Transitiva och intransitiva verb

Transitiva kallas de verb som kan ha ett objekt.

Exempel
Sätta
           Vi sätter oss i soffan.
                              objekt

Köpa           Jag ska köpa nya kläder.
                                      objekt

Intransitiva kallas de verb som inte kan ha något objekt.

Exempel
Ligga           Barnet ligger i sängen.
                                              adverbial

Sitta            Vi sitter i klassrummet.
                                    adverbial

Några verb kan vara både transitiva och intransitiva.

Exempel  
Sluta            Kalle har slutat skolan när han var sex år.
                                        objekt

                    Sagan slutar lyckligt.
                                        adverb

Transitiva Intransitiva
bränna brinna
dränka drunkna
döda
lägga ligga
släcka slockna
ställa stå
sänka sjunka
sätta sitta
söva somna/sova
väcka vakna

- Jag brukar vakna när väckarklockan ringer.
- Ibland hoppar katter upp i min säng och väcker mig.
- Maten blir bara dyrare och dyrare. Jag tror inte att matpriserna kommer att sjunka.
- Tror du att man kommer att sänka skatten?
- Hon ställer glaset på bordet.
- Glaset står på bordet.
- Han lägger boken på bordet.
- Boken ligger på bordet.

Utdrag av Form i fokus B av Fasth, Kennemark.

2 kommentarer:

Poposhka sa...

Ibland hoppar katter upp i min säng och väcker mig.

walopää sa...

Är titta ett transitivt verb?

Skicka en kommentar