Dagens Nyheter - Billiga Tips

Tips på hur du får ett billigt studentboende.  Tips on how to make cheap student accommodation.

  1. Köp prisnedsatt mat som snart går ut på datum.  Shop food for reduced price, which will expire soon.
  2. Handla saker på andra hand.  Buy second hand items.
  3. Fråga folk som ska flytta om de vill bli av med något.  Ask people who moves out if there is anything they want to get rid of.
  4. Leta efter mat i matcontainar.   Look for food in food containers.
  5. Dela boendet med en vän.   Share apartment with a friend.
  6. Be kompisar måla tavlor för väggarna.  Ask friends to paint pictures for the walls.
  7. Kolla grovsoprummet. Det finns mycket fina fungerande grejer där.  Check out waste rooms. There are many working stuff there.

prisnedsatt: reduced price  - till nedsatt pris: at reduced price

gå ut: expire

bli av med: get rid of

leta efter: look for

kolla: check out

be: ask

grovsopor: waste 

fungerande: functioning, working

1 kommentar:

Skicka en kommentar