Många olyckor på hala vägar

Många olyckor hala vägar
Snön forsätter att ställa till problem på vägarna i Sverige.
På måndagen snöade det mest i de östra delarna av landet, från Stockholm och
uppåt.
Det hände många olyckor
på grund av snö och halka. Vägen E4 stängdes av norrut sedan en lastsbil kört av vägen.
Norr om Umeå
var sju bilar inblandade i en olycka.
Tio personer
skadades och fick åka till sjukhus.

Vägen E18 stängdes av helt i en timme sedan det hänt fyra olyckor
på kort tid.
Olyckorna hände vid Lekhyttan mellan Örebro och Karlskoga.


en olycka, -or - olyckhändelse, olycksfall, undergång (accident)
hal - (hal - halare - halast) - slipprig (slippery, slick) 
ställa till - (ställde till - ställt till) - förorsaka (to cause) 
uppåt - mot en plats högre upp eller norrut.  (upwards, up)
på grund av (p.g.a.) - härigenom, darför, eftersom (due to, because of) 
halka, -n - när det är halt på väggerna (slipperiness)
norrut - en plats som ligger åt samma håll som nordpolen (up north, northwards)
köra av vägen - lämna vägen.  (drive out of the road) 
vara inblandad i - vara involverad, intrasslad, indragen, insyltad (to be involved in ) 
skadas - (skadade - skadat) - såra, förstöra (to damage, harm, hurt, wound) 
stänga av helt - (stängde av, stängt av) - förbjuda någon att vara med. tillstoppa, relegera, lägga ner (to block, cut, shut down totally) 
på kort tid - in short space of time

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar