Tidsprepositioner - hur ofta och hur länge?

Hur ofta?

 1. Per + obestämd form kan användas om alla tider. Före natt kan man bara använd per.
 2. Jag motionerar tre gånger per vecka.
  Jag vaknar flera gånger per natt.
 3. I + bestämd form kan användas om alla tider utom året, dagen och dygnet samt natt.
 4. Jag springer två gånger i veckan.
  Några gången i månaden rider hon en kompis häst.
 5. Om används före året, dagen och dygnet.
 6. Minst fem gånger om året åker jag skidor.
  Han tar två tabletter om dagen.
 7. I uttryck som svarar på frågan hur ofta? Kan man också använda presenteringordet varje istället för preposition.
 8. Jag vaknar flera ganger varje natt.
  Jag motionerar tre gånger varje vecka.

Hur länge?

 1. I änvands vanligen om tidsperioder. I kan ersättas med under eller strykas helt.
 2. Jag spelar badminton i 40-50 minuter.
  Jag har bott i Ireland i 2 år.
 3. används:
  • När något inte händer under en viss tid.
  • Jag har inte sovit tre nätter.
   Jag har inte sett mina syskon 2 månader.
  • När det gäller hur lång tid som behövs.
  • Jag lär mig prepositionerna två veckor.
   Han springer 5 km 40 minuter.
  • Efter superlativ och ordningstal.
  • Det är det bästa du har gjort tio år.
   De grälade för tredje gången en vecka.
 4. Sedan, alltsedan och änsa sedan används när man talar om när något som fortfarande pågår.
 5. Jag har bott i Dublin sedan 2009.
 6. Till används när man talar om en tidsgräns.
 7. Jag bodde i Istanbul till 2007 (men då flyttade jag därifrån).

1 kommentar:

Cheese.JamesCheese sa...

"Per + obestämd form kan användas om alla tider.Före natt kan man bara använd per"
Can somebody please explaine what was meant with the last phrase "före natt kan man bara använd per"?

Skicka en kommentar