för att få friskare liv. Min läkare talade för mig att jag borde träna mer. Darför vill jag komma igång att träna så snart som möjligt.

Jag skulle vilja förbättra min hållning också, därför har jag börjat träna enkel yoga hemma. Däremot vet jag inte om jag tränar korrekt. Följaktligen letar jag efter professionell rådgivning.

Jag har hört talas om er klubb genom en annons på tidningen och ert träningsprogram intresserar verkligen mig.
Jag vore tacksam om du kan ge mig ett förslag på vad jag kan göra.

Vänliga hälsningar!

röra på sig: motionera.
tillräcklig: så mycket som behövs.
tala för något: säga att något är bra.
komma igång: börja.
hållning -en, -ar: ett sätt att hålla kroppen. "ha dålig hållning".
däremot: å andra sidan.
följaktligen: alltså, därför.
rådgivning -en, -ar: hjälp och upplysning.
hör talas om någon/något: få veta något
vore: konjunktivform av verbet vara.
tacksam: som känner att han/hon har orsak att tacka och vara nöjd.
förslag -et: en idé om vad man kan välja eller göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar