Räkneord

Grundtal och ordningstal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Noll  En/ett   Två   Tre   Fyra  Fem  Sex  Sju  Åtta Nio
- Första Andra Tredje Fjärde Femte Sjätte Sjunde Åttonde Nionde

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tio Elva Tolv Tretton Fjorton Femton Sexton Sjutton Arton Nitton
Tionde Elfte Tolfte Trettonde Fjortonde Femtonde Sextonde  Sjuttonde Artonde Nittonde

20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000
Tjugo Trettio Fyrtio Femtio Sextio Sjuttio Åttio Nittio Hundra Ettusen
Tjugonde Trettionde Fyrtionde Femtionde Sextionde Sjuttionde Åttionde Nittionde Hundrade Tusende

Personnummer

820925-7732 => 82 0 9 25 77 32 => åttiotvå noll nio tjugofem sjuttiosju trettiotvå
911211-2183 => 91 12 11 21 83  => nittioett tolv elva tjugoett åttiotre

670208-0100 => 67 0 2 0 8 0 1 0 0 => sextiosju Noll Två Noll Åtta Noll Ett Noll Noll

Telefonnummer

0758969381 => noll sju femtioåtta nittiosex nittiotre åttioett
0703443572 => noll sju noll tre fyrtiofyra trettifem sjuttiotvå

Årtal

1978 => nittonhundrasjuttioåtta
2001 => tjugohundraett / tvåtusenett
2011 => tjugohundraelva / tvåtusenelva
den fjortonde mars  tvåtusenelva
23 Februari => den tjugotredje februari
2/5 2008 => den andra maj tvåtusenåtta

Aritmetik

-14 => minus fjorton
+52 => plus femtiotvå
2*3 => två gånger tre
3/4 => tre delat med fyra
5*3=15 => fem gånger tre är lika med femton
2+6-3=5 => två plus sex minus tre är fem
25% => tjugofem procent
5,4% => fem komma fyra procent
3,50 => tre komma femtio
3.50 => tre punkt femtio

6 kommentarer:

Anonym sa...

Noll heter det, inte Nåll

Erhan sa...

Tack för det. Det var ett dumt fel.

Elias Mossholm sa...

Jag skulle stryka exemplet "Tre punkt femtio". Det skrivsättet används framför allt vid numrering av kapitel och liknande och är ganska sällsynt.

Skrivsättet "Tre punkt femtio" används mig veterligen inte alls inom aritmetik, utom då någon slarvat med översättningen från språk som använder punkt som decimalavskiljare (t.ex. Engelska) och utläses då vanligtvis ändå "Tre komma femtio" (eller "Tre komma fem noll") eftersom det är det som egentligen avses.

Ta bort?

Elias Mossholm sa...

För den som vill använda "noll" som ordningstal så går det att säga "nollte", även om det ligger lite avigt i mångas munnar.

"Nollte" används ibland inom både matematik och programmering (t.ex. när man diskuterar listor som numrerats från noll och uppåt, då kan det vara bra att kunna referera till listans nollte element).

pot35 sa...

Tvo+sex-tre=sju ? eller fem ?

Sameh Khalaf sa...

Tack så mycket. det hjälpa mig så mycket!

Skicka en kommentar