Nyheter på lätt svenska - Lärare i Västervik tvingas städa

Lärarna i Västerviks kommun har fått nya arbetsuppgifter.

De ska inte bara undervisa barnen.
Nu ska de städa också.
Förskollärarna ska skura spisar och tömma blöjhinkar.
Lärarna ska rengöra skolbänkar,
torka av datorer och grovstäda golv i slöjdsalarna.

Lärarnas fackförbund gillar inte
de nya arbetsuppgifterna.

– Lärare ska undervisa.
Det är vårt jobb.
Vi ska inte städa, säger lärarfackets ordförande
i Västervik.


att tvingas - (tvingar, tvingade, tvingat) to force, to put pressure
 
att städa (städade, städat) - to clean, clean up
 
en arbetsuppgift, -er - job assignment, work task
 
att undervisa (undervisade, undervisat) - to teach, educate

en förskollärare - pre-school teacher

skura (skudare skurat ) - to scrub, to swab

en spis, - ar
- cooker, kitchener, stove

tömma (tömde, tömt) - to empty, to clear

en blöjhink, -ar
- (en blöja , en hink) - bucket for diapers

rengöra (rengjorde, rengjort) - to clean, bream 

torka - (torkade, torkat) - to dry, weather, mop, dry up

en slöjdsal, ar - workshop room

ett fackförbund (facket) - federation of labor unions, trade union

från: 8sidor

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar