Svenska kärnkraftverk har flest stopp

Svenska kärnkraftverk har flest stopp

De svenska kärnkraftverken fungerar långt ifrån felfritt.
Verken är gamla och måste ofta stoppas för reparationer.
Under år 2009 hade de svenska kärnkraftverken flest stopp i världen.
Det visar en undersökning som energiexperterna på IAEA har gjort.

De svenska energibolagen säger att bottenresultatet beror på att
kraftverken stoppades för att byggas om och moderniseras.
kärnkraftverk, -et - (nuclear power plant)
flest - (många - fler - flest) massa, mycket (most)
långt ifrån - på intet sätt (far from / not by far)
felfritt - korrekt, perfekt, fullständig, intakt, oskadad (error-free, flawless)
visa - (visar - visade - visat) ange, uttrycka, bevisa, peka (show, indicate)
IAEA - International Atomic Energy Agency
ett bottenresultat - bottenutfall, -et (very low result, low outcome)
bero på - (beror - borodde - berott på) orsaka (depend on, be due to)
bygga om - (bygger - byggde - byggt om) rekonstruera (reconstruct)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar