Gamla politiker är dyra för staten

Gamla riksdagspolitiker och ministrar kostar mycket pengar för staten.
Staten betalar ut omkring fem miljoner kronor i månaden till 150 gamla riksdagspolitiker.
Pengarna är en inkomst-garanti.
De gamla politikerna får dem så länge de inte skaffar ett nytt jobb.
Om de tjänar andra pengar ska pengarna från staten minska.
Men en del politiker har fått pengarna från staten i många år.
Lennart Daléus, Birger Schlaug och Gudrun Schyman
är tre före detta partiledare som får pengar i inkomstgaranti.

riksdagspolitiker - politician in the Swedish Parliament
betala ut -utbetala, erlägga ( to pay out)
omkring -runt, cirka, nästan, ungefähr (about, around)
en inkomst-garanti - garanterad intjäning, (income guarantee)
skaffa ett nytt jobb -göra så att man får ett nytt jobb (fix a new job)
tjäna - (tjänar - tjänade - tjänat), intjäna pengar (earn , make money)
minska - (minskar - minskade - minskat) sjunka, reducera (reduce, cut)
partiledare - hövding av en politisk grupp (party leader)

Från 8 SIDOR/TT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar