Så blir du chef i köket

Enligt stjärnkocken Melker är behovet stort av ledare i branschen.

Prova olika
Skaffa erfarenhet från både kök och matsal. För att bli en duktig ledare är det viktigt att förstår helheten. Se till att jobba både inom kök och matsal för att få den förståelsen.

Plugga ledarskap
Förkovra dig i ledarskapet 70-80 procent av en restaurangschefs roll handlar om att leda, få med sig teamet på restaurangen så att alla jobbar bra. Plugga gärna ledarskap på en skola med gott rykte.

Res utomlands
Jobba utomlands några år. Internationell erfarenhet är bra, så sök jobb utomlands. Svenskar är populära utomlands, framför allt kockar och serverings-personal. Fler utbildningar inom hotell/restaurang på ...

enligt: anger vem som säger eller tycker något          according to
stjärnkock -en: en kock som ledar; chef.
behov -et: ett känsla att man behöver något eller måste ha eller göra något.
erfarenhet: vana och skicklighet när man har gjort något länge.      experience
duktig: som är bra att göra något.       skilled
helhet -en: någon som är helt.
se till att: ... göra så att... ta ansvar för att.             make sure that
matsal: rum avsett för förtäring av mat och dryck.
förståelse -n: när man förstår något.
plugga: studera.
förkovra sig: lära sig mer.
handla om: vara det som är viktigt eller intressant.     be all about
få med sig: få någon att följa med.             bring along
rykte -t: en åsikt som många har om någon/något       reputation
framför allt: av högsta vikt; som går före allting annat.

Utdrag ur Metro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar