Sammansatta verb

Man kan bilda nya verb genom att sätta ett adjektiv, ett substantiv, ett adverb eller ett annat verb före ett verb så att de två orden bildar ett sammansatt ord.

1. ett adjektiv + ett verb

    stor + städa = storstäda

2. ett substantiv + ett verb
    mat + vägra = matvägra

3. ett verb + ett verb
    åter + få = återfå

4. ett adverb + ett verb
    ut + veckla = utveckla

Sammansatta verb böjs på samma sätt som det enkla verbet.
storstäda ==> storstädar, storstädade, storstädat
matvägra ==> matvägrar, matvägrade, matvägrat
återfå      ==> återfår, återfick, återfått

Ett sammansatt verb består av ett verb och en partikel som fogas till vissa verbformer som ett prefix. Vissa av dessa verb är så kallade fast sammansatta verb, vilket betyder att man inte kan ta bort prefixet från verbet utan att verbets betydelse förändras. Exempel på sådana prefix är: an-, be-, er-, för-, miss-, sam-, van-.

Exempel på fast sammansatta verb:
anställa            betala
missförstå        förklara

Löst sammansatta verb har en partikel som står som prefix i presens particip, t.ex. igenkännande och perfekt particip, t.ex. omtyckt, men som i alla andra verbformer är skild från verbet, t.ex. tycka om => omtycka. Vissa verb kan vara både fast och löst sammansatta, t.ex. känna igen, igenkänna.

Fast sammasatta verb passar bättre i skriftspråklig och mer formell stil, medan löst sammansatta verb är vanligare i talspråk och ledigare skriftspråk.

Även om en fast sammansättning inte kan ersättas av en motsvarande ordförbindelse kan det hända att en motsvarande ordförbindelse existerar med en annan betydelse.
Ibland har ett verb helt olika betydelser beroende på om det är fast eller löst sammansatt.

Exempel:

angå: vara viktig för någon.
  Frågan angår alla.
gå an: bråka och vara högljudd.
  Han skrek och gick an.
avgå: sluta ett arbete t.ex. för att man är missnöjd.
  Han avgick med pension.
gå av: bli till två delar.
  Pennan gick av.

En del sammansatta verb som är bildade av ett adverb + ett verb liknar partikelverb. Det sammansatta verbet och partikelverbet har ofta lite olika betydelse. Det sammansatta verbet brukar ha abstrakt betydelse, och partikelverbet brukar ha konkret betydelse.

Jamför:
utveckla: arbeta med något så att det blir bättre eller större.
   De vill utveckla sina talanger.   (sammansatt verb)
veckla ut:  lägga på något.
  Jag vecklade ut en duk på bordet.    (partikelverb)

understryka:  säga att något är speciellt viktigt.
  Han underströk hur viktigt det är att träna.   (sammansatt verb)
stryka under: dra ett streck under en text.
  Han strök under det viktigaste i boken.   (partikelverb)

avbryta: stoppa något innan det egentligen är färdigt eller slut.
  Domaren avbröt matchen.   (sammansatt verb)
bryta av: ta bort en del av något genom att böja det.
  Hon bröt av spetsen på sin blyertspenna.   (partikelverb)

I några fall har sammansatt verb och partikelverb helt olika betydelse.
påga = varar, håller på
gå på = fortsätter att gå

Utdrag av:

2 kommentarer:

Unknown sa...

skriver man mango pojke eller mangopojke

Unknown sa...

skriver man mango pojke eller mangopojke

Skicka en kommentar