Invandrare slits ofta mellan två kulturer

Invandrare slits ofta mellan två kulturer.
 
Många invandrartjejer lever dubbla liv, ett hemma och ett ute med kompisarna.
Det menar Ayan, Magdalena, Maryam, Leyla, Zalot och Jasemin, sex invandrartjejer från Göteborg.
 
Åsikterna skiljer sig helt ibland och rösterna stiger när de sex tjejerna diskuterar händelsen om den somaliska pappan,
som i somras tog sina tre barn, däribland en 17-årig flicka, till Somalia och lämnade de där.
Flickorna är själva mellan 17 och 22 år och har sitt ursprung i flera olika länder.
- För mig är det helt sjukt, jag kan inte fatta hur man kan göra så mot sina barn, säger Magdalena, vars föräldrar är från Polen.
 
Men Ayan, som själv är somalier, kan sätta sig in i pappans situation, även om hon inte tycker att han har gjort rätt.
-Som somalier måste han ta hand om sin dotter. Men när hon går på några fester och träffar killar, börja andra somalier
prata och psyka honom och det tar kål på honom, säger hon.
 
Att föräldrarna bryr sig mycket om vad de andra invandrare tycker, känner Leyla igen.
Hennes föräldrar, som kommer från Turkiet, vill att hon ska "leva livet", men samtidigt är de rädda för vad deras landsmän ska säga.
-Det är mycket dubbelmoral. De säger "gå ut med dina killkompisar" men sen beror det väldigt mycket på vilka killar det är.
 
Men föräldrarnas agerande har inget med religion att göra, möjligen med traditioner.
Och Leyla, Zalot och Maryam är trots allt ganska nöjda med relationen till sina föräldrar.
De känner visserligen inte att de vill berätta allt för dem, men vilka tonårstjejer vill det?
 
Men för Jasemin ser det annorlunda ut:
- För fem år sen levde jag ett dubbelliv, hemma var jag den söta irakiska flickan och ute strulade jag runt.
Men vad händer i slutänden? Jo, man sitter ensam på sitt rum och gråter för att livet är skit.
Nu är Jasemin 20 och har undan för undan frigjort sig från sina föräldrar.
Det är först nu som hon känner sig som en hel människa och det händer att invandrarflickor kommer fram och säger att de vill bli som hon.
- Och jag är jättebra på att ge råd, men jag är dålig på att följa dem själv, skrattar hon.
 
Men vad är föräldrarna rädda för?
- De har mycket att vara rädda för. Sverige är inte direkt i sina bästa år med våldtäkter och brandkatastrofer.
De kom hit för att skapa ett bättre liv, men man har alltid bättre chanser i sitt eget land, säger Leyla.
 
Flera av flickorna känner sig kluvna till vad de egentligen tycker om att bo i Sverige.
Ingen av dem känner sig riktigt hemma någonstans, de är invandrare både i Sverige och i sitt hemland.
Jasemin tycker att hennes liv har varit så jobbigt att hon hellre hade vuxit upp i Irak. Ayan håller med,
samtidigt som hon är tacksam över att bp här.
- Men man är inte rädd i sitt eget land där man förstår språket, traditionerna och religionen, säger hon.
 
Magdalena, som är född i Sverige kan inte tänka sig att bo någon annanstans än i en västerländsk kultur.
Maryam och Zalot trivs också i Sverige, men Leyla känner sig kluven.
- Jag har ett jättebra liv här, men kanske hade jag varit mer mig själv, en helare människa om vi hade stannat.
 
Fotnot: Ayan, Magdalena, Maryam, Leyla, Zalot och Jasemin heter egentligen något annat.
           
Uttdrag av Språkstigen Svenska som andraspråk av Lena Thunberg

invandrar- immigrant 
 
slitas - slits - slets - slitits - släpas, dras (to drag)
 
en åsikt, -en; -er - perspektiv, sätt att se saker (point of view)
 
skilja sig - skilder - skilde - skilt sig - vara olika, avvika (differ)
 
händelse, -n; -er - handling, tillfället (occurence, episode)
 
ursprung -et -  källa, uppkomst, rot (origin, source)
 
det är helt sjukt - det är helt fel (slang)
 
fatta fattar - fattade - fattat - begripa (to grasp, understand)
 
somalier, -n; pl  - en person från Somalia 
 
sätta sig in i -  sätter -  satt - suttit sig in i - förstå (gain insight into)
 
psyka -  psykar - psykade - psykat - provocera, irritiera, reta, trakassera (harass, annoy)
 
det tar kål på honom -  Det förstör honom. Det gör att han ger upp. (disfigure, destroy)
 
bry sig -  ta hand om, vara intresserad (to care, care of)
 
landsman, -nen; landsmän -  en person från samma land (countryman, fellow-citizen) 
 
dubbelmoral, -en -  att säga en sak och mena något annat (double standards)
 
agerande, -et -  sätt att vara, hur man handlar (to act)
 
nöjd -  belåten, lycklig, glad (satisfied, glad)
 
visserligen -  visst, säkert, just det (certainly, surely) 
 
tonårstjej -  tonårsflicka (teenage girl)
 
strula -  strular - strulade - strulat - att göra det man inte borde göra, krångla
 
i slutänden -  till slut, slutigen (finally, in the end)
 
frigöra sig från -  lösa, befria sig, släppa, bli självständig (to free oneself from)
 
ge råd -  tillråda, föreslå (give advice)
 
vara rädd för -  vara upskrämd, skrämd (to be afraid of)
 
våldtäkt , en - er  när någon våldför sig på någon annan sexuellt (rape)
 
känna sig kluven till -  känna sig delad, splittrad, inte veta vad man egentligen tycker (feel split about something)
 
jobbig -  tuff, krävande, besvärlig, tröttsam, tjatig (nagging, annoying, troublesome) 
 
hålla med -  håller - höll - hållit - instämma, samtycka (to agree with) 
 
västerländsk -  med drag från västvärlden (western, denoting of countries of Western Europe)
 
vara mer sig själv -  att bli som man egentligen känner sig för (to be more yourself) 

Prova övningar till detta inlägg.

1 kommentar:

walopää sa...

..och lämnade DEM där heter det, och inte "de"

Skicka en kommentar