Bisatser

Bisatser har alltid samma ordfjöld. Positionsschemat är:
bi-ord subjekt satsadv p-verb i/s-v. part objekt pred. adv.
Fastän jag aldrig (hade) sett huset förr ...
... om de ofta brukar kalla honom Lasse.
... att  flickan höll av sin vän.

Regler:
 • Bisatsen börjar med ett bisatsord.
 • Eftersom alla var hemma igår.
 • Subjektet står alltid efter bisastsordet.
 • Eftersom alla var hemma igår.
 • P-verbet står alltid efter subjekt och eventuellt satsadverbial, direkt före i/s-verbet. I huvudsatser står p-verbet alltid på andra platsen.
 • Bisats: Eftersom jag inte ville gå ut igår.
  Huvudsats: Jag ville inte gå ut igår.
 • Satsadverbialet står alltså före p-verbet i bisatser. Inte är det vanligaste satsadverbialet.
 • Trots att han inte ringde.
 • I bisatser kan man stryka har/hade före supinum.
 • Han visste att hon (hade) läst boken.
Att-bisatser
 1. Att är det vanligaste bisatsordet. Att-bisatser är ofta object, och de hör ihop med verb som uttrycker ett påstående, t.ex. anse, be, berätta, hävda, höra, konstatera, kräva, känna, mena, påstå, se, säga, tala om, tro, tycka och veta.
 2. Han sade att det skulle bli regn.
 3. Att bisatser kan också vara subjekt och objectadverbial.
 4. subject: Att det regnar spelar ingen roll.
  objectsadverbial: Har du tänkt på att det inte regnar längre?
 5. Att uttalas alltid som det stavas när ordet är bisatsord. (Att före infinitiv som ofta uttalas "å".)
 6. Man kan stryka att efter tro och tycka.
 7. Jag tror (att) han kommer.
  Tycker du (att) vi ska gå hem nu?
 8. I tal man ha huvudsats-ordföljd efter att.
 9. Hon sa att igår var hon inte hemma.
 10. Satsförkortning: Efter alla former av be, höra, känna och se kan man förkorta bisatsen till objekt + infinitiv. 
 11. Jag såg att han grät. = Jag såg honom gråta.
  Kan du be att de kommer? = Kan du be dem komma?
 12. Satsförkortning: Efter alla former av anse kan man förkorta bisatsen till objekt + (vara) + adjecktiv (+ substantiv).
 13. Jag ansåg att han var artig. =  Jag ansåg honom (vara) artig.
  Anser du att din bil är bäst? =  Anser du din bil vara bäst?
  Anser han att hans egen bil är bäst? =  Anser han sin egen bil vara bäst?
Om-bisatser

Bisatsordet om inleder objektsbisatser efter verb som uttrycker en fråga eller en osäkerhet, t.ex. fråga, inte veta, tveka och undra.
Jag undrar om Anika bor här.
Jag vet inte om Annika bor här.
Han frågade mig om Annika bodde där.

I frågor används om efter veta.
Vet du om Annika bor här?

Nästa: Adverbialsbisatser

Hämtad direkt från: Svensk grammatik och ordbildning

5 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Jag tycker att det blir bra om ni skriver alla bisatsord inte bara några exemplar.

Jojo sa...

Enligt "Satsförkortning: Efter alla former av be, höra, känna och se kan man förkorta bisatsen till objekt + infinitiv"
Jag känner att du är sjuk= Jag känner dig vara sjuk?
Har jag rätt? Det låter lite konstig för mig i alla fall, vänta på din svara, tack!

Karolina sa...

Nej, du har rätt. Detta låter väldigt konstigt för mig också. Detta var delvis hämtad från Svensk grammatik och ordbildning. Vi undersöker och återkommer.

Civilisator sa...

Vad betyder i/s-v?

Skicka en kommentar