Presens och Infinitiv

Presens: det händer nu eller ofta

Verb i presens talar om att någon gör något nu eller att något händer nu. Ibland änvands presens tillsammans med nutidsuttryck, t.ex. nu, idag, i kväll, den här veckan. Verb i presens talar också om att något alltid gäller eller är vanligt.

Present tense is used to express events happening now or something that occurs frequently. It could be used with present tense phrases such as nu (now), idag (today), i kväll (tonight), den här veckan (this week). Swedish present tense covers both present simple and present continuous tenses in English. Consequently, it is easier to learn.

Exempel:
Idag kommer inte Martin. Har han semester den här veckan.
Sverige ligger i norra Europa. Det är kallt på vintern.

Verb i presens slutar ofta på -ar, -er eller -r. En del verb slutar på -s.
Verbs in this tense usually ends with -ar, -er or -r. It is possible to see verbs that end with -s.

-ar -er -r -s
tittar look kommer come går go hoppas hope
talar talk ringer ring har have trivs be happy
jobbar work läser read förstår understand finns find, be

Infinitiv - en verbform utan tid

Verbets infinitivform berättar ingenting om tiden. I många lexikon står infinitiv som verbets första form. Ibland står "att" före infinitivformen. Det uttalas ofta "å".
Infinitive form does not express time. Sometimes att comes before infinitive form of a verb, which is pronounces as å. Verbs in infinitive form useally ends with -a. There are exceptions, some of which are listed below.

Exempel:
Det är roligt att gå på kurs.
Många svenskar tycker om att vara ute i naturen.
Idag har vi mycket att göra.

Verb i infinitiv slutar ofta på -a eller annan vokal.

-a annan vokal
att prata talk att gå go
att läsa read att bo live
att göra do att tro believe
att vara be att förstå understand
att sjunga sing att sy sew

Oregelbundna Verb
Irregular verbs that do not end with -a.

Infinitiv Presens English
tro tror believe, think
ske sker happen
når reach
bo bor live (dwell)
mår feel (of health)
klä klär dress
får get
går go
ge ger give
se ser see
dör die
stå står stand
be ber ask

4 kommentarer:

Unknown sa...

Tack så mycket!

Unknown sa...

There is a rule that we can use "atta"
Exemple: Jag tycker om att lyssna på musik.I Know after tycker om I'm gonna use "att" så what about.Det är roligt att gå på kursen.what is the rule in this case.tack

Unknown sa...

Det finns ett misstag på första exempel: ni måste skriva "inte" efter subjekt " Martin".
Idag kommer Martin inte.

Sivan sa...

"I många lexikon står infinitiv som verbets första form. Ibland står "att" före infinitivformen. Det uttalas ofta "å".

Ovanstående är helt obegripligt - det finns inget sätt att kunna uttala "att" som "å" - t ex att skriva - uttalas att skriva, inte å skriva. Tror ni blandar ihop det med "och", vilket i talspråk kan uttalas som "å". Det har inget med infinitiv att göra. Man kan t ex säga "jag ska gå och handla", då uttalas "och" som å i talspråk.

Skicka en kommentar