Övningar till invandrare slits ofta mellan...

Övningar till det förra inlägget Invandrare slits ofta mellan två kulturer.

*Obs. Facit finns längst nere, under Prepositioner.
          
Ord och uttryck 
 
Vad betyder följande uttryck och meningar (1-6)?  
 
1. "Åsikterna skiljer sig helt ibland."
 
a. Alla tycker mycket olika ibland.
b. Alla blir ovänner ibland.
c. Alla med olika åsikter skiljer ut sig.
d. De som har olika ideer skiljer sig ibland.
 
 
2. "Rösterna stiger."
 
a. Alla börjar sjunga.
b. Rösterna försvinner.
c. Man börjar prata högre.
d. Rösterna blir ljusare.
 
 
3. "Ayan kan sätta sig in i pappans situation."
 
a. Ayan kan ibland vara i samma situation som sin pappa.
b. Ayan kan sätta sig på pappans plats.
c. Ayan kan förstå varför pappan tycker som han tycker.
d. Ayan vill byta med pappan.
 
 
4. "Det tar kål på honom."
 
a. Han blir mycket arg.
b. Han tycker mycket om kål.
c. Han blir påverkad negativt.
d. Han tycker inte alls om kål.
 
 
5. "Föräldrarnas agerande har inget med religion att göra, möjligen med traditioner."
 
a. Det är inte religionen som påverkar föräldrarna, utan kanske traditioner.
b. Det är religionen och ibland traditioner som bestämmer vad föräldrarna ska göra.
c. Det är varken religionen eller traditioner som påverkar föräldrarna.
d. Det är både religionen och traditioner som bestämmer vad föräldrarna ska göra.
 
 
6. "Jag hade kanske varit mer mig själv om vi hade stannat."
 
a. Jag hade kanske inte varit samma människa om vi hade stannat.
b. Jag hade kanske varit en bättre människa om vi hade stannat.
c. Jag hade kanske varit samma människa om vi hade stannat.
d. Jag hade kanske varit en mer äkta människa om vi hade stannat.
  

 
Prepositioner  
 
Fyll i de prepositioner som fattas:
 
1. Han är _______ kompisar.
 
2. Vad gjorde du _______  somras?
 
3. Vem tar hand _______ gamla i ditt hemland?
 
4. Han ska gå _______  en fest.
 
5. Det tar kål _______ honom.
 
6. Jag bryr mig inte _______  vad du tycker.
 
7. De är rädda _______ vad folk ska säga.
 
8. Är du nöjd _______ resultatet?
 
9. Kan du berätta detta _______  honom?
 
10. Vad är du bra _______ ?
 
11. Han växte _______ _______ Turkiet.
 
12. Det finns mycket att vara tacksam _______ .
   


Facit till Ord och uttryck:
 
1. a;    2. c;    3. c;    4. c;    5. a;     6. d;
 
 
Facit till Prepositioner
1. med 2. i 3. om 4.
5. 6. om 7. för 8. med
9. för 10. 11. upp i 12. för/över

 
Uttdrag av Språkstigen Svenska som andraspråk av Lena Thunberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar